Wycofanie pojazdu z ruchu (SORN)

Prowadzenie pojazdu bez opłaconego podatku drogowego lub ubezpieczenia komunikacyjnego może prowadzić do wysokich mandatów, a nawet postępowania karnego. Jeśli pojazd zaparkowany jest na drodze i nigdy nie jest w ruchu, właściciel nadal musi zapłacić podatek i posiadać ubezpieczenie.

Pojazd może nie mieć ubezpieczenia i opłaconego podatku, tylko wtedy jeśli posiada oficjalny status pojazdu wycofanego z ruchu (ang. Statutory Off Road Notification, SORN). Ten formalny status oznacza, że samochód uznany został za wycofany z ruchu. Samochód taki należy parkować poza drogą publiczną albo na terenie prywatnym, albo w garażu lub na podjeździe.

Jak otrzymać SORN? Jaki jest jego okres ważności? I w jakich okolicznościach można się o niego ubiegać?

W naszym artykule poznacie odpowiedzi na te oraz inne często zadawane pytania.

Jak zgłosić pojazd jako wycofany z ruchu?

Aby zgłosić pojazd jako wycofany z ruchu, musisz powiadomić Wydział Komunikacji (ang. Diver and Vehicle Licensing Agency, DVLA) i złożyć wniosek o nadanie SORN. Kiedy twój pojazd go otrzyma, musi znajdować się poza drogami publicznymi w garażu, na podjeździe lub na parkingu prywatnym.

Pojazdy posiadające SORN nie są objęte ani podatkiem drogowym, ani ubezpieczeniem. Ale jeśli skorzystasz z pojazdu posiadającego SORN na drodze publicznej, narażasz się na wysoką grzywnę, a nawet postępowanie karne.

Dowiedzmy się zatem więcej o SORNach i o tym, jak o nie wystąpić.

Czym jest SORN i jak o niego wystąpić?

SORN to skrót od Statutory Off Road Notification. Czasami nazywany jest również V890, a nazwa ta pochodzi od formularza wniosku, który trzeba wypełnić.

SORNu używa się, by powiadomić DVLA o tym, że pojazd jest wycofany z ruchu i że nie obowiązuje opłata podatku drogowego i ubezpieczenia.

Możesz wystąpić o SORN online lub dzwoniąc na numer 0300 123 4321. Aby wystąpić o SORN online lub przez telefon, musisz być zarejestrowanym właścicielem pojazdu. Musisz posiadać albo książkę pojazdu (ang. vehicle log book (V5C)) albo wezwanie do zapłaty podatku drogowego (vehicle tax reminder letter (V11)).

Jeśli nie jesteś zarejestrowanym właścicielem pojazdu, możesz wnioskować o SORN drogą pocztową wysyłając formularz V890 wraz z odpowiednimi elementami V5C na adres: DVLA, Swansea, SA99 1AR.

Jeśli z jakiegoś powodu nie posiadasz V5C dla swojego samochodu, musisz o niego wystąpić wypełniając formularz wniosku V62. V5C to książka pojazdu potwierdzająca własność pojazdu.

Kiedy pojazd zostanie zarejestrowany przy pomocy SORN, prowadzenie go po drogach publicznych jest bezprawne. Równie bezprawne jest parkowanie go na drogach publicznych.

SORN to nie ubezpieczenie czy podatek samochodowy, ponieważ nie trzeba go aktualizować. Kiedy pojazd zostanie oficjalnie uznany za wycofany z ruchu, zostanie objęty tym statusem do czasu ponownego opodatkowania.

Ile czasu trwa wyrobienie SORN?

Czas potrzebny do wyrobienia SORN zależy od sposobu złożenia wniosku.

 • SORN zaczyna się natychmiast, jeśli złożysz wniosek online lub telefonicznie korzystając ze swojego V5C.
 • Jeśli złożysz wniosek online lub telefonicznie korzystając ze swojego listu V11, SORN rozpocznie się pierwszego dnia następnego miesiąca.
 • Jeśli złożysz wniosek drogą pocztową, SORN rozpocznie się w dniu, który wpiszesz w formularzu.

