W jaki sposób przebudowa domu, wpływa na moją obecną polisę?

Często nasi klienci pytają nas, w jaki sposób przebudowa domu wpływa na podniesienie jego wartości. Odpowiedź nie zawsze jest prosta, ponieważ wszystko zależy od rozmiarów wykonywanych prac budowlanych. Należy zastanowić się jednak czy może mieć to znaczący wpływ na obecną polisę?

Dobrze jest, jeśli mamy możliwość rozbudowania swojego domu. Wielu ludzi woli przebudować dom niż się przeprowadzać. Jeśli planujesz renowację lub rozbudowę domu, powinieneś porozmawiać ze swoim ubezpieczycielem, aby mieć pewność, że posiadana polisa będzie nadal ważna. W przeciwnym razie, jeśli stanie się coś nieprzewidzianego, może się zdarzyć, że nie będziesz mógł skorzystać z ubezpieczenia. Jeśli planujesz rozbudowę domu w UK, należy wziąć pod uwagę poniższe kwestie.

Ochrona domu podczas prac budowlanych

Miejsca budowy są niebezpieczne, a czas remontu wiąże się z większym ryzykiem niż zwykle. Budowlańcy kręcą się po posesji, na jej teren przywożone są materiały oraz ciężki sprzęt, drzwi i okna są wymieniane, a także przeprowadzane są inne niebezpieczne prace. Dlatego musisz mieć pewność, że podczas prac budowlanych Twój dom będzie odpowiednio ubezpieczony, także na wypadek obrażeń ciała, które mogą mieć wtedy miejsce.

Twoje zobowiązania prawne

Jeśli zatrudniasz profesjonalną firmę budowlaną, związany jesteś z nimi licznymi zobowiązaniami zawartymi w umowie. Jednym z takich zobowiązań może być ubezpieczenie swojego domu – zarówno w obecnym stanie, jak i na czas robót. Dlatego należy bardzo dokładnie przeczytać również warunki umowy swojego ubezpieczeciela, ponieważ kiedy podpisujesz umowę z firmą budowlaną, ubezpieczyciel nie zawsze będzie mógł zwrócić kosztów wykonania prac, nawet jeśli doszło do zaniedbania ze strony wykonawcy. Dlatego wielu ubezpieczycieli może niechętnie kontynuować ubezpieczenie na obecnym poziomie. Poza tym, wykonawca powinien zapewnić ubezpieczenie na czas trwania prac, które wykonuje. Jeśli tego nie zrobi, w przypadku jakichkolwiek kłopotów zostaniesz sam z problemem. Sprawdź więc ubezpieczenie wykonawcy i jego dokumenty. Jeśli jest ubezpieczony, nic nie stoi na przeszkodzie, by je okazał.

Koszt przebudowy

Pamiętaj, że Twój dom musi zawsze być ubezpieczony na sumę jego odbudowy. Jeśli przebudowa okaże się bardziej kosztowna niż zakładano, należy o tym poinformować ubezpieczyciela, co prawdopodobnie poskutkuje zwiększeniem sumy ubezpieczenia. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, ale kiedy pojawią się nieprzewidziane okoliczności, to w przypadku zgłoszenia szkody, zostanie wtedy wypłacona pełna kwota. Mimo że drobne prace, takie jak dekorowanie czy zmiana mebli w kuchni, nie powinny znacząco wpłynąć na sumę ubezpieczenia, to zmiany konstrukcyjne takie jak poszerzenie domu, przebudowa strychu lub prace, na skutek których dom będzie pozostawał przez pewien czas pusty, powinny zostać zgłoszone ubezpieczycielowi.

Jeśli dokonujesz znaczących zmian, może się okazać, że Twoja obecna polisa ubezpieczenia domu stanie się nieważna. Podczas gdy tradycyjne ubezpieczenie nieruchomości powinno być wystarczające do objęcia ochroną większych prac budowlanych, dedykowane ubezpieczenie na czas przebudowy domu zapewni ochronę na wypadek wszelkich problemów, jakie mogą pojawić się w czasie, kiedy Twój dom pozostaje miejscem budowy.

Na koniec warto pamiętać o jednej zasadzie: jeśli masz wątpliwości, zawsze informuj ubezpieczyciela o odbywających się w Twoim domu pracach! Nie czekaj też do ostatniej chwili. Dobrze jest poinformować ubezpieczyciela o wszystkim jeszcze w fazie planowania, aby w trakcie prac nie mieć już żadnych niespodzianek.