Czym w Wielkiej Brytanii jest P60?

Podatki to temat pełen różnych zawiłości, a wszystkie formularze typu „P” mogą zdezorientować niejednego. W naszym artykule skupimy się na jednym z nich. Czym zatem jest formularz P60? Wygląda na to, że to całkiem przydatny dokument.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni co roku otrzymywać P60 od swojego pracodawcy. Sprawdźmy zatem, do czego może być nam potrzebny.

Dostałem od pracodawcy P60 – co to oznacza?

Jeśli otrzymaliśmy formularz P60 od pracodawcy, to przede wszystkim oznacza to, że jesteśmy jego pracownikami, którym wypłaca wynagrodzenie. Do tej kategorii należą pracownicy, którzy są zatrudnieni i płacą podatek w systemie Pay as You Earn (PAYE).

Dokumentu P60 nie otrzymają osoby samozatrudnione ani dyrektorzy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami firmy, dla której pracują. Jeśli zaś osoby te wykonują również drugą pracę dla innego pracodawcy, to wówczas w ramach tego zatrudnienia będą dostawać formularz P60.

Dokument ten przedstawia całoroczne zarobki pracownika. Określa on również, ile podatku i składek National Insurance zapłaciliśmy w ciągu całego roku. Rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia i trwa do 5 kwietnia kolejnego roku.

Osoby pracujące dla więcej niż jednego pracodawcy otrzymają P60 od każdego z nich.

Co muszę zrobić, żeby otrzymać P60?

Tak naprawdę nic nie musimy robić, gdyż formularz ten jest automatycznie wystawiany przez naszego pracodawcę oraz wysyłany na koniec roku podatkowego.

Jeśli więc pod koniec maja nadal nie otrzymaliśmy dokumentu, to warto się o niego upomnieć. W większych przedsiębiorstwach trzeba w tym celu skontaktować się z działem kadr lub płac.

Niektórzy pracodawcy udostępniają P60 w formie cyfrowej na osobistym koncie pracownika. W tym przypadku możemy po prostu pobrać go w formie pliku. Inne firmy wysyłają formularz w wersji papierowej.

Po co potrzebny mi P60?

Formularz P60 to roczne podsumowanie zarobków pracownika u danego pracodawcy. Dokument ten przedstawia również kwoty podatku i składek National Insurance potrąconych od tych zarobków.

Do czego więc może nam się przydać? P60 ma tak naprawdę wiele zastosowań:

  • Rozliczenie podatkowe self assessment — jeśli oprócz zarobków z tytułu zatrudnienia (w systemie PAYE) uzyskujemy dochody z innych źródeł, to musimy samodzielnie rozliczyć się z podatku. Ponadto, Urząd Podatkowy HMRC może tego wymagać, nawet jeśli naszym jedynym źródłem dochodu jest wynagrodzenie ze stosunku pracy. Wówczas, aby wypełnić zeznanie podatkowe, będziemy potrzebowali informacji z formularza P60.
  • Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny lub inną pożyczkę — banki lub towarzystwa budowlane mogą wymagać P60 jako dowodu naszych dochodów.
  • Złożenie wniosku o świadczenia rządowe uzależnione od dochodów, takie jak tax credit — P60 będzie potrzebny, aby ocenić, czy takie świadczenia nam przysługują.
  • Złożenie wniosku o zwrot z podatku — jeśli zapłaciliśmy zbyt wysoki podatek, to aby obliczyć kwotę nadpłaty potrzebne będą dane z formularza P60.
  • Kontrole z Urzędu Podatkowego — HMRC może od czasu do czasu skontaktować się z nami w celu dokonania kontroli. W tym przypadku posiadanie P60 znacznie ułatwi nam życie i pozwoli sprawnie odpowiedzieć na wszelkie pytania urzędu.

W jaki sposób P60 może pomóc mi w otrzymaniu zwrotu podatku?

To zastosowanie formularza P60 cieszy się największym zainteresowaniem! Jak więc dokument ten może pomóc w uzyskaniu zwrotu podatku?

Najlepiej zacząć od porównania danych zawartych w P60 z informacjami na odcinku wypłaty za dany rok podatkowy. Jeśli na obu dokumentach kwota odliczeń podatkowych jest inna, to znaczy, że coś jest nie w porządku.

Warto pamiętać, że P60 obejmuje rok podatkowy trwający od 6 kwietnia do 5 kwietnia. Jeśli wypłatę otrzymujemy na koniec każdego miesiąca, to musimy wziąć pod uwagę odcinki wypłat z okresu od kwietnia do marca.

Dobrze też jest sprawdzić kod podatkowy. Określa on jaka kwota wolna od podatku przysługuje nam w danym roku. Nieprawidłowy kod może sprawić, że zapłacimy za dużo (lub za mało!) podatku.

Możemy to zweryfikować z działem płac lub kadr naszego pracodawcy. Jeśli jednak podatek został już potrącony, to wówczas będziemy musieli skontaktować się z Urzędem Podatkowym i ubiegać się o zwrot.

Co muszę sprawdzić w formularzu P60?

Odpowiadając na pytanie „Czym jest P60” nie można nie wspomnieć, iż ten dokument jest bardzo ważny! Dlatego naszym obowiązkiem jest zweryfikowanie, czy zawarte w nim informacje są poprawne.

Nie zakładajmy, że nasz pracodawca się nie pomylił. Jako podatnicy musimy sprawdzić, czy dokument nie zawiera żadnych błędów. Nawet gdyby doszło do uczciwej pomyłki, to fiskus wciąż może ukarać nas grzywną bądź innymi sankcjami.

