Czy można parkować na pojedynczej żółtej linii? Odpowiadamy na pytania

Czy można parkować na pojedynczej żółtej linii? Jednym słowem: to zależy! Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o obowiązujących ograniczeniach parkowania. Wszyscy znamy to uczucie przygnębienia, gdy wracając do auta widzimy wielki, żółty mandat za wycieraczką… …

Czy można parkować na pojedynczej żółtej linii? Jednym słowem: to zależy! Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o obowiązujących ograniczeniach parkowania.

Wszyscy znamy to uczucie przygnębienia, gdy wracając do auta widzimy wielki, żółty mandat za wycieraczką…

To przykre doświadczenie, którego każdy chciałby uniknąć.

Problem jednak pojawia się wtedy, gdy nie do końca wiemy kiedy i gdzie możemy zaparkować. Czy można zostawić samochód na chwilę na pojedynczej żółtej linii? Jak to wygląda w przypadku niedziel, świąt czy niebieskiej karty parkingowej (blue badge)? No i co się stanie, jeśli nie zastosujemy się do zasad parkowania?

Przy tylu znakach zapytania, czasami po prostu kusi nas, żeby zaryzykować i mieć nadzieję, że nic się nie stanie. Jeśli jednak popełnimy błąd, to może on nas sporo kosztować.

Dlatego, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania dotyczące parkowania na pojedynczej żółtej linii. Zatem, zaczynamy!

Co oznacza pojedyncza żółta linia?

Pojedyncza żółta linia sygnalizuje pewne ograniczenia parkowania i postoju. W praktyce oznacza to, że w określonych porach w danym miejscu nie możemy zatrzymywać się lub parkować.

Linie te malowane są bezpośrednio na jezdni (przy krawężniku), aby oznaczyć miejsca, gdzie zaparkowane auta mogą stanowić przeszkodę dla innych kierowców lub dla służb ratunkowych. Wykorzystuje się je także, gdy pojazdy stanowią zagrożenie dla pieszych lub rowerzystów.

Przepisy dotyczące pojedynczych żółtych linii nie są jednakowe dla całej Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że musimy rozejrzeć się za znakiem drogowym, aby dowiedzieć się, w jakich dniach i godzinach oraz jakiego rodzaju ograniczenia obowiązują w danym miejscu.

Na niektórych drogach i w określonych sytuacjach parkowanie na pojedynczej żółtej linii jest dozwolone. Przykładem mogą być tu zatoki załadunkowe oraz niebieskie karty parkowania dla niepełnosprawnych.

Kiedy więc można parkować na pojedynczej żółtej linii?

Czy można parkować na pojedynczej żółtej linii?

Najkrócej mówiąc: czasami.

Pojedyncza żółta linia oznacza zakaz parkowania lub postoju w określonych godzinach widniejących na znakach. Znaki te znajdują się zwykle przy drodze lub przy wjeździe do ograniczonej strefy parkowania.

Jedne z najczęstszych ograniczeń to zakaz parkowania w godzinach od 8:00 do 18:00. Ewentualnie parkowanie może być ograniczone w tym czasie do dwóch godzin. Możemy wówczas zostawić w tym miejscu samochód po godzinie 18, pod warunkiem, że odjedziemy przed godziną 8 rano.

Parkowanie może być dozwolone przez cały dzień w soboty i niedziele. Ale ponownie, trzeba sprawdzić znaki uliczne, aby mieć pewność. W tym przypadku ograniczenie na znaku będzie wyglądało następująco: “Mon-Fri / 8am-7pm / 20 mins / No Return within 40 mins”.

Taki napis oznacza, że ograniczenie parkowania obowiązuje w dni robocze (dozwolone parkowanie przez maksymalnie 20 min), więc podczas weekendu możemy spokojnie zostawić samochód na dowolny okres czasu.
Zatem tak, można parkować na pojedynczej żółtej linii, ale tylko w pewnych okolicznościach.

Są też wyjątki.

Na przykład, parkowanie na pojedynczej żółtej linii jest dozwolone dla osób, które na desce rozdzielczej wystawią niebieską kartę parkowania.

Oprócz parkowania, na liniach tych możemy również zatrzymać się w celu wysadzania i zabierania pasażerów. Dotyczy to jednak przypadków, gdy na chodniku nie ma podwójnych krótkich żółtych linii prostopadłych do krawędzi drogi. Oznaczają one stały zakaz ładowania i rozładowywania.

Jeśli zauważymy pojedynczą linię namalowaną pod kątem 90 stopni do krawężnika, to warto wówczas sprawdzić na znakach, co w takim miejscu możemy, a czego nie możemy zrobić.

Jaka jest różnica między parkowaniem, zatrzymaniem się, a postojem?

