Dlaczego składki na ubezpieczenie pojazdu w UK są coraz wyższe?

Do firm ubezpieczeniowych napływa coraz więcej zgłoszeń dotyczących szkód, a związane z nimi wypłaty odszkodowań są coraz wyższe (zwłaszcza w przypadku urazów ciała oraz kosztów naprawy pojazdu). Co więcej, w ostatnim czasie wprowadzono dwie zmiany w prawie, które istotnie wpłynęły na obecne składki ubezpieczeniowe. Pierwszą z nich jest podatek od składek ubezpieczeniowych Insurance Premium Tax.

Read More