Dlaczego składki na ubezpieczenie pojazdu w UK są coraz wyższe?

Do firm ubezpieczeniowych napływa coraz więcej zgłoszeń dotyczących szkód, a związane z nimi wypłaty odszkodowań są coraz wyższe (zwłaszcza w przypadku urazów ciała oraz kosztów naprawy pojazdu). Co więcej, w ostatnim czasie wprowadzono dwie zmiany w prawie, które istotnie wpłynęły na obecne składki ubezpieczeniowe.

Pierwszą z nich jest podatek od składek ubezpieczeniowych Insurance Premium Tax. Jest to podatek nałożony przez rząd na większość produktów ubezpieczeniowych. W listopadzie 2015 roku wynosił on jeszcze 6%, natomiast w czerwcu 2017 ma wynosić 12%. Branża ubezpieczeniowa natychmiast sprzeciwiła się podwyżce tego podatku, ponieważ oznacza to, że byłby to wzrost o 100% w ciągu dwóch lat.

Druga zmiana, ogłoszona przez Ministerstwo Sprawiedliwości w lutym 2017 roku, dotyczyła sposobu naliczania wysokości odszkodowania w przypadku wystąpienia uszkodzeń ciała, które mają wpływ na dalsze życie poszkodowanego lub gdy poszkodowany umrze.

W skrócie, wzór, którego użyto do obliczenia zysku inwestycyjnego w przypadku płatności ryczałtowych, zakładał zwrot w wysokości 2,5%. Jednak wg najnowszych przepisow legislacyjnych bedzie on wynosił -0.75%. To oznacza, że otrzymywana płatność ryczałtowa na rzecz dożywotniej opieki drastycznie wzrośnie.

Eksperci ds. ubezpieczeń szacują, że różnica przy obliczaniu nowej składki ubezpieczeniowej wyniesie od £50 do £70 na jedną polisę.

Nałożony przez rząd podatek i zmiany dotyczące odszkodowania ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości wpłyną na wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy motoryzacyjne. Zmiany te są nieuniknione, mimo że branża ubezpieczeń nie przestaje odwoływać się do zamierzeń rządu i wciąż lobbuje w obu kwestiach.

Naprawdę rozumiemy sytuację, w jakiej znalezli się właściciele pojazdów. Chąc zapewnić doskonałą obsługę, chcieliśmy przybliżyć naszym klientom tę kwestię i wytłumaczyć, w jaki sposób zmienią się obecne składki ubezpieczeniowe.

Aby zminimalizować wpływ rosnących kosztów, co roku analizujemy Państwa polisy, sprawdzając, czy oferowane przez ubezpieczycieli produkty zapewniają równowagę między jakością obsługi, ceną a poziomem ubezpieczenia.