Wyjaśniając zasady dotyczące parkowania na pojedynczej żółtej linii użyliśmy takich słów jak „parkowanie”, „zatrzymanie się” i „postój”. Na znakach też możemy zauważyć informacje, takie jak „zakaz zatrzymywania się” lub „zakaz parkowania”.

Czym więc się różnią?

  • Zakaz zatrzymywania się: Znak „zakaz zatrzymywania” oznacza właśnie to, czyli że nie można nigdy się tu zatrzymywać, nawet żeby szybko wyładować lub załadować jakiekolwiek rzeczy, ani żeby wysadzić czy zabrać pasażerów.
  • Zakaz parkowania: Znak „zakaz parkowania” pozwala na tymczasowe zatrzymanie się, ale bez opuszczania pojazdu (nawet na chwilę). Możemy na przykład szybko wysadzić pasażera lub rozładować towar.
  • Zakaz postoju: Jeśli przy pojedynczej żółtej linii zauważymy znak „zakaz postoju”, to w tym miejscu nie możemy dłużej stać (na przykład żeby poczekać na pasażera lub odebrać zamówienie) w określonych godzinach.

Więcej informacji dotyczących parkowania, zatrzymywania się i postoju znajdziemy w artykułach 238 – 252 kodeksu drogowego.

Kiedy można parkować na pojedynczej żółtej linii?

Zgodnie z prawem brytyjskim to lokalne władze miasta decydują, gdzie pojedyncze żółte linie powinny się znaleźć i jak długo będą obowiązywać.

W większości przypadków, ograniczenia parkowania działają od poniedziałku do soboty. Oznacza to, że na pojedynczych żółtych liniach można parkować w niedzielę.

Aczkolwiek nie zawsze tak jest, dlatego warto sprawdzać, co mówią znaki.

Poniżej przedstawiliśmy więcej informacji dotyczących ograniczeń parkowania w poszczególne dni i godziny.

Czy można parkować na pojedynczej żółtej linii w soboty?

Czasami. Parkowanie na pojedynczych żółtych liniach jest niedozwolone w określonych godzinach widniejących na pobliskich znakach.

Przykładowo, ograniczenie parkowania może trwać tylko do soboty do godz. 19.00, w związku z czym, po tej godzinie możemy spokojnie zostawić auto na pojedynczej żółtej linii. Może też się okazać, że wcale nie można tam parkować… dlatego zawsze trzeba dokładnie sprawdzić znaki.

Czy można parkować na pojedynczej żółtej linii w niedziele?

Podczas gdy zazwyczaj ograniczenia zezwalają na parkowanie w niedziele, nie oznacza to wcale, że tak jest za każdym razem.

Jeśli na znaku widnieje informacja, że ograniczenie parkowania obowiązuje od poniedziałku do soboty, to możemy śmiało zostawić tam samochód w niedzielę. Oczywiście, będziemy musieli odjechać do poniedziałku rano, kiedy zakaz parkowania ponownie zacznie obowiązywać.

Czy można parkować na pojedynczej żółtej linii po godzinie 18?

W wielu miastach władze lokalne zezwalają na parkowanie na żółtej linii po 18:00.

Nie ma jednak złotej reguły i w niektórych miejscach ograniczenie może trwać np. do 18:30 lub do 20:00. Zazwyczaj będzie to po godzinach szczytu.

Jednocześnie władze niektórych miast mogą narzucić ograniczenia zarówno w ciągu dnia jak i w nocy.

Pamiętajmy jednak, aby sprawdzić godziny ograniczeń (widniejące na pobliskich znakach) zanim opuścimy pojazd.

Czy ograniczenia parkingowe obowiązują w dni wolne od pracy?

Wiele osób uważa, że określone zasady parkowania nie dotyczą dni świątecznych, ale niestety tak nie jest.

Jeśli informacja na znaku przy żółtej linii mówi, iż ograniczenia obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, to zasada ta działa bez względu na to, czy jest dzień świąteczny, czy nie.

Ponadto, w dzień świąteczny też można dostać mandat za parkowanie, choć jest to mało prawdopodobne. Ta sama zasada dotyczy też świąt, jak Boże Narodzenie, czy Nowy Rok.

Czy można zatrzymać się na pojedynczej żółtej linii?

W kontekście pojedynczych żółtych linii, między „zatrzymaniem się”, a „parkowaniem” jest różnica.

Zazwyczaj możemy zatrzymać się na krótko, o ile znaki tego nie zakazują.
Jeśli zaś zostawimy auto na więcej niż kilka minut, to będzie to traktowane jako parkowanie, w związku z czym będą obowiązywały zasady dotyczące parkowania.

Czy można zatrzymać się na żółtej linii, żeby dostarczyć towary lub zabrać pasażerów?

