Dlaczego warto umieścić polisę na życie w zarządzie powierniczym?

Jednym z głównych celów planowania przyszłości, jest zapewnienie finansowego bezpieczeństwa dla swoich bliskich i podopiecznych na wypadek swojej śmierci. Ubezpieczenie na życie jest idealnym na to sposobem. Jednak po emocjonalnej traumie związanej ze śmiercią członka rodziny mogą nastąpić problemy związane z wypłatą funduszy własciwej osobie. Testament jest ważną częścią planowania finansowego, jednak stworzenie samego testamentu nie pomoże uniknąć:

– Opóźnienia w otrzymaniu wpływów
– Otrzymania pomniejszonych wpływów o zobowiązania podatkowe

Odpowiednio sformułowany zarząd powierniczy, tzw. Trust, może być zastosowany w celu uniknięcia obu tych potencjalnych pułapek.

Zarząd powierniczy to prosty dokument prawny, jego założenie oznacza, że przekazujecie swoją polisę w ręce powierników, którzy stają się prawnymi właścicielami Waszej polisy i opiekują się nią z korzyścią dla Waszych beneficjentów. Odpowiedzialność za płacenie składek nadal należeć będzie do Was, ale przechowanie umowy powierniczej oraz innych dokumentów należy już do obowiązków powierników. To oni zgłaszają roszczenie o wypłatę z Waszej polisy i upewniają się, że pieniądze trafią do beneficjentów, tak jak sobie tego życzyliście.

Oto trzy kluczowe korzyści z przekazania polisy pod zarząd powierniczy:

Kontrola – to Wy decydujecie kto zostaje Waszym beneficjentem, aby upewnić się że pieniądze zostaną przekazane osobie, której zamierzaliście je przekazać.

Uniknięcie podatku od spadku – pieniądze wypłacone z Waszego ubezpieczenia na życie nie będą stanowić części Waszego majatku. ‘Trust’ wyłącza polisę z masy spadkowej, dzięki czemu jest ona wypłacana bezpośrednio osobom w niej wskazanym.

Szybsza wypłata pieniędzy – wypłata roszczenia nie będzie spowolniona przez jakiekolwiek sądowe rozpatrzanie testamentu.

My jako firma Polplan polecamy naszym klientom umieszczenie polis w zarządzie powierniczym oraz oferujemy wszelką pomoc w zorganizowaniu powiernictwa. Za naszym pośrednictwem możecie sporządzić dokument powiernictwa zupełnie za darmo.