SORNów nie można datować wstecznie i stosowane są one wyłącznie dla pojazdów w Zjednoczonym Królestwie.

Kiedy należy zgłosić swój pojazd jako wycofany z ruchu?

SORN należy wyrobić w momencie, kiedy pojazd zostanie usunięty z drogi i trzeba przerwać opłacanie ubezpieczenia i podatku.

Masz obowiązek prawny wyrobienia SORN, jeśli:

 • Twój pojazd nie jest ubezpieczony. Twój pojazd zawsze musi być ubezpieczony, nawet jeśli go nie prowadzisz, tylko na stałe parkujesz. Jeśli nie jest ubezpieczony, musisz wyrobić SORN.
 • Twój pojazd nie jest opodatkowany. Każdy samochód, który korzysta z dróg publicznych, nawet jeśli wyłącznie zaparkowany, podlega opodatkowaniu. Jeśli twój podatek drogowy wygasa, a samochód jest wycofany z ruchu przez okres dłuższy niż 14 dni, musisz wystąpić o SORN.
 • Chcesz zezłomować swój pojazd i rozebrać go na części.

SORN nie przechodzi z jednego właściciela na drugiego. Czyli jeśli kupisz samochód mający SORN i chcesz zachować jego status, musisz wystąpić o nowy.

Co obejmuje definicja pojazdu wycofanego z ruchu?

Pojazd jest wycofany z ruchu tylko wtedy, kiedy nie parkuje na drodze publicznej. Jeśli parkuje na drodze publicznej, musi być ubezpieczony, a właściciel musi opłacić podatek drogowy.

Jeśli chcesz zgłosić pojazd jako wycofany z ruchu, musi on znajdować się w garażu, na podjeździe lub na terenie prywatnym.

Czy nadal opłacasz podatek, jeśli twój pojazd jest wycofany z ruchu?

Kiedy twój pojazd zostanie oficjalnie uznany za wycofany z ruchu, nie musisz już płacić podatku drogowego.

Co więcej, kiedy tylko twój pojazd otrzyma SORN, dostaniesz zwrot opłaconego rocznego podatku drogowego, z którego nie będziesz już korzystać.

Na przykład, jeśli opłacono podatek drogowy za pełne 12 miesięcy w styczniu, a pojazd otrzymał SORN we wrześniu, przysługuje zwrot za okres trzech miesięcy, kiedy pojazd jest wycofany z ruchu i z tego tytułu nie podlega już opodatkowaniu.

Twoje ubezpieczenie to sprawa odrębna, ponieważ dostawcą jest prywatna firma ubezpieczeniowa. Mało prawdopodobne jest, że otrzymasz zwrot ubezpieczenia, więc musisz anulować polisę, która następnie wygaśnie po ustaniu umowy.

Czy możesz prowadzić pojazd posiadający SORN?

Jedynym miejscem, gdzie możesz prowadzić pojazd mający SORN, jest teren prywatny.

Jeśli prowadzisz samochód bez podatku lub ubezpieczenia na drodze publicznej, narażasz się na postępowanie karne oraz grzywnę w wysokości do 2 500 funtów.

Jeśli posiadasz samochód objęty SORN, który przez ponad rok nie przeszedł badań technicznych, możesz go prowadzić po drogach publicznych tylko w celu odprowadzenia go na wcześniej umówiony przegląd w autoryzowanym warsztacie samochodowym (ang. official MoT test centre). Zgodnie z prawem pojazd musi też w tym czasie być opodatkowany.

Jak możesz ustalić status SORN danego pojazdu?

Jeśli nie masz pewności co do statusu SORN danego pojazdu, możesz go sprawdzić online.

