Co oznacza ustawa Insurance Act 2015 dla Twojej firmy

12 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa Insurance Act 2015, czyli nowe rozporządzenie mające wpływ na komercyjne polisy podlegające prawu w Wielkiej Brytanii. Ustawa obejmie te biznesowe ubezpieczenia, które są odświeżane, odnawiane i/lub modyfikowane po tej dacie. Ustawa modernizuje podejście ubezpieczycieli do polis i szczegółowo wyjaśnia, jakie informacje klient powinien dostarczyć do swojej firmy ubezpieczeniowej.

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

1. Obowiązek rzetelnej prezentacji

Chcąc zaprezentować swój biznes ubezpieczycielom powinieneś rzetelnie się przygotować – to ważne, by mogli odpowiednio ocenić ryzyko i określić warunki ubezpieczenia. Pomożemy Ci w tym, działając w Twoim imieniu. Ty sam znasz jednak swoją firmę najlepiej, więc z wyprzedzeniem powinieneś dostarczyć nam odpowiednich informacji. Niektóre z kwestii, których wymagamy, zostaną przekazane na etapie wypełniania formularza ofertowego. Każdy biznes ma jednak swoje unikatowe cechy, dlatego powinieneś poinformować nas o wszelkich znanych lub uzyskanych w wyniku Twoich pytań “istotnych okolicznościach” przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej. Co to oznacza? W szczególności dotyczy to wszystkich niekonwencjonalnych działań i zdarzeń, które mogą mieć wpływ na decyzję ubezpieczyciela o akceptacji ryzyka dotyczącego Twojego biznesu.

2. Gwarancje i warunki

Na mocy prawa właściwego dla umów ubezpieczeniowych zawartych przed 12 sierpnia 2016 roku ubezpieczyciel jest automatycznie zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez ubezpieczonego warunków gwarancji udzielonej w ramach danej polisy. Sytuacja taka ma miejsce bez względu na to, czy naruszenie jest lub nie jest związane ze stratą. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa nie będzie musiała wypłacić żadnego odszkodowania.

Nowa ustawa umożliwia ubezpieczycielom zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku naruszenia warunków gwarancji w miejsce całkowitego zwolnienia z obowiązku jej zapewnienia. To szczególnie istotne w przypadku, gdy ubezpieczony dostarczył fałszywych informacji lub nie wywiązał się z zobowiązań – wtedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Jednak zgodnie z nową ustawą ochrona zostaje przywrócona, kiedy naruszenie zostanie naprawione i usunięte.

Dodatkowo, jeśli gwarancje zostały skonstruowane w celu zredukowania ryzyka szczególnego lub straty, a ich warunki zostały naruszone, ubezpieczyciel będzie mógł odmówić ochrony, jeśli dana gwarancja obejmowała stratę, która miała miejsce. W takim przypadku to ubezpieczony jest zobowiązany do udowodnienia, że naruszenie warunków gwarancji nie podniosło ryzyka straty.

3. Fałszywe roszczenia

Dotychczas ubezpieczyciele, którzy w swojej pracy natrafiali na fałszywe roszczenia, mogli odzyskać odszkodowanie wypłacone wcześniej w ramach umowy ubezpieczeniowej.

Nowa ustawa przewiduje, że ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania w przypadku fałszywych roszczeń.
Co więcej, może zdecydować się na rozwiązanie umowy ubezpieczeniowej i odmówić wypłaty odszkodowania opartego na stracie związanej z nieuczciwymi działaniami, jak i zatrzymać wpłacone już składki. Nadal jednak będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania za rzeczywiście poniesione straty, zanim doszło do oszustwa.

Co musisz zrobić, aby spełnić wymogi?

Mimo że nowa ustawa może wydawać się skomplikowana, zawiera tylko kilka niewielkich zmian, które trzeba wziąć pod uwagę w procesie zakupu ubezpieczenia. Więcej odpowiedzialności spoczywa na ubezpieczonym, którego firma zyskuje jednak w zamian skuteczną ochronę.

Konsultanci Pol-Plan mogą dodatkowo pomóc w zrozumieniu nowej ustawy o ubezpieczeniach. Chętnie przeprowadzimy Cię przez proces ustalania i oceny faktów, abyś mógł być pewien, że otrzymasz ofertę ubezpieczenia, która będzie zarówno konkurencyjna, jak i zabezpieczy ryzyko związane z prowadzeniem Twojej działalności.

Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji, nie wahaj się i zadzwoń do jednego z naszych oddziałów Pol-Plan:

London: 0208 682 7757
Luton: 01582 79 79 79
Peterborough: 01733 852 220
Ruislip: 01895 76 01 51
Southampton: 02380 206 434
Swindon: 01793 575 568