Czym jest „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i członków zarządu”?

Czym jest „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i członków zarządu”? Dyrektorzy są obarczeni odpowiedzialnością za swoje działania. W przypadku podejrzenia nadużycia autorytetu lub zaniedbania obowiązku grozi im pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej przez pracowników, klientów, …

Czym jest „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i członków zarządu”?

Dyrektorzy są obarczeni odpowiedzialnością za swoje działania. W przypadku podejrzenia nadużycia autorytetu lub zaniedbania obowiązku grozi im pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej przez pracowników, klientów, akcjonariuszy, wierzycieli, instytucje rządowe i regulujące, konkurencję, a nawet samą firmę. Niezależnie od tego, czy podejrzenia są słuszne, dochodzenie prawdy w sądzie może być bardzo kosztowne i obciążyć prywatny majątek oskarżonego.

Czym jest „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i członków zarządu” (ang. Directors’ and Officers’ Liability) i co może zapewnić?

Co obejmuje polisa?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i członków zarządu, nie jest przystosowane do ochrony ogółu firmy, ale jednostki. Polisa może zwrócić wydatki poniesione przez dyrektorów w wyniku oskarżenia wynikającego z działania w ramach swojego stanowiska. Przykładem takich kosztów są: odszkodowania, ugody czy opłaty sądowe. Ubezpieczenie jest przeważnie podzielone na dwie części, tzw. Strony:

 • Strona A – Ubezpieczenie zwraca dyrektorowi koszty poniesione osobiście, kiedy firma nie jest w stanie lub nie ma pozwolenia na zrekompensowanie tej sumy.

 • Strona B – Ubezpieczenie zwraca firmie środki przeznaczone na rekompensatę dla dyrektora, który osobiście poniósł koszty związane z roszczeniami wobec jego osoby.

Ubezpieczenie może wziąć pod uwagę roszczenia, które pojawiły się w trakcie trwania polisy, nawet jeżeli naruszenie, którego dotyczą, miało miejsce wcześniej.

Polisa najczęściej określa też łączny limit środków, które mogą być wypłacone przez ubezpieczyciela w okresie trwania umowy.

Jak ustalana jest wysokość składki?

Wysokość składki jest określana na indywidualnych warunkach, na podstawie wielu parametrów określonych przez ubezpieczyciela. Jednak możemy wziąć pod uwagę główne elementy, które wpłyną na poziom ryzyka.  Na cenę ubezpieczenia mogą wpłynąć:

 • Rodzaj prowadzonej działalności – niektóre sektory są ogólnie obarczone wyższym ryzykiem,
 • Roczne obroty i płynność finansowa,
 • Roszczenia wniesione w przeszłości,
 • Historia firmy – długoletnie doświadczenie na rynku może oznaczać niższe ryzyko dla ubezpieczyciela,
 • Doświadczenie i kwalifikacje członków zarządu,
 • Zaplanowane fuzje, przejęcia lub sprzedaż przedsiębiorstw,
 • Poprzednio posiadane polisy.

Każdy z ubezpieczycieli indywidualnie określa ryzyko w zależności od okoliczności. Sprawdzane są wszelkie czynniki, które mogą pomóc określić prawdopodobieństwo wniesienia pozwu w przyszłości.

Wykluczenia

Istnieją okoliczności, których ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla dyrektorów i członków zarządu może nie obejmować. Podane informacje są ogólne, dokładne warunki zależą od indywidualnej polisy.

 • Urazy ciała i zniszczenie mienia – te roszczenia są pokrywane przez inne ubezpieczenia: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (ang. Employers’ Liability) i Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (ang. Public Liability).

 • Profesjonalne usługi – zapewnianie usług wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu lub zaniedbania. Konsekwencjami może być pozew klienta, który może być objęty przez Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej (ang. Proffessional Indeminity).

 • Wykluczenie głównego akcjonariusza – w warunkach ubezpieczenia może pojawić się wykluczenie pokrycia kosztów pozwu od akcjonariuszy, którzy posiadają znaczną część akcji firmy (określoną zwykle w procentach).

Ubezpieczenie powinno być dobrane do potrzeb klienta, więc najtańsze niekoniecznie oznacza najlepsze. Potrzeby małej działalności będą różnić się od wymagań wielkiej korporacji, a ilość dostępnych na rynku ubezpieczeniowym produktów dla biznesu może być oszałamiająca. Ważne, aby dobrać zakres ubezpieczenia, który będzie odpowiadał potrzebom Twojej firmy. Indywidualnie dobrana oferta pozwala na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dla działalności, dyrektorów i pracowników.

Rozumiemy, że wybór odpowiedniego ubezpieczenia może być skomplikowanym zagadnieniem. Jeżeli masz pytania, chętnie pomożemy rozwiać wątpliwości.

Udostępnij