Na przykład możesz być właścicielem dużej floty samochodów, z których część posiada status SORN, a część nie. Specjalna wyszukiwarka online z łatwością pomoże ci ustalić status pojazdu pod warunkiem, że masz numer rejestracyjny.

Jak przywrócić samochód do ruchu

Cofnięcie statusu SORN danego samochodu jest proste i przebiega według tych samych zasad, jak opodatkowanie zwykłego pojazdu. Należy zawnioskować o podatek drogowy online lub drogą pocztową.

Kiedy pojazd zostanie ponownie opodatkowany, automatycznie straci swój status SORN.

Kiedy tylko ponownie zaczniesz używać swojego samochodu na drogach publicznych, musi on zostać objęty przynajmniej minimalnym ubezpieczeniem wykupionym w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. Jeśli samochód pozostaje wycofany z ruchu przez ponad rok, musi przejść badania techniczne. Musi przejść przegląd techniczny również, jeśli pozostawał wycofany z ruchu krócej niż rok, ale wygasły jego poprzednie badania (ang. MoT certificate).

Co grozi za prowadzenie pojazdu bez opłaconego podatku?

Wszystkie pojazdy w Zjednoczonym Królestwie muszą opłacać podatek drogowy (czasami nazywany akcyzą od pojazdu – ang. Vehicle Excise Duty (VED) – lub podatkiem samochodowym). Każdy kierowca, którego pojazd zostanie zatrzymany bez opłaconego podatku drogowego, naraża się na grzywnę w wysokości do 1 000 funtów.

Od czasu odejścia od tarcz podatkowych w 2014 roku, pojazdy monitorowane są poprzez wyszukiwanie po numerze rejestracyjnym. Wyszukiwanie przeprowadza strażnik miejski lub automatycznie fotoradar.

Jedyne okoliczności, w jakich wolno ci prowadzić pojazd na drogach publicznych bez podatku jest sytuacja, w której odprowadzasz nieopodatkowany pojazd do warsztatu na przegląd techniczny. Jest tak dlatego, że nie możesz opodatkować samochodu, który nie przeszedł jeszcze badań.

Co grozi za prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia?

Wszystkie pojazdy na drogach publicznych w Zjednoczonym Królestwie muszą posiadać ubezpieczenie komunikacyjne (dla samochodu lub dla pojazdu specjalnego przeznaczenia). Ubezpieczenie musi pokrywać minimalny przewidziany prawem zakres. Tego rodzaju ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobom i ich mieniu, ale nie obejmuje samego pojazdu.

Nawet jeśli samochód posiada SORN, a odprowadzasz go do warsztatu na przegląd, pojazd musi być ubezpieczony.

Jeśli zostaniesz złapany na prowadzeniu pojazdu bez odpowiedniego ubezpieczenia, narażasz się na:

 • punkty karne w prawie jazdy,
 • dożywotnie odebranie prawa jazdy,
 • grzywnę w wysokości do 300 funtów,
 • nieograniczoną grzywnę,
 • wyższe składki ubezpieczeniowe w przyszłości,
 • konfiskatę pojazdu przez władze.

W każdym przypadku wymiar kary lub konsekwencje zależą od szczegółów przewinienia.

Podsumowanie

SORN to oficjalny formularz rejestrujący pojazd wycofany z ruchu. Kiedy pojazd zostanie oficjalnie objęty statusem SORN, nie musisz płacić podatku drogowego lub ubezpieczenia.

Aby wystąpić o SORN, musisz skontaktować się z DVLA albo online, albo przez telefon lub drogą pocztową. Czas procedury rejestracyjnej SORN zależy od wybranego przez ciebie sposobu złożenia wniosku.

Jeśli posiadasz pojazd objęty SORN, nie wolno ci go ponownie prowadzić do czasu ubezpieczenia go i opłacenia za niego podatku. Bez podatku możesz go jednak odprowadzić do warsztatu na przegląd techniczny, ale nadal musisz posiadać ważne ubezpieczenie.