Odszkodowanie za wypadek na budowie – co warto wiedzieć?

Każdy, kto choć raz odwiedził plac budowy, z pewnością zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju praca niesie ze sobą ryzyko wypadku. Prace budowlane obejmują szereg różnorodnych działań od remontów po stawianie nowych budynków oraz wyburzanie …

Każdy, kto choć raz odwiedził plac budowy, z pewnością zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju praca niesie ze sobą ryzyko wypadku. Prace budowlane obejmują szereg różnorodnych działań od remontów po stawianie nowych budynków oraz wyburzanie z użyciem ciężkiego sprzętu — w takich warunkach nawet drobne niedopatrzenie czy awaria narzędzi może mieć poważne konsekwencje i prowadzić do urazów, a nawet utraty życia. Tylko w latach 2022/23 w Wielkiej Brytanii 45 pracowników zmarło w wyniku wypadku na budowie lub w związku z pracami powiązanymi z branżą budowlaną. Jasno pokazuje to, jak istotna dla ograniczenia ryzyka wypadków na co dzień jest kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Specyfika pracy na budowie sprawia jednak, że wyeliminowanie każdego zagrożenia nie zawsze jest możliwe nawet przy zachowaniu największej staranności, warto więc wiedzieć, na co można liczyć, jeśli do wypadku przy pracy dojdzie. Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie? Jak się o nie ubiegać?

Kto odpowiada za bezpieczeństwo na placu budowy?

Za zapewnienie bezpieczeństwa na placu budowy odpowiadają przede wszystkim kierownik budowy oraz pracodawca. Do ich obowiązków należy m.in. zadbanie o prowadzenie projektu w zgodzie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń (np. wyposażenie ochronne niezbędne do planowanych prac), monitorowanie i przeciwdziałanie bieżącym zagrożeniom, zadbanie o właściwą jakość i sprawne działanie narzędzi i sprzętu budowlanego oraz upewnienie się, że osoby dopuszczone na plac budowy posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

Co jednak istotne każda osoba biorąca udział w pracach budowlanych jest zobowiązana do przestrzegania zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy budowlani powinni wykonywać czynności, do których posiadają odpowiednie przeszkolenie i umiejętności zgodnie z określonymi procedurami oraz zgłaszać zauważone zagrożenia lub nieprawidłowości osobie odpowiedzialnej za nadzór nad pracami.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na placu budowy?

Przed rozpoczęciem ubiegania się o odszkodowanie za wypadek na budowie warto skonsultować się z prawnikiem, który specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. To najskuteczniejszy sposób, by poznać dostępne opcje i mieć pewność, że wszystkie terminy i procedury zostaną zachowane.

Kiedy zdarzy się wypadek przy pracy należy zadbać o jego właściwe udokumentowanie. Zdarzenie najlepiej jak najszybciej zgłosić pracodawcy — jeśli firma posiada księgę wypadków (ang. accident book), warto upewnić się, że zgłoszenie zostało w nim odnotowane. Po wypadku nie powinno się też zwlekać z wizytą u lekarza, dzięki czemu szczegóły doznanych urazów zostaną potwierdzone poprzez badanie i zachowane w dokumentacji medycznej.

Jeśli to możliwe dobrze też zadbać o zebranie jak największej ilości informacji, które mogą stanowić uzasadnienie roszczenia w przypadku ubiegania się o odszkodowanie lub zasiłek. Mogą być to na przykład zdjęcia doznanego urazu i miejsca zdarzenia czy dane kontaktowe osób, które były świadkami wypadku.

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na budowie?

Możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tytułu wypadku na budowie jest ograniczona czasowo, dlatego niezbędne kroki warto podjąć jak najszybciej. W przypadku, gdy do zdarzenia doszło z powodu zaniedbania pracodawcy, postępowanie sądowe powinno rozpocząć się w ciągu 3 lat od momentu rozpoznania doznanego urazu. Trzeba jednak pamiętać, że czas na wniesienie roszczenia za uszczerbek na zdrowiu może być różny w zależności od specyfiki wypadku, który do niego doprowadził. Właśnie dlatego warto zdecydować się na pomoc eksperta z zakresu prawa i odszkodowań.

Czy można ubiegać się o odszkodowanie z powodu choroby zawodowej nabytej w wyniku pracy na budowie?

