Zmiany w Kodeksie Drogowym 2022 w UK

Kodeks Drogowy jest nieustannie aktualizowany, musi zaadresować zmiany dotyczące pojazdów, dróg i ich użytkowników, ale przede wszystkim ma na celu ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Każdy kierowca powinien mieć wiedzę na temat aktualnych …

Kodeks Drogowy jest nieustannie aktualizowany, musi zaadresować zmiany dotyczące pojazdów, dróg i ich użytkowników, ale przede wszystkim ma na celu ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Każdy kierowca powinien mieć wiedzę na temat aktualnych przepisów i zasad. Wiele mogło się zmienić od naszego egzaminu na prawo jazdy. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w Wielkiej Brytanii, wchodzącymi w życie 29 stycznia 2022 roku.

Zmiany w hierarchii użytkowników drogi (new rule H1)

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego: piesi, rowerzyści, motocykliści i kierowcy. Według proponowanych zmian, od 29 stycznia uczestnicy ruchu bardziej narażeni na niebezpieczeństwo, będą mieli większy priorytet niż dotychczas. Każdy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze, ale większa odpowiedzialność będzie spoczywać na kierowcach, w celu zredukowania zagrożenia dla pieszych i rowerzystów. Co to oznacza?

Rowerzyści na skrzyżowaniu (new rule H3)

Mając na celu bezpieczeństwo rowerzystów w momencie podwyższonego ryzyka kolizji (na skrzyżowaniach), powstała nowa reguła określająca zachowanie kierowców względem rowerzystów. Będą oni traktowani bardziej jako inny pojazd niż piesi, więc zasady pierwszeństwa będą klarowniejsze i zredukują prawdopodobieństwa dezorientacji przy wykonywaniu manewrów na skrzyżowaniu, a tym samym zwiększą bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zasady te dotyczą zarówno rowerzystów poruszających się po jezdni, jak i na ścieżce rowerowej. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Rowerzyści na jezdni (new rule 72)

Kodeks drogowy będzie precyzyjniej określał pozycję rowerzysty na jezdni. Zaktualizowane zasady opisują sytuacje, w których rowerzysta powinien poruszać się środkiem pasa i wskazują, kiedy powinien ułatwić szybszym pojazdom wyprzedzanie, zachowując ostrożność i odstęp od krawężnika.

Ma to na celu zapewnić jak najlepszą widoczność rowerzysty, a tym samym zwiększyć jego bezpieczeństwo podczas poruszania się po jezdni. Szczegóły zaktualizowanej reguły 72 znajdziesz tutaj.

Przejścia dla pieszych (new rule H2)

Zgodnie z poprawkami wprowadzonymi do Kodeksu Drogowego, kierowca na skrzyżowaniu powinien ustąpić pieszemu przechodzącemu lub czekającemu na przejście przez ulicę, w którą kierowca zamierza skręcić.

Jak dotąd kierowca musiał ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach. Zgodnie z nowymi zasadami, pieszemu powinno się ustąpić również, kiedy czeka przy przejściu dla pieszych.

Ta sama zasada dotyczy ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście czekającemu na przejściu rowerowym (ang. parallel crossing).

Pamiętajmy jednak o bezpieczeństwie. Nowe zasady nie oznaczają też, że pieszy powinien wbiec na jezdnię w każdej sytuacji (nawet jeżeli według reguł kierowca powinien mu ustąpić pierwszeństwa). Najważniejsze na drodze są  zdrowy rozsądek i trzeźwa ocena sytuacji.

Mamy nadzieję, że nowe zasady nie wzbudzają już wątpliwości. Wszystkie przepisy ruchu drogowego i aktualne zmiany możesz znaleźć tutaj.

Source: Nine big changes to driving laws, road rules and car tech coming in 2022 | This is Money
Highway Code changes for 2022 – Spencers MOT

Udostępnij