3 sposoby na obniżenie kosztów naprawy bojlera

Do awarii bojlera dochodzi zawsze w nieodpowiednim momencie. Jej wynikiem – poza oczywistym kłopotem – mogą być również spore koszty naprawy. Beckie Hatton, menadżer ds. produktu w Home Appliance Care – firmie zajmującej się naprawą urządzeń gospodarstwa domowego –w gościnnym wpisie omawia znaczenie konserwacji i ubezpieczenia bojlera oraz radzi, jak obniżyć koszty jego naprawy w przypadku awarii.

Bojler to kluczowy element każdego gospodarstwa domowego. Odpowiada za podgrzewanie i udostępnianie ciepłej wody użytkowej, umożliwiając kąpiel pod prysznicem, zmywanie naczyń czy ogrzewanie domu w miesiącach zimowych. Według niedawno przeprowadzonych badań, 7 mln właścicieli domów i mieszkań nie ubezpiecza swoich bojlerów, tym samym płacąc za ich naprawę lub wymianę – średnio aż 894 funtów. Bez wątpienia, warto uświadomić sobie, jakie konsekwencje finansowe może nieść za sobą nieubezpieczenie bojlera.

W moim artykule omawiam trzy najważniejsze wskazówki, które pomogą zaoszczędzić pieniądze w razie usterki bojlera, uwzględniając również rodzaj potrzebnego ubezpieczenia, zmniejszenie kosztów naprawy oraz sposobów na uniknięcie awarii.

Zadbaj o ubezpieczenie

W zależności od rodzaju polisy na dom, możesz nawet nieświadomie, w ramach ubezpieczenia mienia, posiadać już ubezpieczenie na wypadek awarii bojlera. A zatem, zanim zaczniesz szukać osobnego ubezpieczenia, sprawdź, co pokrywa Twoja obecna polisa.

Jeśli istnieje również możliwość wykupienia opcji dodatkowych do polisy, warto zorientować się, jaki jest jego koszt. W dokumentacji ubezpieczeniowej, wspomniany przeze mnie rodzaj polisy określa się mianem „ubezpieczenia na wypadek awarii w domu” (ang. home emergency cover). Znajdziesz tam dane kontaktowe serwisanta, sumę ubezpieczenia -określoną na każdą awarię – oraz maksymalny dozwolony koszt naprawy.

Posiadacze kompleksowych kont bankowych np. z pakietem ubezpieczeń (ang. Packaged Bank Accounts) mogą czerpać z nich dodatkowe korzyści, takie jak ubezpieczenie na wypadek awarii. Warto sprawdzić zapisy „drobnym drukiem” w umowie rachunku bankowego lub skonsultować się z doradcą i upewnić, czy taka opcja jest tam zawarta.

Jeśli nie posiadasz ubezpieczenia, czas to zmienić! Ubezpieczenie bojlera może pomóc zaoszczędzić na kosztach niezbędnych napraw centralnego systemu ogrzewania oraz instalacji wodno – kanalizacyjnych. Wiele polis może obejmować swoim zakresem konserwację bojlera, którą należy przeprowadzać co roku, aby usunąć drobne usterki i maksymalnie wydłużyć żywotność urządzenia. Ubezpieczenie bojlera należy wykupić jak najszybciej, zapoznając się dokładnie z warunkami umowy ubezpieczeniowej i upewniając, czy obowiązywać będzie udział własny.

Przeprowadzaj regularną konserwację bojlera

Wczesne wykrycie i naprawa usterek są niezbędne do wydłużenia żywotności bojlera i zminimalizowania kosztów naprawy oraz wymiany. Dlatego też producenci bojlerów zalecają serwisowanie urządzeń przynajmniej raz w roku. Podczas konserwacji, serwisant sprawdzi jego wydajność i bezpieczeństwo, aby upewnić się, że działa on jak należy. Mówiąc dokładniej, może przeprowadzić on następujące czynności:

Kontrola wzrokowa: Serwisant sprawdzi ogólny stan bojlera, upewni się, czy wciąż spełnia on wszystkie normy, czy nie jest uszkodzony, nie cieknie i nie stwarza zagrożenia. Sprawdzi on również, czy płomień ma odpowiedni niebieski kolor.
Czyszczenie bojlera od środka: Serwisant zdemontuje obudowę bojlera i sprawdzi, czy wszystkie jego części działają prawidłowo. Wyczyści też wnętrze urządzenia, usunie nagromadzony brud i zanieczyszczenia.
Sprawdzenie przewodu kominowego: Serwisant upewni się, że przewód kominowy nie jest zablokowany, i że jest bezpiecznie zamontowany. Każda blokada przewodu kominowego stwarza potencjalne ryzyko przedostania się tlenku węgla do pomieszczenia, dlatego należy ją natychmiast usunąć.
Przeprowadzenie kontroli ciśnienia gazu: Czynność ta ma na celu zapewnienie, że bojler działa z prawidłowym ciśnieniem, i że gorąca woda jest odpowiednio rozprowadzana do punktów poboru w całym domu.

Wymiany bojlera w ramach programu „Green Deal”

Niestety w niektórych przypadkach naprawa bojlera nie wystarczy i konieczna jest wymiana całego urządzenia. Może być ona niezwykle kosztowna, szczególnie jeśli budżet domowy nie jest przygotowany na taki wydatek. Wyniki badań przeprowadzonych na stronie Which? wskazują, że średni koszt nowego bojlera wynosi od £1 500 do ponad £4 500.

Wiele osób poszukuje bardziej zrównoważonych i energooszczędnych rozwiązań w życiu codziennym, dlatego w ramach programu Green Deal, rząd brytyjski sugeruje nowoczesne rozwiązania oraz korzyści, jakie mogą one przynieść właścicielom domów i mieszkań. Green Deal daje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup nowego bojlera, jeśli konieczna jest jego wymiana, ale warunkiem uzyskania takiego dofinansowania może być wprowadzenie innych, energooszczędnych rozwiązań.

W celu jak najlepszego wykorzystania otrzymanych środków, należy przeprowadzić ocenę domu pod kątem oszczędności energetycznej i upewnić się, że koszt sugerowanych rozwiązań dodatkowych nie przewyższa kwoty dofinansowania wymiany bojlera.

Awarie bojlera bywają wyjątkowo problematyczne, dlatego warto zadbać o jego regularne serwisowanie, które pozwoli uniknąć poważnych problemów, jak również o odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Wskazówki zawarte w tym wpisie pomogą obniżyć jego koszty napraw lub wymiany, jakie w przyszłości mogą okazać się konieczne.