Dlatego po otrzymaniu P60 najlepiej go dobrze sprawdzić. W szczególności warto zwrócić uwagę na:

  • Dane osobowe. W dokumencie powinno widnieć pełne, poprawne imię i nazwisko oraz numer National Insurance. Będzie on także zawierał numer pracownika na liście płac. Należy więc sprawdzić, czy dane te są w pełni poprawne. Jeśli nie, to urząd może pomylić nas z inną osobą.
  • Kod podatkowy. Urząd HMRC przypisuje danemu podatnikowi kod podatkowy w oparciu o posiadane o nim informacje. Kod podatkowy określa, ile podatku musimy zapłacić, dlatego niezwykle istotne jest, aby był poprawny. Warto sprawdzić, czy jest taki sam, jak na każdym z listów otrzymanych od Urzędu Podatkowego. Możemy też go znaleźć na stronie gov.uk lub w aplikacji HMRC.
  • Łączna kwota wynagrodzenia, podatku oraz składek National Insurance. Porównaj je z kwotami podanymi na odcinkach wypłat otrzymanych w danym roku i sprawdź, czy ich suma się zgadza.
  • Inne płace oraz potrącenia. W zależności od naszej sytuacji, P60 może zawierać inne informacje, które również musimy zweryfikować. Mogą to być na przykład wynagrodzenie za okres urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, wynagrodzenie chorobowe lub raty pożyczki studenckiej potrącane z zarobków.

Co zrobić jeśli w P60 są błędy?

Jeśli okaże się, że w naszym P60 jest pomyłka, to nie ma powodu do obaw. Często taki błąd można łatwo naprawić.

W pierwszej kolejności musimy zgłosić go naszemu pracodawcy –zazwyczaj do działu płac lub kadr. Następnie wyjaśniamy, gdzie według nas popełniono błąd i w jaki sposób go wykryliśmy. W większości przypadków pracodawca wyda poprawiony P60.

Jeśli zaś nieprawidłowa kwota podatku już została potrącona, to musimy skontaktować się z HMRC. Możemy bezpośrednio zwrócić się do urzędu – nasze zapytanie nie będzie dla urzędników niczym nowym i na pewno otrzymamy odpowiednią pomoc.

Alternatywnie, możemy poprosić naszego księgowego lub doradcę podatkowego, aby skontaktowali się z HMRC w naszym imieniu. Taka usługa będzie oczywiście płatna.

Niezależnie od tego, którą opcję wybierzemy, musimy działać natychmiast, a jeśli zapłaciliśmy zbyt niski podatek, to nie traktujmy tego jako łatwy zysk! Urząd Podatkowy niemal na pewno zauważy pomyłkę i może ukarać nas karą grzywny doliczoną do kwoty zaległego podatku.

Czy P60 to to samo co odcinek płac?

Odcinek płac (payslip) możemy wykorzystać, aby sprawdzić poprawność formularza P60, ale oba dokumenty różnią się między sobą.

Pierwszy z nich każdorazowo dokumentuje nasze zarobki oraz odprowadzane składki National Insurance. Zazwyczaj pracownicy otrzymują odcinek płac miesięcznie, ale w niektórych zakładach wydawane są co tydzień lub w innych odstępach czasu.

Z kolei P60 zawiera informacje dotyczące naszych zarobków i składek w ujęciu rocznym. Zawsze jest wystawiany na koniec roku podatkowego i obejmuje ostatnie 12 miesięcy.

Czy P60 to to samo co P45?

P60 oraz P45 to dwa najczęściej wystawiane formularze typu „P” (P oznacza PAYE – pay as you earn). Mimo iż część informacji, które zawierają, pokrywają się, to dokumenty te nie są takie same.

P45 otrzymujemy, kiedy rezygnujemy z pracy. Formularz ten przedstawia łączne zarobki wypłacone przez tego pracodawcę w danym roku finansowym. P45 określa również kwotę odprowadzonego podatku dochodowego oraz składek National Insurance.

Dokument ten obejmuje okres od 6 kwietnia do dnia rozwiązania stosunku pracy. (W odróżnieniu od P60, który dotyczy całego roku podatkowego.) Pozwala on nowemu pracodawcy obliczyć wysokość podatku, który powinien zostać potrącony od zarobków.

Co zrobić w przypadku zgubienia P60?

Jeśli zgubimy formularz P60, to zazwyczaj pracodawca będzie w stanie wystawić kolejny egzemplarz. Pracownicy, którzy korzystają z samoobsługowego portalu pracowniczego mogą wystosować prośbę o jego wydanie za jego pośrednictwem, a nawet samodzielnie go pobrać. W mniejszych firmach najlepiej skontaktować się z osobą odpowiedzialną za listę płac.

Jeśli zaś będziemy potrzebować formularze P60 z poprzednich lat, to również będziemy mogli je otrzymać od naszego pracodawcy.

Podsumowanie: czym jest P60?

Czym jest P60? Jest to dokument przedstawiający roczne zarobki wypłacone przez naszego pracodawcę. Określa również, jaką kwotę potrącono nam z tytułu podatku i składek National Insurance.

Każdy formularz P60 obejmuje okres od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku następnego. Osoby pracujące dla kilku pracodawców otrzymają ten dokument od każdego z nich.

Warto jednak sprawdzić, czy zawarte w nim informacje są poprawne! P60 może być naszym kluczem do otrzymania zwrotu podatku albo potwierdzeniem zarobków potrzebnym do uzyskania kredytu hipotecznego bądź też niektórych zasiłków. Jeśli P60 zawiera błędy, to mamy obowiązek dopilnować, aby jak najszybciej zostały poprawione.