Dlaczego polisy są odnawiane automatycznie?

Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia to powszechna praktyka bardzo wielu firm ubezpieczeniowych w celu zapewnienia klientowi ciągłości ubezpieczeniowej, gdyby np. zapomniał on o zbliżającej się dacie odnowienia swojej polisy. Dzięki temu klient pozostaje nadal ubezpieczony. Co to …

Automatyczne przedłużenie ubezpieczenia to powszechna praktyka bardzo wielu firm ubezpieczeniowych w celu zapewnienia klientowi ciągłości ubezpieczeniowej, gdyby np. zapomniał on o zbliżającej się dacie odnowienia swojej polisy. Dzięki temu klient pozostaje nadal ubezpieczony. Co to jednak oznacza w praktyce, dowiesz się z naszego artykułu.

Obowiązkowe ubezpiecznie pojazdu

Zgodnie z brytyjskim prawem tzw. Continuous Insurance Enforcement (CIE), kierowca musi mieć swój pojazd ubezpieczony, wyjątek stanowi tzw. SORN, czyli wyrejestrowanie samochodu z ruchu drogowego. W związku z tym, dbając o dobro klienta, niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą odnowić polisę, jeżeli nie ma kontaktu z klientem oraz nie ma wyraźniej instrukcji na temat przedłużenia ubezpieczenia.

Odnowienie polisy w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ma na celu zapewnienie ciągłości ubezpieczeniowej danego klienta. Takie działanie ma pomóc klientowi, który z różnych względów mógł zapomnieć o dacie odnowy swojej polisy (np. mógł przebywać na urlopie lub mógł być niedostępny ze względu na inne sytuacje losowe).

Automatyczne przedłużenie polisy ma za zadanie chronić ubezpieczonego w razie braku kontaktu. Każda osoba, której polisa została w ten sposób odnowiona, może jednak anulować tę polisę w każdym okresie jej trwania, pamiętając jednak, że może się to wiązać z dodatkowymi opłatami. Najlepiej zawsze zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczyciela, w których znajduje się taka informacja. Jeżeli natomiast klient nie życzy sobie, aby jego polisa była odnawiana automatycznie, może o tym poinformować z wyprzedzeniem.

Zbliża się data odnowienia Twojej polisy

Twoja polisa również może zostać w ten sposób odnowiona. Aby tego uniknąć, postaraj się skontaktować ze swoim ubezpieczycielem lub brokerem przed datą odnowienia ubezpieczenia. Sprawdź dostępne na rynku oferty i porównaj je pod kątem oferowanego zakresu ubezpieczenia oraz ceny, abyś mógł znaleźć korzystne dla siebie ubezpieczenie. Poinformuj też swoją firmę ubezpieczeniową o wszystkich zmianach, które mogą mieć znaczący wpływ na cenę ubezpieczenia, ponieważ oferta jest przygotowana w oparciu o dane posiadane przez firmę ubezpieczeniową.

Jako broker ubezpieczeniowy dbamy o to, aby nasz klient nie został bez ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego kontaktujemy się z naszymi klientami na około 4 tygodnie przed datą odnowienia ich polisy, wysyłając email przypominający. Jeżeli nie możemy dodzwonić się do klienta, wówczas wysyłamy ofertę drogą pocztową oraz informujemy o zbliżającej się dacie odnowienia polisy poprzez SMS. Dzięki temu klient ma szansę skontaktować się z nami wcześniej, przeanalizować naszą propozycję i ją przedyskutować.

Bądź w kontakcie

Jeżeli wiesz, że zbliża się data odnowy Twojego ubezpieczenia, skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową jak najszybciej. Cena ubezpieczenia zależy od czynników takich jak szkody, wykroczenia, zmiana samochodu czy adresu w trakcie trwania polisy. Jeżeli nie będzie z Tobą kontaktu, możesz stracić możliowść porównania wszystkich opcji. Z drugiej zaś strony, w razie nieprzewidzianych sytuacji losowych, Twoje ubezpieczenie będzie nadal ważne, a Ty nadal będziesz chroniony.

Udostępnij