Aktualności na temat koronawirusa

Każdego dnia sytuacja związana z koronawirusem ulega zmianie. Kryzys wpływa negatywnie na wiele przedsiębiorstw, które muszą albo przystosować się do pracy z domu, zmienić system zmianowy lub tymczasowo wstrzymać swoją działalność. Przedstawiamy zgromadzone przez nas linki do stron internetowych, na których znaleźć można odpowiednie informacje oraz wsparcie.

Jak być na bieżąco

Zapewne każdy – tak i Pol-Plan Insurance – stara się uważnie śledzić informacje udostępniane w mediach ze względu na zaistniałe okoliczności. Ogłoszenia wydawane są codziennie przez premiera rządu brytyjskiego oraz zespół jego najbliższych doradców. Jeśli je przegapisz, możesz sięgnąć do poniższych źródeł:

strona BBC News – aktualności dla biznesu,
kanał YouTube BBC News – codzienne ogłoszenia udostępniane przez premiera rządu brytyjskiego, Borysa Johnsona, oraz jego zespół,
Aktualności rządowe – najnowsze ogłoszenia w sprawie koronawirusa, takie jak informacje nt. wsparcia dla pracowników i przedsiębiorstw,
strona NHS – znakomite ogólne rady dotyczące tego, jak zadbać o zdrowie i pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wybrane informacje z tej strony zamieszczamy poniżej.

Wprowadzanie środków higieny osobistej w miejscu pracy

Zgodnie z zaleceniami rządu brytyjskiego, każda firma kontynuująca swoją działalność podczas pandemii, powinna przestrzegać szczególnych środków higieny. Dobrą praktyką jest udostępnianie żelu odkażającego w miejscu pracy i zachęcanie pracowników do regularnego korzystania z niego. Oficjalne zalecenie brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w celu zredukowania rozprzestrzeniania się wirusa są następujące:

• częste mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund,
• obowiązkowe mycie rąk po powrocie do domu lub po wejściu do miejsca pracy,
• używanie żelu odkażającego w miejscach bez dostępu do wody i mydła,
• zakrywanie ust i nosa chusteczką lub rękawem, nie ręką, przy kichaniu lub kaszlu,
• wyrzucanie chusteczek zaraz po użyciu oraz natychmiastowe mycie rąk,
• unikanie bliskiego kontaktu z ludźmi,
• kontaktowanie się z przychodnią, lekarzem oraz pozostałymi instytucjami służby zdrowia telefonicznie, online lub za pomocą odpowiednich aplikacji.