Co to jest obrót firmy?

Co to jest obrót firmy? Jak go obliczyć? I dlaczego ma on znaczenie? Jeśli prowadzisz własną firmę (lub zastanawiasz się nad jej założeniem), znaczenie obrotu może przyprawiać Cię o zawrót głowy. Dlatego jesteśmy tutaj, aby …

Co to jest obrót firmy? Jak go obliczyć? I dlaczego ma on znaczenie?

Jeśli prowadzisz własną firmę (lub zastanawiasz się nad jej założeniem), znaczenie obrotu może przyprawiać Cię o zawrót głowy. Dlatego jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Odpowiedzi na wszystkie te pytania (oraz na inne) znajdziesz poniżej. Przejdźmy do rzeczy.

Znaczenie obrotu firmy: Czym jest obrót w prostych słowach?

Oficjalną definicję obrotu firmy można znaleźć w sekcji 474 ustawy o spółkach z 2006 r., która stanowi, że:

„obrót” (ang. turnover) w odniesieniu do przedsiębiorstwa oznacza kwoty uzyskiwane ze sprzedaży towarów i świadczenia usług w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa, po odjęciu (a) rabatów handlowych, (b) podatku od wartości dodanej oraz (c) wszelkich innych podatków opartych na tak uzyskanych kwotach.

Mówiąc prościej, obrót to całkowita kwota pieniędzy, jaką Twoja firma zarabia na sprzedaży w ustalonym okresie (minus rabaty i podatek). Zwykle jest śledzony w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.

Alternatywnie, obrót może również odnosić się do „wskaźnika rotacji pracowników”, czyli liczby pracowników, którzy opuszczają firmę w określonych ramach czasowych (przyp. tłum. w języku angielskim obrót i rotacja są określane tym samym słowem – turnover). Bardziej szczegółowo zagłębimy się w to drugie znaczenie poniżej.

Czy zatem obrót jest tożsamy z dochodem?

Tak, obrót to to samo co dochód. Nazywa się go również „dochodem brutto”. To wszystko, co Twoja firma zarabia na sprzedaży przed potrąceniami, o których mowa powyżej.

Czy obrót jest przed czy po opodatkowaniu?

Obrót jest obliczany po opodatkowaniu. W szczególności podatkiem od wartości dodanej (VAT).

Jeśli jesteś płatnikiem VAT, upewnij się, że nie uwzględniasz tych dodatkowych 20%, które naliczyłeś do cen sprzedaży, jako część swojego obrotu. Jeśli to zrobisz, możesz źle obliczyć dochód firmy i zapłacić zbyt wysoki podatek.

Czy obrót to to samo co zysk?

Nie, obrót to nie to samo co zysk.

Jak odkryliśmy, obrót to całkowita kwota sprzedaży bez podatku VAT i rabatów handlowych.

Z drugiej strony zysk to kwota, jaką Twoja firma zarobiła po odjęciu pewnych kosztów i wydatków operacyjnych.

Istnieją dwa rodzaje zysku: zysk brutto i zysk netto.

 • Zysk brutto (ang. gross profit) to kwota, którą Twoja firma zarabia po odjęciu kosztów własnych sprzedaży (KWS). KWS obejmuje wszystkie koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem produktu lub świadczeniem usługi, takie jak robocizna, materiały i wysyłka.
 • Zysk netto (ang. net profit) to sprzedaż pomniejszona o KWS oraz wszystkie inne koszty operacyjne, takie jak płace, podatki, czynsz, rachunki za media i koszty administracyjne.

Jak obliczyć obrót?

Tak długo, jak prowadzisz dokładne i aktualne księgi, obliczanie obrotu jest naprawdę łatwe:

 • Jeśli Twoja firma sprzedaje produkty, po prostu zsumuj ogólną sprzedaż z produktów sprzedanych w ciągu roku, aby uzyskać roczny obrót.
 • Podobnie, jeśli Twoja firma świadczy usługi, Twój roczny obrót to łączna kwota, jaką pobrałeś za te usługi w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Dlaczego muszę znać obrót mojej firmy?

Istnieje kilka powodów, dla których możesz potrzebować znać obrót swojej firmy w danym momencie:

 • Po obliczeniu dochodu możesz porównać różne okresy (na przykład miesiąc do miesiąca lub rok do roku), aby sprawdzić, czy sprzedaż rośnie, czy maleje.
 • Możesz także porównać swój obrót z zyskiem brutto lub zyskiem netto, aby zrozumieć podstawowe problemy biznesowe. Na przykład, jeśli zysk brutto jest niski w porównaniu do obrotów firmy, koszty sprzedaży mogą być zbyt wysokie. Lub jeśli zysk netto jest niski, może być konieczne obniżenie kosztów operacyjnych.
 • Tymczasem, jeśli musisz ubiegać się o drobną pożyczkę lub dotację dla firmy, zabiegać o zewnętrzne finansowanie od inwestorów lub złożyć zeznanie podatkowe, będziesz potrzebować obrotu, aby uzyskać dokładny obraz wyników biznesowych.
 • A jeśli wykupisz ubezpieczenie firmy, możesz zostać poproszony o podanie rocznego obrotu, aby upewnić się, że otrzymujesz odpowiedni rodzaj i poziom ochrony ubezpieczeniowej dla swojej firmy.

