Świąteczny konkurs z Pol-Planem

Już tylko miesiąc dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia. Z niecierpliwością czekamy na ten magiczny czas w roku. Aby uczynić te dni jeszcze bardziej wyjątkowymi, zapraszamy Was do udziału w naszym Świątecznym Konkursie. Jak wziąć …

Już tylko miesiąc dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia. Z niecierpliwością czekamy na ten magiczny czas w roku. Aby uczynić te dni jeszcze bardziej wyjątkowymi, zapraszamy Was do udziału w naszym Świątecznym Konkursie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Poproś swoje dziecko o napisanie lub namalowanie listu do św. Mikołaja. List może mieć dowolną formę plastyczną. Następnie, odwiedź nasze social media (Facebook lub Instagram), polub nasz fanpage i znajdź nasz post konkursowy, pod którym w komentarzu, opublikuj list do św. Mikołaja należący do Twojego dziecka. Na koniec dodaj w komentarzu #PolPlanChristmas.

W tym konkursie tylko jedna osoba ma szansę wygrać kartę podarunkową o wartości £150 na zakupy w sklepie z zabawkami SMYTHS. Konkurs trwa do 1 grudnia, do godziny 16:00. Obowiązuje regulamin konkursu. Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu poniżej.

Regulamin konkursu:

Data rozpoczęcia: 15 listopada 2023 r.
Data zakończenia: 1 grudnia 2023 r. 16:00
Nagroda: 1 zwycięzca otrzyma kartę podarunkową o wartości 150 funtów do sklepu Smyths.


1.1. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu konkursu.

 1. Warunki uczestnictwa
  2.1 W konkursie może wziąć udział każda osoba mieszkająca na terenie Anglii, Irlandii Północnej, Walii i Szkocji, która ukończyła 18 lat, z wyjątkiem pracowników (oraz członków ich najbliższej rodziny lub domostwa) Organizatora lub należącego do niego holdingu bądź spółek zależnych.
  2.2 Organizator nie zaakceptuje zgłoszeń, które są niekompletne, nieczytelne, zmienione, zrekonstruowane, sfałszowane lub gdy ingerowano w ich treść.
  2.3 Jeden uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 2. Jak wziąć udział
  3.1 Aby wziąć udział w konkursie należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym list do św. Mikołaja Twojego dziecka w dowolnej formie artystycznej, dodając również hasło #PolPlanChristmas.
  3.2 Zgłoszenia należy wysłać do piątku, 1 grudnia, do godziny 16:00. Wszystkie zgłoszenia otrzymane po dniu zakończenia konkursu zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
  3.3 Zakup nie jest warunkiem udziału w konkursie.
  3.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia do konkursu, które zostały utracone, zagubione, uszkodzone lub opóźnione w dostawie, bez względu na przyczynę, w tym, na przykład w wyniku wszelkiego rodzaju zaniedbania ze strony poczty, wad sprzętu, technicznej niesprawności, systemów, usterki satelity, sieci, serwera, sprzętu komputerowego lub oprogramowania.
 3. Wyłonienie zwycięzcy i odbiór nagrody
  4.1 Nagroda jest przyznawana z zastrzeżeniem dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody ekwiwalentem pieniężnym do kwoty 150 funtów dla 1 zwycięzcy karty podarunkowej. Nagroda nie podlega negocjacji ani przeniesieniu.
  4.2 Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania za pomocą generatora liczb losowych i, z zastrzeżeniem punktu 4.1, wybór zwycięzcy jest ostateczny i żadna korespondencja ani dyskusja nie będzie podejmowana.
  4.3 Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pomocą danych kontaktowych podanych w zgłoszeniu. Po przesłaniu zgłoszenia, żadne dane kontaktowe nie będą zmieniane przez Organizatora.
  4.4 Organizator dołoży wszelkich racjonalnych starań, aby skontaktować się ze zwycięzcą. Jeśli kontakt ze zwycięzcą nie będzie możliwy lub jeśli zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, kiedy został powiadomiony, wówczas Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania nagrody kolejnemu uczestnikowi wylosowanemu z poprawnych zgłoszeń otrzymanych przed Datą Zakończenia. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w przypadku gdy zwycięzca nie może odebrać nagrody. Osoby trzecie nie mogą odebrać nagrody w imieniu zwycięzcy.
  4.5 W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących publikacji lub udostępnienia nazwiska, hrabstwa i zwycięskiego zgłoszenia, prosimy o kontakt z Organizatorem. W tym przypadku Organizator nadal może udostępnić informacje na żądanie Urzędu ds. Standardów Reklamy (Advertising Standards Authority).
 4. Ochrona i publikacja danych
  Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach określonych w Polityce Prywatności Organizatora. Patrz także punkt 4.5 dotyczący ogłoszenia zwycięzców konkursu.
 5. Ograniczenie odpowiedzialności
  W zakresie dozwolonym przez prawo, Organizator, jego przedstawiciele ani dystrybutorzy nie są odpowiedzialni ani zobowiązani do wypłaty odszkodowania żadnemu z uczestników konkursu, ani nie ponoszą żadnej odpowiedzialności bez względu na okoliczności, za jakiekolwiek straty lub szkody, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie, do których doszło w związku z uczestnictwem w konkursie, w tym także z odbiorem nagrody. Niniejsze warunki nie mają wpływu na ustawowe prawa Uczestnika.
 6. Warunki ogólne
  7.1 Organizator zastrzega sobie prawo, wyłącznie według własnego uznania, do wyłączenia lub zdyskwalifikowania każdego uczestnika, którego zachowanie będzie sprzeczne z duchem lub intencją konkursu bądź niezgodne z regulaminem konkursu.
  7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zawieszenia, odwołania lub wprowadzenia zmian do konkursu, jeśli okaże się to konieczne.
  7.3 Regulamin konkursu podlega przepisom prawa Anglii i Walii, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Udostępnij