Rejestracja zgonu w UK

Śmierć bliskiej osoby poza koniecznością uporania się z poczuciem straty, często wymaga też zajęcia się formalnościami urzędowymi i organizacją pogrzebu. Poniżej omówimy najważniejsze kwestie związane z rejestracją zgonu w Wielkiej Brytanii, m.in. to, kto może dokonać rejestracji i w jakim terminie należy to zrobić.

Jak zarejestrować zgon w Anglii i Walii?

W jakim terminie i gdzie należy zarejestrować zgon?

Zgon należy zarejestrować w register office (odpowiednik polskiego urzędu stanu cywilnego) w ciągu 5 dni od śmierci. Rejestracji można dokonać w każdym oddziale register office, jednak wybranie tego, który znajduje się najbliżej miejsca zgonu, przyspieszy cały proces. Urząd poinformuje Cię o tym, jakie kroki musisz podjąć dalej.

Po rejestracji otrzymasz:

 • Certificate for Burial or Cremation (pozwala na pochowanie lub kremację osoby zmarłej)
 • Certificate of Registration of Death (potwierdzenie rejestracji zgonu)

Kto może dokonać rejestracji zgonu?

Rejestracji śmierci bliskiej osoby powinien dokonać krewny, jeśli jednak nie ma takiej możliwości może zająć się tym osoba, która:

 • była obecna w momencie śmierci,
 • jest administratorem szpitala, w którym doszło do śmierci,
 • odpowiada za organizację pogrzebu.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania zgonu?

W urzędzie możesz zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów, np.:

 • akt urodzenia osoby zmarłej,
 • rachunek Council Tax,
 • prawo jazdy,
 • akt małżeństwa lub związku partnerskiego,
 • dokument potwierdzający ostatni adres zamieszkania.

Z jakimi kosztami wiąże się rejestracja zgonu?

Sama rejestracja zgonu jest darmowa. Koszty poniesiesz jednak, jeśli chcesz uzyskać akt zgonu — za jego wydanie zapłacisz £11. W tym celu musisz zarejestrować się na stronie lub skontaktować się z General Register Office.

Jak dokonać rejestracji zgonu w Szkocji?

W jakim terminie i gdzie należy zarejestrować zgon?

Zgon należy zarejestrować w ciągu 8 dni od śmierci. Formalności można dopełnić w dowolnym registration office w Szkocji.

Kto może dokonać rejestracji zgonu?

Rejestracją zgonu może zająć się:

 • krewny (również osoby spowinowacone),
 • osoba obecna w momencie śmierci,
 • przedstawiciel prawny zmarłego,
 • osoba zajmująca lokal, w którym doszło do śmierci (np. administrator szpitala),
 • w przypadku gdy nie ma nikogo z wyżej wymienionych, może być to każda osoba posiadająca informacje wymagane do rejestracji.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania zgonu?

W celu rejestracji skontaktuj się z registration office, by umówić się na spotkanie. Możesz otrzymać również możliwość dokonania rejestracji telefonicznie lub online.

Do dopełnienia formalności potrzebne będą następujące informacje:

 • imię i nazwisko zmarłego,
 • data śmierci,
 • miejsce zamieszkania,
 • zawód,
 • informacje na temat zawartych związków małżeńskich lub partnerskich,
 • imię i nazwisko rodziców zmarłego (w tym nazwisko rodowe jego matki, jeśli dotyczy),
 • zawód każdego z rodziców zmarłego,
 • imię, nazwisko i adres lekarza,
 • certyfikat medyczny z przyczyną zgonu.

Z jakimi kosztami wiąże się rejestracja zgonu?

Rejestracja nie wiąże się z kosztami. Koszt wydania aktu zgonu to £12. Akt zgonu można uzyskać online na ScotlandsPeople lub w lokalnym oddziale urzędu.

Jak wygląda rejestracja zgonu w Irlandii Północnej?

W jakim terminie i gdzie należy zarejestrować zgon?

Zgon należy zarejestrować w ciągu 5 dni pracujących od otrzymania aktu zgonu ze szpitala. Można to zrobić w każdym District Registration Office w Irlandii Północnej.

Kto może dokonać rejestracji zgonu?

 • Każdy krewny lub spowinowacony,
 • osoba obecna w momencie śmierci,
 • osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu,
 • przedstawiciel prawny zmarłego,
 • zarządca budynku publicznego, w którym doszło do śmierci,
 • osoba mieszkająca i odpowiedzialna za nieruchomość, w której doszło do śmierci,
 • osoba, która znalazła lub jest odpowiedzialna za ciało zmarłego.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania zgonu?

Do rejestracji zgonu potrzebujesz medycznego certyfikatu potwierdzającego przyczynę śmierci, a także następujących informacji:

 • pełne dane osobowe zmarłego (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, zawód)
 • w przypadku zmarłych poniżej 16 roku życia — imię i nazwisko oraz zawód rodziców,
 • dane lekarza rodzinnego zmarłego.

Z jakimi kosztami wiąże się rejestracja zgonu?

Rejestracja jest darmowa. Wydanie aktu zgonu w momencie rejestracji kosztuje £8, w późniejszym terminie £15.

Źródła:
https://www.gov.uk/register-a-death/y/england_wales/at_home_hospital/yes
https://www.nrscotland.gov.uk/registration/registering-a-death
https://www.mygov.scot/register-death
https://www.nidirect.gov.uk/articles/registering-death-district-registrar