Nowe przepisy od 31 maja 2021 r. – jak wpłyną na odszkodowania z tytułu urazu whiplash?

Zgodnie z informacjmi podanymi przez Association of British Insurers (Stowarzyszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli), w Wielkiej Brytanii codziennie zgłaszanych jest ponad 1500 szkód z tytułu urazu whiplash, nazywanego w Wielkiej Brytanii urazem biczowym lub „smagnięcia biczem” (w …

Zgodnie z informacjmi podanymi przez Association of British Insurers (Stowarzyszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli), w Wielkiej Brytanii codziennie zgłaszanych jest ponad 1500 szkód z tytułu urazu whiplash, nazywanego w Wielkiej Brytanii urazem biczowym lub „smagnięcia biczem” (w Polsce znane pod nazwą „karkowe”). W konsekwencji, nasze składki za ubezpieczenie samochodu są wyższe o 90 funtów.

Rząd jednak wprowadza wiele zmian do procesu zgłaszania niskich szkód poniesionych w wyniku wypadku komunikacyjnego. Zmiany te, zwane „Whiplash reforms” (Reformą whiplash) mają na celu obniżenie składek ubezpieczeniowych dla posiadaczy polis, a jednocześnie umożliwienie poszkodowanym w wypadkach dochodzenie odszkodowania proporcjonalnego do doznanych urazów. Aczkolwiek, odszkodowania te mogą teraz wynieść zaledwie 240 funtów!

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian:

Nowe przepisy od 31 maja 2021 r.

„Reforma whiplash” weszła w życie 31 maja 2021 r. Nowe przepisy obejmują wprowadzenie portalu do zgłaszania szkód, nową taryfę odszkodowań za urazy trwające do 2 lat, zakaz rozstrzygania roszczeń bez dowodów medycznych oraz wprowadzenie definicji prawnej określającej znaczenie „urazu whiplash”.

Nowy oficjalny portal do zgłaszania szkód: „Official Injury Claim Portal”


Portal ten został założony przez Motor Insurer’s Bureau (Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości i można z niego korzystać za darmo. Jego celem jest umożliwienie poszkodowanym dochodzenia odszkodowania bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu.

Zatem osoby, które chcą złożyć roszczenie niskiej szkody z tytułu urazu na ciele poniesionego w wyniku wypadku komunikacyjnego będą mogły zrobić to za pomocą Official Injury Claim Portal.

Pozwala on na ubieganie się o odszkodowanie do 5000 funtów z tytułu uszkodzenia ciała, które wraz z pozostałymi szkodami (np. uszkodzenie samochodu i utrata zarobków) wyniosą maksymalnie 10.000 funtów.

Z serwisu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat i były w samochodzie, gdy doszło do kolizji. Ponadto, wypadek musiał mieć miejsce na terenie Anglii lub Walii, a osoba wnosząca roszczenie uważa, że do kolizji doszło z winy kierowcy drugiego pojazdu. Warto zwrócić uwagę, iż usługa ta nie jest dostępna dla pieszych, rowerzystów i motocyklistów, którzy będą musieli zasięgnąć porady prawnej. Z portalu nie będą mogły też korzystać osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych.

Ustalenie wartości szkody

Na portalu „Official Injury Claim” znajdziemy przewodnik, który pomoże nam określić wartość szkody, a także taryfę odszkodowań dla różnych rodzajów urazów whiplash.

Proces

W przypadku zgłoszenia roszczenia, musimy wykonać pięć kroków: po pierwsze, logujemy nasze zgłoszenie na portalu podając gdzie i kiedy doszło do wypadku, jakich doznaliśmy urazów, jakie inne pojazdy brały udział w kolizji i z czyjej winy według nas do niej doszło.

Następnym etapem jest rozpatrzenie szkody – nasze zgłoszenie zostanie przekazane ubezpieczycielowi kierowcy, który według nas ponosi odpowiedzialność za wypadek. Wówczas ubezpieczyciel przeprowadzi własne dochodzenie.

Musimy też załączyć dokumentację medyczną z badania przeprowadzonego przez akredytowanego eksperta medycznego, który sporządzi opinię lekarską określającą doznane przez nas urazy.

W przypadku akceptacji roszczenia przez ubezpieczyciela drugiej strony (w pełni lub częściowo), otrzymamy propozycję odszkodowania, na które możemy się zgodzić lub nie. Wszelkie negocjacje mogą odbywać się przez portal.

Akceptacja porozumienia przez obie strony, pozwoli zamknąć szkodę.

Dlaczego warto wziąć pod uwagę ubezpieczenie ochrony prawnej (polisa Legal Expenses)

Nie posiadając polisy Legal Expenses, musisz samemu prowadzić swoją sprawę lub zasięgnąć porady u prawnika. Aczkolwiek w tej sytuacji część odszkodowania zostanie przez niego odliczona na poczet kosztów prawnych. Po wprowadzeniu nowych, znacznie obniżonych taryf odszkodowań, koszty prawne mogą pochłonąć większość Twojego odszkodowania.

Mając natomiast polisę Legal Expenses, otrzymasz profesjonalną pomoc i poradę bez żadnych dodatkowych kosztów.

Często możesz dodać to ubezpieczenie do swojej polisy w trakcie jej trwania, pod warunkiem, że szkoda nie jest już w toku. Zawsze warto skontaktować się z ubezpieczycielem, aby sprawdzić, jaką masz ochronę ubezpieczeniową.

Udostępnij