Mali i średni przedsiębiorcy – 9 potencjalnych zagrożeń (Część 2)

Kontynuując temat z poprzedniego miesiąca, przedstawiamy drugi artykuł dotyczący 9 największych zagrożeń, z którymi borykają się właściciele niewielkich firm: 6. Zarządzanie danymi elektronicznymi i zasobami komputerowymi W małych firmach często brakuje formalnego działu IT czy …

Kontynuując temat z poprzedniego miesiąca, przedstawiamy drugi artykuł dotyczący 9 największych zagrożeń, z którymi borykają się właściciele niewielkich firm:

6. Zarządzanie danymi elektronicznymi i zasobami komputerowymi

W małych firmach często brakuje formalnego działu IT czy nawet podstawowych środków ochrony sieciowej, co naraża je na niebezpieczeństwo ze strony cyberprzestępców, szukających łatwego łupu. Biorąc pod uwagę szacunkową odpowiedzialność wynoszącą ponad £100 w przypadku każdej wykradzionej pozycji (co można pomnożyć razy setki tysiące pozycji z danymi klientów), koszt jednego przypadku kradzieży danych może być tragiczny w skutkach dla niedużej firmy. Jeśli Twoja firma przechowuje dane klientów w formie elektronicznej, niezbędne jest wprowadzenie pełnych środków ochrony. Poza podjęciem środków profilaktycznych w celu zredukowania ryzyka związanego z Internetem, pomocne może być też specjalistyczne ubezpieczenie związane z technologiami, takie jak ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu cyberprzestępstwa, które może pomóc w ochronie Twojej firmy przed stratami z powodu cyberataków, naruszenia poufności danych i innego rodzaju ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu.

7. Ryzyko z tytułu odpowiedzialności za szkody w środowisku

Pomyśl o biznesie narażonym na odpowiedzialność za szkody w środowisku. Co przychodzi Ci do głowy? Większości ludzi przychodzi na myśl szeroko zakrojona działalność produkcyjna, górnicza czy paliwowa. Jednak nie są to jedyne branże, w których można być narażonym na straty z tytułu odpowiedzialności za szkody w środowisku. Ważne, aby przeprowadzić wszechstronną analizę ryzyka w celu określenia poziomu narażenia na ryzyko w swoim przypadku.

8. Czynności związane z zatrudnieniem

Od chwili rozpoczęcia czynności poprzedzających rekrutację aż do momentu pożegnania odchodzącego z firmy pracownika istnieje ryzyko, że zostanie przeciwko Twojej firmie wszczęte postępowanie sądowe. W rzeczywistości trzech na pięciu pracodawców zostanie pozwanych przez potencjalnego, obecnego lub byłego pracownika podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo że wiele dochodzeń tego typu jest bezpodstawnych, obrona kosztuje i jest czasochłonna. Właściciele małych firm powinni przyjrzeć się temu, czy mogą pozwolić sobie na obronę przed oskarżeniami o niezgodne z prawem postępowanie w przypadku zatrudniania pracowników. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może pomóc chronić Wasze firmy przed oskarżeniami o bezprawne zwolnienie, dyskryminację (ze względu na wiek, płeć, rasę, niepełnosprawność itd.) czy molestowanie seksualne.

9. Umowy

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, wielu właścicieli małych firm po prostu nie ma czasu lub wiedzy pozwalających na odpowiednią ocenę każdego punktu podpisywanej umowy. Tego rodzaju przeoczenie może jednak wiązać się z poważnymi problemami. W wielu przypadkach małe firmy zostają obarczone dużym dodatkowym ryzykiem, które nakładają na nich sprytni dostawcy czy klienci. Mimo że kusząca jest wizja ograniczenia kosztów związanych z doradztwem prawnym, sprawdzenie, czy Twój biznes nie ponosi dodatkowego i niepotrzebnego ryzyka na dłuższą metę może umożliwić oszczędność dużej sumy, zarówno jeśli chodzi o koszty prawne, jak i ubezpieczenie.

Ubezpieczenie stanowi kluczowy składnik jakiegokolwiek wszechstronnego planu zarządzania ryzykiem, ale udane zarządzanie ryzykiem obejmuje profilaktykę, szkolenia i planowanie długofalowe. Skontaktuj się z firmą Pol-Plan, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci doradzić i pomóc w zarządzaniu ryzykiem w UK.

Udostępnij