Nowotwory zagrożeniem naszych czasów. Jakie skutki niesie za sobą choroba?

Jednym z najczęstszych i najbardziej poważnych zmartwień ludzi w dzisiejszych czasach jest diagnoza nowotworu. W Wielkiej Brytanii rocznie kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn otrzymuje diagnozę raka prostaty. W przypadku kobiet najczęstszą diagnozą jest rak piersi. Znaczny procent …

Jednym z najczęstszych i najbardziej poważnych zmartwień ludzi w dzisiejszych czasach jest diagnoza nowotworu. W Wielkiej Brytanii rocznie kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn otrzymuje diagnozę raka prostaty. W przypadku kobiet najczęstszą diagnozą jest rak piersi. Znaczny procent zachorowań w dzisiejszych czasach stanowi rak szyjki macicy u kobiet. Niestety rak atakuje nas coraz częściej. Jest jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób cywilizacyjnych dzisiejszych czasów, które niekoniecznie muszą zakończyć sie śmiercią, lecz w dużym stopniu często zmieniają dotychczasowy standard naszego życia.

Oczywiście nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć choroby, natomiast statystycznie liczba chorych na raka rośnie z każdym rokiem. W przypadku mężczyzn rak najczęściej diagnozowany jest po 45 roku życia, ale coraz częściej diagnoza ma miejsce pomiędzy rokiem 24 a 49, jak na przykład w przypadku złośliwego raka jąder. Rak piersi u kobiet oraz rak prostaty i jąder u mężczyzn to najczęściej diagnozowane przypadki.

Za wyjątkiem powyżej wymienionych rodzajów raka coraz częściej występują też inne nowotwory. Przykładem jest rak płuc, którego diagnoza ma miejsce u mniej więcej 1,5 miliona ludzi na świecie rocznie. Kolejnym przykładem jest rak skóry oraz białaczka, które stanowią najczęstszą diagnozę wśród zachorowań przed 18 rokiem życia.

Rak jest jedną z najbardziej popularnych i niebezpiecznych chorób w dzisiejszych czasach. Niestety nie jedyną. Innego rodzaju zagrożenia życia i zdrowia, które statystycznie idą w parze z nowotworami, to zawał serca i udar mózgu.

Na szczęście w ostatnich latach szanse na przeżycie raka rosną wraz z dużym postępem w dziedzinie medycyny.

Diagnoza poważnej choroby to nie tylko tragedia dla osób nią dotkniętych, ale przede wszystkim dla rodzin chorych, żon i dzieci pozostawionych bez środków do życia. Choroba krytyczna wcale nie musi oznaczać choroby śmiertelnej. Często ludzie pokonują chorobę i wracają do normalnego funkcjonowania. Są jednak przez długi okres czasu unieruchomieni, nie przynosząc dochodu do domu. Gdy nie mamy oszczędności oraz gdy zakład pracy nie gwarantuje nam żadnych świadczeń chorobowych, wówczas pojawia sie problem.

Walka z tego typu zagrożeniem życia wymaga często sporych nakładów finansowych. To dzięki nim mamy możliwość skorzystania z najlepszych specjalistów w danej dziedzinie medycyny, badań przeprowadzanych za granicą czy lepszych lekarstw. Ponadto, jak wiadomo, im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym większa szansa na wyjście z choroby.

W wielu przypadkach życie po chorobie nie wygląda już tak samo jak przed jej diagnozą. Czasem ludzie nie są w stanie wykonywać już tego samego zawodu co wcześniej, a w niektórych przypadkach są już całkowicie wykluczeni z aktywności zawodowej. Leczenie, różnego rodzaju rehabilitacje, dalsze utrzymywanie rodziny, zapewnienie dzieciom najlepszego bytu, zadbanie o ich wychowanie oraz edukację – to wszystko wiąże się z poważnymi wydatkami. Skąd je brać, gdy nie mamy wystarczających oszczędności?

Jednym z najczęstszych rozwiązań na tego typu problemy w dzisiejszych czasach jest ubezpieczenie od chorób krytycznych.

Jest to polisa, która wypłaca jednorazową kwotę pieniędzy nie tylko w przypadku wystąpienia powyżej opisanych schorzeń, ale również wielu innych. Najczęstszym powodem wypłaty odszkodowań w dzisiejszych czasach są nowotwory, zawały serca i udary mózgu, natomiast diagnozowanych chorób czy urazów jest znacznie więcej, na przykład utrata kończyny w wyniku wypadku bądź niepełnosprawność. Większość firm ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii posiada w swojej ofercie ponad 40 najczęściej diagnozowanych chorób. Z tego rodzaju ubezpieczenia może skorzystać każdy, gdyż wysokośc odszkodowania dostosowana jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od jego możliwości finansowych.

Jak mawiał hiszpański filozof Baltasar Gracián:

Żyj życiem, dając innym żyć. Spokojni są panami życia. Słyszą, widzą i milczą. Śpią dobrze, bo się nie szamoczą. Żyją długo, albowiem kultywują spokój wewnętrzny. Mają wszystko, co trzeba, bo nie zabiegają o rzeczy zbędne lub cudze. Zachowują serce spokojne, bo nie przejmują się niczym.’

Warto zabezpieczyć siebie oraz swoich bliskich.
Nie czekaj aż będzie za późno!

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.polplan.co.uk/indywidualne/zdrowie-i-%C5%BCycie/ubezpieczenie-na-wypadek-chor%C3%B3b-krytycznych/” text=”Dowiedz się więcej” ]

Udostępnij