Jak zezłomować samochód w UK?

Dla każdego samochodu, eksploatowanego przez długi okres czasu, przychodzi taki moment, w którym żadna ilość pieniędzy, napraw czy też dobrej woli, nie przywróci go do stanu używalności. Kiedy samochód ulegnie nieodwracalnym szkodom w wypadku drogowym …

Dla każdego samochodu, eksploatowanego przez długi okres czasu, przychodzi taki moment, w którym żadna ilość pieniędzy, napraw czy też dobrej woli, nie przywróci go do stanu używalności.

Kiedy samochód ulegnie nieodwracalnym szkodom w wypadku drogowym lub gdy jego okres trwałości dobiegnie końca, złomowanie bywa jedyną możliwą opcją.

Co zrobić, żeby zezłomować samochód w UK?

Kroki, jakie należy podjąć w celu zezłomowania samochodu, zależą od tego, czy:

 • chcesz zezłomować cały samochód,
 • chcesz zachować niektóre części złomowanego auta,
 • organizacją złomowania auta zajmujesz się Ty, czy ubezpieczyciel.

Postępowanie w każdej z tych sytuacji przedstawiliśmy w osobnych punktach tego artykułu.

Czy trzeba zgłaszać złomowanie auta w UK?

Tak, musisz poinformować DVLA o zezłomowaniu samochodu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości £1000.

Czy można oddać samochód na złom w UK?

Tak, pamiętaj jednak, że w Wielkiej Brytanii auto zezłomować można tylko w autoryzowanych zakładach.

Jak zezłomować samochód

Kiedy okres trwałości pojazdu dobiegnie końca i nie opłaca się go sprzedawać, wywiezienie na złom to najprawdopodobniej najlepsza opcja. Po podjęciu decyzji trzeba jeszcze zastanowić się nad tym, czy warto zatrzymać któreś części.

Aby zatrzymać części z samochodu przeznaczonego do kasacji, należy:

 • zgłosić czasowe wyrejestrowanie pojazdu (ang. Statutory Off Road Notification, SORN) do brytyjskiego wydziału komunikacji (DVLA),
 • wymontować pożądane części,
 • złożyć wniosek o pozwolenie na ściągnięcie tablic rejestracyjnych, jeśli chce się je zatrzymać,
 • zezłomować pojazd w uprawnionym zakładzie przetwarzania, tzw. ATF (ang. Authorised Treatment Facility),
 • przekazać ATF kartę pojazdu V5C, zatrzymując żółtą stronę V5C/3,
 • poinformować brytyjski wydział komunikacji DVLA o kasacji pojazdu przyprowadzonej przez ATF.

W zależności od tego, jakie części zostały usunięte z pojazdu, ATF może zażądać opłaty za jego kasację – na przykład wtedy, kiedy właściciel usunie z samochodu najdroższe, podstawowe części, takie jak silnik czy skrzynia biegów. Jeżeli natomiast właściciel zdecyduje się zatrzymać kołpak czy zagłówek, wówczas konieczność zapłaty za zezłomowanie pojazdu jest bardzo mało prawdopodobna.

Jeżeli samochód złomowany jest w całości, proces jest dużo łatwiejszy.

Należy:

 • złożyć wniosek do DVLA o pozwolenie na zdjęcie tablic rejestracyjnych, jeśli chce się je zatrzymać,
 • zezłomować pojazd w uprawnionym zakładzie przetwarzania, tzw. ATF (ang. Authorised Treatment Facility), najprawdopodobniej bez żadnych opłat (ponieważ z pojazdu nie zostały usunięte żadne części),
 • przekazać ATF kartę pojazdu V5C, zatrzymując żółtą stronę V5C/3,
 • poinformować brytyjski wydział komunikacji DVLA o zezłomowaniu pojazdu przez uprawniony zakład przetwarzania ATF.

W każdym wypadku – czy to zatrzymując części, czy też nie – właściciel pojazdu ma obowiązek poinformować DVLA o zezłomowaniu pojazdu. W przeciwnym razie grozi grzywna w wysokości £1000.

Co dzieje się po przekazaniu samochodu do kasacji?

Po otrzymaniu zlecenia kasacji pojazdu, ATF podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

Uprawniony zakład przetwarzania może zarówno całkowicie zezłomować samochód, jak też naprawić go i sprzedać.

Jeżeli pojazd zostanie zezłomowany, jego właściciel otrzyma odpowiednie zaświadczenie o kasacji; powinien również otrzymać zapłatę odpowiadającą wartości złomu.

Jeżeli ATF podejmie decyzję o naprawie i sprzedaży samochodu, jego właściciel powinien również otrzymać zapłatę.

Ile płacą za złomowanie auta w UK?

Możliwa do uzyskania za zezłomowanie auta kwota waha się najczęściej w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset funtów. Na wartość złomowanego pojazdu wpływ ma wiele czynników, np. marka, model, rozmiar, waga, brakujące części.

Ile za kg złomu samochodowego w UK?

Cena za kg zezłomowanego auta zależna jest od aktualnych cen rynkowych materiałów możliwych do odzyskania. W znalezieniu najkorzystniejszej opcji pomoże porównanie cenników w różnych punktach zajmujących się złomowaniem samochodów.

Czy mogę samodzielnie zezłomować swój samochód?

Samodzielne złomowanie pojazdu jest niezgodne z prawem. Kasacji należy dokonywać w uprawnionych do tego zakładach przetwarzania (ATF).

Jak wyrejestrować samochód w UK?

W celu wyrejestrowania auta przed rozebraniem na części i zezłomowaniem musisz złożyć do DVLA oświadczenie SORN (Statutory Off Road Notification). Zgłoszenia możesz dokonać:

 • online,
 • telefonicznie,
 • pocztą.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa przeznaczy samochód do kasacji i trafi on na złom

Jeżeli ubezpieczyciel zadecyduje o kasacji samochodu, zazwyczaj bierze na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu złomowania. Jest jednak kilka kwestii, którymi należy zająć się osobiście.

Jak postępować w sytuacji, kiedy firma ubezpieczeniowa zajmuje się organizacją złomowania pojazdu?

 • należy przekazać firmie ubezpieczeniowej kartę pojazdu V5C, zatrzymując żółtą stronę V5C/3,
 • należy zawiadomić brytyjski wydział komunikacji (DVLA) o zezłomowaniu pojazdu. Za niepoinformowanie DVLA grozi kara w wysokości £1000,
 • należy złożyć wniosek o pozwolenie na ściągnięcie tablic rejestracyjnych, jeśli chce się je zatrzymać.

Udostępnij