Podróżowanie do krajów Unii Europejskiej po Brexicie

Oto najnowsze informacje dla planujących wyjazd do Europy w okresie do 31 grudnia 2020 r.

Od momentu wyjścia z Unii Europejskiej – 31 stycznia 2020 r. – Zjednoczone Królestwo objęte jest okresem przejściowym, zwanym także okresem wdrażania. Oznacza to, że przynajmniej do 31 grudnia br. reguły dotyczące podróżowania pozostaną bez zmian.

Paszporty

Do końca roku na terenie UE można korzystać z paszportów z okresem ważności mniejszym niż 6 miesięcy, pod warunkiem, że dokument ważny jest przez cały pobyt za granicą. Jeśli powrót planowany jest po 31 grudnia 2020r. paszport musi być ważny przez min. 6 miesięcy.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) [ang. EHIC]

Karty uprawniają wszystkich obywateli UE do korzystania z państwowej opieki zdrowotnej na terenie wszystkich państw członkowskich. Pozostaną one ważne do końca roku. Istnieje także możliwość wyrobienia nowej karty EKUZ. Warto pamiętać, że zakres EKUZ nie obejmuje wszystkich zabiegów, dlatego też zaleca się wykupienie odpowiedniej polisy podróżnej gwarantującą ochronę ubezpieczeniową w każdej sytuacji. Należy upewnić się, że polisa obejmuje również choroby przewlekłe, zdiagnozowane przed wyjazdem.

Prowadzenie pojazdów w UE po Brexicie

Tutaj także zajdzie niewiele zmian, ale od 1 stycznia 2021r., zależnie od kraju, po którym zamierza się podróżować samochodem, wymagane może być międzynarodowe prawo jazdy [ang. International Driving Permit (IDP)]. Więcej informacji znajduje się na stronie gov.uk. IDP jest także dostępne w urzędach pocztowych.

Podczas podróżowania prywatnym samochodem warto posiadać tzw. zieloną kartę lub ważne potwierdzenie ubezpieczenia. Należy pamiętać także o naklejce „GB”. Podczas planowania holowania przyczepy kempingowej, należy sprawdzić, czy wymagana jest jej rejestracja przed podróżą za granicę. Więcej informacji na stronie gov.uk.

Zwierzęta domowe

Do końca bieżącego roku nie będzie zmian w ważności paszportów dla zwierząt domowych. Zasady przewozu zwierząt na rok następny nie są jeszcze znane, dlatego przed podróżą warto zapoznać się z informacjami na stronie rządowej lub skontaktować z lokalnym weterynarzem.

Roaming

Obecnie koszt połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz korzystania z internetu jest taki sam w Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwie. To może ulec zmianie po zakończeniu okresu przejściowego. Informacji na ten temat najlepiej zasięgnąć u przedstawiciela danej sieci komórkowej.