Rotacja pracowników (ang. financial turnover vs employee turnover): jaka jest różnica?

Do tej pory wyjaśnialiśmy obrót w kategoriach finansów firmy. Jednak możesz również usłyszeć, że odnosi się to do „rotacji pracowników”.

Rotacja pracowników, znana również jako „rotacja personelu”, to proste obliczenie, które pomaga śledzić, ilu pracowników opuściło firmę w danym okresie.

Możesz obliczyć wskaźnik rotacji pracowników, dzieląc liczbę pracowników, którzy odeszli, przez średnią liczbę pracowników, a następnie mnożąc tę liczbę przez 100.

Załóżmy na przykład, że straciłeś 5 pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy a średnia liczba pracowników wynosi 50.

Oznacza to, że rotacja pracowników w ciągu roku wyniosłaby: 5/50 x 100 = 10%.

Co może Ci powiedzieć rotacja pracowników?

Podczas gdy wysoki obrót może sugerować, że Twoja firma rozwija się we właściwym kierunku, wysoka rotacja pracowników może być powodem do niepokoju. Jeśli stale tracisz pracowników, możesz mieć problemy ze szkoleniami, morale lub równowagą między życiem zawodowym a prywatnym w swojej organizacji.

Z drugiej strony niska rotacja pracowników sugeruje, że Twoi pracownicy lubią swoją pracę, są dobrze wynagradzani i nie zamierzają w najbliższym czasie odchodzić.

Słowniczek: Inne terminy biznesowe, które możesz potrzebować znać

Obroty to wierzchołek góry lodowej biznesowego żargonu. Oto kilka dodatkowych terminów do zapamiętania:

 • Zobowiązania (ang. Accounts payable) : Pieniądze, które Twoja firma jest winna innym osobom lub firmom.
 • Należności (ang. Accounts receivable) : Pieniądze, które inne osoby lub firmy są winne Twojej firmie za dostarczone produkty lub usługi.
 • Składnik aktywów (ang. asset) : Coś wartościowego, co należy do Twojej firmy. Może to obejmować pieniądze na firmowym koncie bankowym, akcje lub sprzęt.
 • Próg rentowności (ang. Break-even point): Moment, w którym sprzedaż pokrywa koszty. Możesz obliczyć swój próg rentowności na podstawie kwoty, którą musisz zarobić na sprzedaży lub liczby produktów, które musisz sprzedać.
 • Przepływy pieniężne (ang. Cash flow): Łączna kwota gotówki wpływającej i wychodzącej z Twojej firmy.
 • ERN: To skrót od „Employee Reference Number”, czyli unikalnego numeru używanego przez HMRC do identyfikacji Twojej firmy.
 • Środki trwałe (ang. Fixed assets): Aktywa długoterminowe, których nie można szybko ani łatwo zamienić na gotówkę. Mogą to być na przykład sprzęt lub mienie.
 • Faktura (ang. Invoice): Rachunek, który wysyłasz swoim klientom, gdy sprzedajesz produkt lub usługę. Możesz również otrzymać fakturę przy zakupie produktu lub usługi od dostawcy lub wykonawcy.
 • Koszty operacyjne (ang. Operating expenses): Bieżące koszty prowadzenia firmy. Koszty operacyjne obejmują płace, czynsz i media.
 • Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej: Obejmuje roszczenia wniesione przeciwko Twojej firmie przez klientów, kontrahentów lub członków społeczeństwa z tytułu przypadkowych obrażeń lub szkód. Jeśli zatrudniasz pracowników, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Dowiedz się więcej tutaj.
 • Ubezpieczenie Professional Indemnity: Specjalistyczne ubezpieczenie firmy, które chroni przedsiębiorstwa przed roszczeniami klientów wynikającymi z błędów, uchybień lub zaniedbań ze strony właścicieli, dyrektorów lub pracowników firmy.

Podsumowując: Co oznacza obrót firmy?

Obrót to całkowita kwota, jaką Twoja firma zarabia na sprzedaży (minus rabaty handlowe i podatek VAT). Jest tym samym co dochód, a czasami jest określany jako „przychód brutto”.

Możesz obliczyć swój roczny obrót, po prostu dodając całkowitą liczbę sprzedaży produktów lub usług świadczonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Zapanowanie nad obrotami firmy może pomóc w ocenie wyników firmy w czasie. Na przykład, jeśli Twoje dochody rosną z roku na rok, jest to dobra wskazówka, że Twoja firma zmierza we właściwym kierunku.

Każda rozwijająca się firma potrzebuje ochrony. Znajdź odpowiedni poziom ubezpieczenia firmowego dla swojego przedsiębiorstwa z Pol-Plan. Zacznij tutaj.

Udostępnij