Jak pomóc pracownikowi dotkniętemu COVID-19

Koronawirus dotknął wiele osób i przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Zaraźliwa natura tego wirusa sprawia, że prawdopodobnie wielu pracowników Twojej firmy albo chorowało na COVID-19, albo ucierpiało na skutek straty bliskiej osoby z powodu tej choroby. …

Koronawirus dotknął wiele osób i przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Zaraźliwa natura tego wirusa sprawia, że prawdopodobnie wielu pracowników Twojej firmy albo chorowało na COVID-19, albo ucierpiało na skutek straty bliskiej osoby z powodu tej choroby.

Wspieranie pracowników w tym trudnym dla nich okresie jest wyjątkowo ważne, ponieważ śmierć bliskiej osoby bywa ogromnym wstrząsem, a odpowiednie pożegnanie zmarłego być może nie było w tym czasie możliwe. W naszym artykule pragniemy przedstawić pomocne informacje oraz linki, pod którymi znaleźć można dodatkowe informacje i uzyskać pomoc dla siebie, swojej firmy i pracowników.

Upewnij się, że polityka firmy wobec osób w żałobie po stracie bliskiej osoby jest aktualna

Być może mniejsze przedsiębiorstwa nie brały w przeszłości pod uwagę tego typu okoliczności. Wdrożenie odpowiedniej polityki pomoże im w dokładnym określeniu zasad urlopu okolicznościowego w związku z żałobą, oferowanego wsparcia oraz środków pieniężnych. W odpowiedzi na pandemię COVID-19 należy dokonać przeglądu i zmian proceduralnych. Firmy nieposiadające polityki wobec osób w żałobie obowiązywać będą przepisy ustawowe.

Udzielaj natychmiastowego wsparcia

Każdy reaguje inaczej na stratę bliskiej osoby, dlatego też różnić się będą potrzeby poszczególnych pracowników oraz poziom wsparcia udzielany przez pracodawcę. Upewnij się, że w firmie dostępne jest wsparcie dla osób, które zechcą porozmawiać o swojej sytuacji. Zapoznaj ich z środkami pomocy dostępnymi poza firmą, tj. pomocą psychologa lub odpowiednią linią wsparcia. Warto też rozważyć uruchomienie Programu wsparcia pracowników.

Należy dowiedzieć się, czy dana osoba zgadza się na poinformowanie współpracowników o zaistniałej sytuacji, czy też woli zachować te informacje dla siebie.

Jeśli pracownik stracił członka rodziny lub kogoś, nad kim sprawował opiekę, należy wziąć pod uwagę udzielenie urlopu okolicznościowego. W Wielkiej Brytanii kwestie urlopu okolicznościowego nie są regulowane ustawowo, dlatego informacje o jego długości oraz decyzję o tym, czy będzie on urlopem płatnym, czy też nie, należy uwzględnić w polityce firmy. Należy wziąć pod uwagę okres czasu, który pracownik potrzebuje na żałobę oraz na zorganizowanie ceremonii pogrzebowej.

Powrót do pracy

Zaleca się, aby plan powrotu do pracy sporządzić w porozumieniu z pracownikiem. Niektóre osoby będą chciały stopniowo wracać do pracy, dla innych powrót do ich pełnego wymiaru obowiązków będzie lepszą opcją. Niezależnie od tego, dla wszystkich istotna będzie możliwość skorzystania ze wsparcia – zarówno krótko, jak i długoterminowego – podczas gdy pracownik przechodzić będzie przez pierwszy rok żałoby po stracie bliskiej osoby.

Udostępniono wiele różnych form wsparcia dla firm oraz osób prywatnych, skupionych w szczególności na COVID-19 i jego wpływie na życie ludzkie. Poniżej zamieszczamy przydatne linki:

Brytyjska strona rządowa posiada zakładkę „Wsparcie w żałobie” (ang. Support if someone dies)

Cruse Bereavement Care udziela porad, wskazówek oraz wsparcia osobom pogrążonym w żałobie

The National Bereavement Partnership Centrum ds. COVID-19 udostępnia powiązanym usługom doradczym platformę, usługi wsparcia i informacyjne dla wszystkich dotkniętych COVID-19.

The CIPD (Zarejestrowany Instytut Personelu i Rozwoju) dysponuje różnorodnością wskazówek i zasobów dla przedsiębiorstw.

Udostępnij