Wypadek w pracy to nie jedyna możliwa przyczyna problemów zdrowotnych pracownika. Niewłaściwe warunki czy brak wymaganych zabezpieczeń mogą prowadzić do szeregu komplikacji i chorób, np. na skutek kontaktu z niebezpiecznymi materiałami. Za choroby zawodowe i urazy doznane w wyniku zaniedbania przez pracodawcę obowiązków health and safety również można ubiegać się o odszkodowanie.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za wypadek na budowie?

Wysokość należnego odszkodowania za wypadek na budowie wyliczana jest indywidualne dla każdego przypadku z uwzględnieniem rodzaju uszczerbku na zdrowiu, jego wpływu na możliwość wykonywania pracy i codzienne życie, a także tego, czy prowadzi do długofalowych konsekwencji zdrowotnych. Właśnie z tego powodu posiadanie szczegółowej i aktualnej dokumentacji medycznej od momentu rozpoznania urazu poprzez leczenie i wpływ na ogólny stan zdrowia może okazać się bardzo przydatne podczas uzasadniania roszczenia.

Najczęstsze przyczyny wypadków podczas pracy na budowie w UK
Według danych z lat 2014-2022 udostępnionych na portalu statista.com, do najczęstszych przyczyn wypadków na budowie w Wielkiej Brytanii należą:

  • kontakt z poruszającym się pojazdem lub sprzętem,
  • upadek z wysokości,
  • kontakt lub wystawienie na działanie szkodliwych substancji, np. chemicznych,
  • uderzenie przez spadające obiekty,
  • upadki i potknięcia.

Czy po wypadku przy pracy na budowie przysługuje zasiłek?

Pracownik, który nie jest w stanie pracować z powodu stanu zdrowia może otrzymywać Statutory Sick Pay wypłacane przez pracodawcę w wysokości £109.40 tygodniowo przez okres do 28 tygodni. Ustawowy zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która jest zatrudniona i wykonywała pracę dla danego pracodawcy, zarabia średnio co najmniej £123 tygodniowo i choruje przez więcej niż trzy dni z rzędu.

Jeśli wypadek przy pracy doprowadzi do choroby lub niepełnosprawności możliwe jest uzyskanie Industrial Injuries Disablement Benefit (IIDB).

Obejmuje ponad 70 chorób, m.in. astmę, utratę słuchu czy wynikające z kontaktu z azbestem. Do otrzymania świadczenia niezbędne jest wykazanie, że dany problem zdrowotny wystąpił na skutek wykonywanej pracy. O przyznanie zasiłku mogą wnioskować osoby, które były zatrudnione w momencie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, a do zdarzenia doszło na terenie Anglii, Walii lub Szkocji. Jego wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności.

Osoby, które nie są w stanie pracować, mogą otrzymać również zasiłek Universal Credit — jego celem jest zapewnienie finansowego wsparcia niezbędnego na pokrycie kosztów utrzymania. Wniosek można złożyć po spełnieniu następujących warunków:

  • mieszkanie na terenie Wielkiej Brytanii (do zasiłku prawo mają również osoby posiadające status settled lub pre-settled),
  • bycie w wieku 18 lub więcej lat, ale przed wiekiem emerytalnym,
  • posiadanie mniej niż £16,000 w dostępnych środkach finansowych, również w oszczędnościach lub inwestycjach.

Możliwa do uzyskania stawka uzależniona jest od wieku, sytuacji życiowej, a w przypadku posiadania innego dochodu — również od jego wysokości. Zasiłek wypłacany jest co miesiąc.

Ubezpieczenia dla branży budowlanej w UK

Konieczność wypłacenia odszkodowania za wypadek pracownika może być sporym obciążeniem dla budżetu firmy, dlatego warto zadbać o odpowiednio dobrane ubezpieczenie. Co więcej, trzeba też pamiętać, że w Wielkiej Brytanii pracodawcy są zobowiązani do posiadania polisy Employers’ Liability, która obejmuje właśnie roszczenia pracowników z tytułu choroby lub uszczerbku na zdrowiu związanego z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

W Pol Plan oferujemy kompleksowe rozwiązania dla branży budowlanej, które pomogą Ci zabezpieczyć swoją firmę i jej finanse, tak by rozwijała się bez przeszkód. Zachęcamy do kontaktu i omówienia dostępnych możliwości z naszymi specjalistami.

Udostępnij