Godziny otwarcia w okresie świąteczno-noworocznym

WAŻNE INFORMACJE!!! Jeżeli musisz zgłosić szkodę poza godzinami otwarcia biura, to zadzwoń pod numer  0344 571 3174. A jeżeli potrzebujesz pomocy drogowej AXA Assistance w UK, to wybierz numer  0330 123 1631. Jeśli jesteś na terenie Europy …

WAŻNE INFORMACJE!!!

  • Jeżeli musisz zgłosić szkodę poza godzinami otwarcia biura, to zadzwoń pod numer  0344 571 3174.
  • A jeżeli potrzebujesz pomocy drogowej AXA Assistance w UK, to wybierz numer  0330 123 1631. Jeśli jesteś na terenie Europy – telefon  +44 173 733 4027.
  • Jeżeli Twoja polisa zapewnia w pakiecie pomoc drogową – numery alarmowe znajdziesz w dokumentacji polisy.

Udostępnij