Czy ubezpieczenie Public Liability jest takie samo jak Professional Indemnity?

Ubezpieczenie komercyjne jest prostym sposobem na zabezpieczenie stabilności i płynności finansowej swojego biznesu na wypadek niespodziewanych komplikacji, które mogą skutkować roszczeniami klientów, bądź osób trzecich, za poniesione przez nich szkody.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w ramach polis firmowych dostępnych jest wiele różnorodnych rozwiązań — podobna sytuacja ma miejsce w przypadku ubezpieczeń indywidualnych, gdzie mamy do czynienia z tak różnymi produktami jak ubezpieczenie na wypadek utraty źródła dochodu czy ubezpieczenie na życie w UK. Jednymi z najczęściej mylonych wariantów w kategorii biznesowej są polisy Public Liability i Professional Indemnity. Już na wstępie warto więc zaznaczyć, że nie oferują one takiej samej ochrony. Czym jednak różnią się między sobą?

Public Liability Insurance

Polisa Public Liability to ubezpieczenie OC w UK, które zapewnia firmie ochronę w przypadku szkód odniesionych przez osoby trzecie, na przykład w wyniku uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia, do których powstania przyczyniła się prowadzona działalność. Oznacza to, że jeżeli w czasie lub w wyniku wykonywanej pracy Twoje działania przyczynią się do strat poniesionych przez osoby trzecie, roszczenia z nich wynikające zostaną objęte właśnie ubezpieczeniem Public Liability. Dla przykładu:

  • W czasie instalacji lub naprawy instalacji wodnej hydraulik popełnia błąd, którego skutkiem jest zalanie sąsiedniego mieszkania.
  • Na skutek braku odpowiedniego zabezpieczenia w czasie prac remontowych dachu element dachówki spada na dół i rani osobę idącą po chodniku lub uszkadza stojący tam samochód.

Jest to opcja ubezpieczeniowa, z której korzyści skorzystać może każda firma, niezależnie od rodzaju świadczonych usług, ponieważ każda działalność w mniejszym lub większym stopniu wiąże się z ryzykiem wystąpienia takiej szkody. Poziom i rodzaj zagrożenia może jednak różnić się dla poszczególnych branż, dlatego w trakcie wyboru polisy warto zwrócić uwagę, czy jej zakres obejmuje zagrożenia charakterystyczne dla typu wykonywanej pracy.

Należy też pamiętać, że w momencie zatrudnienia pracowników obowiązkowe staje się wykupienie polisy Employer’s Liability — w świetle prawa posiadać musi ją każdy pracodawca zatrudniający przynajmniej jedną osobę lub współpracujący z podwykonawcą oferującym tylko pracę (labour-only subcontractor). Ten wariant ubezpieczenia jest konieczny również dla spółek LTD posiadających więcej niż jednego dyrektora, a za brak takiej ochrony grożą dotkliwe kary finansowe wynoszące aż do £2500 za każdy dzień niedostosowania się do obowiązujących przepisów.

Poruszenie kwestii Employer’s Liability w tym miejscu jest o tyle istotne, że często jest dostępne w pakiecie z ubezpieczeniem Public Liability, nie jako osobny produkt ubezpieczeniowy.

Professional Indemnity Insurance

Professional Indemnity Insurance to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Czym różni się więc od opcji Public Liability? Przede wszystkim tym, że jest bezpośrednio powiązane ze skutkami świadczonej usługi. Zapewnia więc ochronę w sytuacjach, w których roszczenia klientów wynikają na przykład z popełnionych błędów zawodowych lub zaniedbania obowiązków służbowych. Dla lepszego zobrazowania korzyści z posiadania tego ubezpieczenia warto omówić przykładowe sytuacje, w których oferuje wsparcie. Jeśli klient Twojej firmy odniesie straty na skutek nieprawidłowego wykonania przez Ciebie obowiązków służbowych, polisa Professional Indemnity uchroni Cię przed kosztami zgłaszanych przez niego roszczeń. Przykładem takich błędów mogą być:

  • Błędy w rozliczeniu finansów klienta przez księgowego, na skutek czego zostanie on obarczony karą za nieprawidłowości.
  • Niewłaściwe przygotowanie projektu przez architekta, przez które ucierpi bezpieczeństwo i stabilność budynku.

Tego typu ubezpieczenie dla firm nie tylko oferuje wsparcie w momencie pojawienia się problemów, ale może wpłynąć pozytywnie na rozwój biznesu — wielu klientów i firm chętniej podejmuje współpracę z podmiotami posiadającymi taką polisę.

Public Liability czy Professional Indemnity – które ubezpieczenie firmy w UK sprawdzi się w Twoim przypadku?

To, które ubezpieczenie firmy w UK sprawdzi się w Twoim przypadku, zależy w dużej mierze od rodzaju i zakresu świadczonych przez Ciebie usług. Na samym początku należy przede wszystkim upewnić się, czy z racji prowadzonego biznesu nie wynika obowiązek wykupienia ubezpieczenia. Jeśli żadna z polis nie jest wymagana przepisami prawa, decyzja o doborze i wykupieniu poszczególnych rozwiązań jest dla przedsiębiorcy całkowicie dobrowolna. By jednak mieć pewność, że wybierzesz optymalny poziom ochrony, warto zastosować się do kilku prostych rad:

  1. Oceń realne potrzeby oraz największe zagrożenia, które mogą stanąć na drodze Twojej firmy.
  2. Dowiedz się, jakie warianty dostępne są na rynku i porównaj różne oferty, by znaleźć korzystne ubezpieczenia w UK.
  3. Dokładnie przeczytaj warunki polisy, by mieć pewność, że jej zakres na pewno jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami.
  4. Skorzystaj ze wsparcia doradcy ubezpieczeniowego, jeżeli nie masz pewności, które rozwiązania sprawdzą się najlepiej w przypadku Twojej firmy.