Wynajmujący: czy Wasze nieruchomości są odpowiednio ubezpieczone?

9 na 10 nieruchomości w Wielkiej Brytanii nie ma odpowiedniego ubezpieczenia! Czy Twoje nieruchomości są wystarczająco ubezpieczone? Pierwszą odpowiedzią, która przychodzi na myśl to „tak” – mamy przecież wykupioną polisę i odnawiamy ją co roku. …

9 na 10 nieruchomości w Wielkiej Brytanii nie ma odpowiedniego ubezpieczenia!

Czy Twoje nieruchomości są wystarczająco ubezpieczone? Pierwszą odpowiedzią, która przychodzi na myśl to „tak” – mamy przecież wykupioną polisę i odnawiamy ją co roku. Ubezpieczenie odhaczamy więc na liście.

Niestety bardzo często zdarza się, że osoby, które wynajmują swoje nieruchomości mają nieodpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej, co może mieć dosyć kosztowne konsekwencje w momencie zgłaszania szkody.

Ten powszechny już problem staje się ostatnio coraz bardziej poważny i to z wielu powodów. Według raportu portalu rebuildassessment.com, 9 na 10 nieruchomości w Wielkiej Brytanii nie jest objętych odpowiednią ochroną ubezpieczeniową – dotyczy to głównie wynajmujących lokale mieszkalne i użytkowe.

Jak więc zapewnić odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej dla posiadanych nieruchomości? Pomoc jest na wyciągnięcie ręki!

Wartość rynkowa, a suma ubezpieczenia

Przede wszystkim przyjrzyjmy się kilku istotnym terminom. Często mylone są na przykład pojęcia: „wartość rynkowa” i „suma ubezpieczenia”, bo wbrew pozorom to nie to samo.

W przeciwieństwie do wartości rynkowej, suma ubezpieczenia dotyczy kosztu odbudowy nieruchomości, czyli materiałów i usług budowlanych, który nie jest uwzględniany w wycenie rynkowej.

Suma ubezpieczeniowa obejmuje także koszt rozbiórki budynku i usunięcia gruzu oraz koszty usług architekta i projektanta.

W związku z tym koszt odbudowy nieruchomości może być wyższy niż jej wartość rynkowa, zwłaszcza gdy została wybudowana z niestandardowych materiałów lub gdy ma wyjątkowe cechy architektoniczne.

Jeśli więc ubezpieczymy nieruchomości zaniżając rzeczywisty koszt odbudowy, to wówczas nasza ochrona ubezpieczeniowa może być niewystarczająca. Oznacza to, że jeśli zgłosimy szkodę, to nie otrzymamy pełnego świadczenia i część kosztów odbudowy nieruchomości będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

Natomiast w przypadku znaczącego niedoubezpieczenia, nasze zgłoszenie szkody może nawet zostać odrzucone.

Firma Barret Corp & Harrington przeprowadziła niedawno wyceny wartości 450 polis, z których wynika, iż 84 procent właścicieli nieruchomości posiada niewystarczającą ochronę ubezpieczeniową.

Z drugiej jednak strony istnieje ryzyko nadubezpieczenia, co może mieć miejsce, jeśli ochrona ubezpieczeniowa opiewa na wyższą kwotę niż wyniosłoby odbudowanie nieruchomości. W tym przypadku ubezpieczony może przepłacać za składki ubezpieczeniowe.

Wpływ rosnących cen w budownictwie

Osoby pracujące w branży budowlanej na pewno doskonale wiedzą, że ryzyko nieodpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej jest obecnie szczególnie wysokie, ze względu na rosnące ceny materiałów budowlanych, które w ostatnich miesiącach wzrosły jeszcze bardziej w wyniku wojny na Ukrainie oraz rosnącej inflacji.

Jak podaje miesięcznik Construction News, w marcu 2022 r. ceny stali konstrukcyjnej były o 54% wyższe niż rok wcześniej, a importowane drewno cięte i strugane w tym samym czasie podrożało o 11%.

Przy obecnym wzroście cen w branży budowlanej warto dopilnować, aby nasze nieruchomości były poprawnie wycenione i aby były objęte odpowiednią ochroną ubezpieczeniową.

Aktualizacja wartości odbudowy budynku

Jak zatem obliczyć koszt odbudowy budynku i kiedy należy to zrobić?

Najdokładniejszą metodą będzie dokonanie oceny kosztów przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego (RICS-compliant Reinstatement Cost Assessment). Ocenę przeprowadza rzeczoznawca, który na miejscu oszacowuje koszty odbudowy budynku dla celów ubezpieczenia.

Zazwyczaj zaleca się, aby takiej oceny dokonywać co trzy lata, aczkolwiek w świetle ostatnich wydarzeń, brokerzy ubezpieczeniowi rekomendują przeprowadzenie jej teraz, jeśli koszty odbudowy nie były wyceniane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W przypadku zmian w budynku lub jego przeznaczenia, może zajść potrzeba ponownego oszacowania kosztów.

Aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc, skontaktuj się z naszym lokalnym zespołem ekspertów z Pol-Plan. Możesz znaleźć swój lokalny oddział tutaj.

Udostępnij