Employment allowance – czym jest ulga dla pracodawców w UK?

Sprawne działanie gospodarki państwa zależy od wielu czynników, w kontekście tematu dzisiejszego artykułu szczególnie istotne jest jednak utrzymanie bezrobocia na niskim poziomie oraz wspieranie przedsiębiorczości. Nic więc dziwnego, że z inicjatywy rządowej powstają programy zachęcające …

Sprawne działanie gospodarki państwa zależy od wielu czynników, w kontekście tematu dzisiejszego artykułu szczególnie istotne jest jednak utrzymanie bezrobocia na niskim poziomie oraz wspieranie przedsiębiorczości. Nic więc dziwnego, że z inicjatywy rządowej powstają programy zachęcające firmy do zwiększania zatrudnienia i rozwoju — jednym z nich jest właśnie employment allowance. Na czym polega ulga dla pracodawców i jakie warunki trzeba spełnić, by móc ubiegać się o takie wsparcie dla swojego biznesu?

Employment allowance – co to?

Employment allowance to ulga podatkowa, z której od 2014 roku korzystać mogą pracodawcy — kierowana jest szczególnie do małych firm. Ulga dotyczy wydatków ponoszonych przez pracodawców z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników, a jej celem jest zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania większej liczby osób poprzez obniżenie kosztów zatrudnienia. Do ubiegania się o naliczenie ulgi wystarczy zatrudnienie jednej osoby. Istnieją oczywiście dodatkowe wymagania, które należy spełnić (omówione zostaną poniżej), posiadanie przynajmniej jednego pracownika jest jednak kluczowe.

Co ważne, wysokość ulgi nie jest stała. Możliwa do odliczenia kwota określana jest dla każdego kolejnego roku podatkowego i na przestrzeni lat była już wielokrotnie zmieniana — zaraz po rozpoczęciu programu w 2014 roku wynosiła £2000, w roku podatkowym 2022/23 górny limit przyznawanej ulgi wynosi już £5000.

Czy liczba pracowników wpływa na employment allowance?

Kolejną istotną dla pracodawców informacją jest fakt, że ulga przyznawana jest dla pracodawcy, nie na pracownika. Co to oznacza? Wysokość ulgi (£5000 na rok podatkowy 22/23) przyznawana jest jednorazowo dla firmy spełniającej warunki niezależnie od liczby pracowników, wynosi więc tyle samo w przypadku pracodawcy zatrudniającego jedną osobę, jak i tego, który zatrudnia liczniejszy zespół.

Komu przysługuje ulga dla pracodawców?

Jak wspomniano już powyżej, ponieważ jest to ulga kierowana do pracodawców (firm lub organizacji charytatywnych), podstawowym wymogiem jest zatrudnianie co najmniej jednego pracownika — ulga nie przysługuje więc w przypadku samozatrudnienia w ramach jednoosobowej działalności.

Drugi warunek, który należy spełnić w celu zakwalifikowania się do skorzystania z employment allowance dotyczy kwoty, jaką przeznaczasz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla swoich pracowników — kwota ta w poprzednim roku podatkowym musiała być niższa niż £100 000.
W określonych sytuacjach z ulgi skorzystać możesz też jeżeli zatrudniasz opiekuna lub asystenta osobistego dla siebie lub innej osoby.

W jakich przypadkach nie możesz ubiegać się o employment allowance?

Z ulgi dla pracodawców nie mogą skorzystać:

  • instytucje publiczne,
  • firmy, które ponad połowę swojej pracy świadczą w ramach sektora publicznego, np. zlecenia wykonywane dla NHS lub samorządów lokalnych,
  • spółki, które mają tylko jednego pracownika z wynagrodzeniem przekraczającym drugi próg Class 1 National Insurance, który jest jednocześnie dyrektorem spółki,
  • osoby zatrudniające pracowników w celach prywatnych i wykonujących prace domowe, np. ogrodnik, niania.

Czy spółki LTD mogą ubiegać się o employment allowance?

Tak, jednak jest to możliwe tylko wtedy, kiedy na liście płac spółki LTD znajduje się chociaż jeden pracownik z wynagrodzeniem przekraczającym próg składkowy ubezpieczenia społecznego niebędący dyrektorem spółki.
Skorzystanie z ulgi możliwe jest też wtedy, kiedy spółka ma dwóch dyrektorów zarabiających powyżej drugiego progu składkowego.

Employment allowance to duże ułatwienie dla małych i średnich pracodawców w UK, którzy dzięki skorzystaniu z ulgi mogą znacznie obniżyć lub nawet całkowicie uniknąć wydatków związanych ze składkami National Insurance. Warto więc sprawdzić, czy Twoja firma kwalifikuje się do ulgi i jak ubiegać się o jej przyznanie — jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do sięgania do oficjalnych źródeł lub skonsultowania się z biurem rachunkowym.

Źródła: gov.uk

Udostępnij