Zazwyczaj możemy zatrzymać się na pojedynczej żółtej linii, w celu zabrania pasażerów. Podobnie jest w przypadku ładowania i rozładowywania towarów. Warto więc sprawdzić, czy znaki lub oznaczenia jak na przykład żółte linie na krawężniku prostopadłe do drogi nie zakazują zatrzymywania się w tym właśnie celu. Podwójna linia będzie oznaczała stały zakaz zatrzymywania, natomiast pojedyncza linia pod kątem prostym do jezdni zezwala na zatrzymywanie się i ładowanie towarów (zgodnie z ograniczeniami określonymi na znakach).

Czy można zatrzymać się na pojedynczej żółtej linii przez 5 minut?

Wszystko zależy od celu naszego zatrzymania się.

Zasadniczo możemy załadowywać i rozładowywać towary z naszego pojazdu przez maksymalnie 40 minut. Kontroler parkowania może obserwować nasz pojazd (przez 5 minut w przypadku prywatnych pojazdów i przez 10 minut w przypadku pojazdów użytkowych i ciężarowych) sprawdzając, czy czynność ładowania/rozładowywania jest faktycznie wykonywana.

Jeśli kontroler takiej czynności nie stwierdzi, wówczas pojazd będzie traktowany jako „zaparkowany”.

Oznacza to, że będzie podlegał zwykłym ograniczeniom (i karom). Naturalnie, jeśli w danym miejscu obowiązuje zakaz ładowania, to nie możemy w ogóle się tam zatrzymać.

Czy można parkować na pojedynczej żółtej linii mając niebieską kartę parkowania?

Kierowcy, którzy pod przednią szybą wystawią niebieską kartę parkowania mogą zwykle parkować na pojedynczej żółtej linii do trzech godzin. Jednak, jak zawsze, w różnych miastach panują inne zasady. Jeśli więc mamy wątpliwości, to najlepiej sprawdzić w lokalnym urzędzie miasta. W Londynie oraz w ruchliwych centrach innych miast mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia w określonych strefach parkingowych lub godzinach.

Są też sytuacje, kiedy właściciele niebieskich kart nie mogą parkować na pojedynczej żółtej linii. Na przykład gdy:

  • Ich pojazd stanowi przeszkodę dla innych użytkowników drogi, blokuje ścieżkę rowerową lub powoduje zagrożenie na drodze.
  • Karta nie jest odpowiednio wyeksponowana (np. nie jest widoczna lub nie pokazuje czasu rozpoczęcia parkowania). W tym przypadku kierowca może zostać ukarany grzywną.
  • Jeśli samochód stoi zaparkowany przez ponad trzy godziny.
  • Jeśli znaki zakazują ładowania lub rozładowywania.

Jaka jest różnica między pojedynczymi a podwójnymi żółtymi liniami?

Zarówno pojedyncze, jak i podwójne linie sygnalizują obecność ograniczeń parkowania.

Podwójna żółta linia oznacza, że tych ograniczeń jest więcej. Na przykład, według kodeksu drogowego parkowanie i postój na podwójnej żółtej linii nie są dozwolone ”w żadnym czasie… nawet w przypadku braku znaków, które tego zakazują.” Inaczej jest w przypadku pojedynczych linii, gdzie parkowanie i postój jest dozwolony w określonych godzinach.

Podczas gdy istnieją pewne wyjątki w kwestii zatrzymywania się i parkowania na podwójnej żółtej linii (na przykład, gdy musimy szybko wysadzić pasażerów lub gdy chcemy zaparkować i mamy niebieską kartę parkingową), wszystko zależy od władz lokalnych naszego miasta.

Jeśli mamy wątpliwości, najlepiej będzie znaleźć najbliższy parking lub wyznaczone miejsca parkingowe.

Co się stanie, jeśli zaparkuję auto na pojedynczej żółtej linii?

Jeżeli przestrzegamy zasad parkowania uwidocznionych na znakach ulicznych, to możemy śmiało zostawić auto na pojedynczej żółtej linii.

Parkując samochód w miejscu niedozwolonym, możemy otrzymać mandat Penalty Charge Notice. Jest to zwykły mandat za parkowanie wystawiany przez kontrolera parkingowego, znanego w Wielkiej Brytanii jako Civil Enforcement Officer, Parking Warden lub Traffic Warden.

Władze niektórych miast wykorzystują również kamery CCTV, żeby monitorować rejony, w których parkowanie stanowi problem.

Mandat za parkowanie zwykle wynosi 70 funtów, aczkolwiek kwota ta nie zawsze jest jednakowa. W centralnym Londynie może wynieść nawet 130 funtów (lub więcej). Na opłacenie mandatu mamy zazwyczaj 28 dni.

Większość władz miast obniża tę kwotę (nawet o 50 proc.), jeśli dokonamy wpłaty w ciągu 14 dni.

Udostępnij