O jakich zmianach w prawie pracy powinni wiedzieć właściciele małych firm?

Przy nawale zajęć wiążących się z prowadzeniem małej firmy, nadążanie za zmianami w prawie pracy może wydawać się trudne. Świadomość tych zmian jest jednak kluczowa, ponieważ jej brak może skutkować karą grzywny. Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych zmian wprowadzonych w kwietniu 2019 r., o których powinni wiedzieć właściciele małych przedsiębiorstw.

Minimalne wynagrodzenie

Jedną z najważniejszych zmian w prawie pracy to wysokość minimalnego wynagrodzenia. Należy sprawdzić, czy pracownicy otrzymują odpowiedne wynagrodzenie. Od 1 kwietnia 2019 r., przepisy o płacy minimalnej określają wynagrodzenie w wysokości £8,21 na godzinę dla pracowników powyżej 25. r.ż. Pracownicy pomiędzy 21. a 24. r.ż. muszą zarabiać minimum £7,70 na godzinę, a dla osób pomiędzy 18. a 20. r.ż. wyznaczono płacę minimalną w wysokości £6,15 na godzinę. Młodsi pracownicy, czyli ci poniżej 18. r.ż (ale powyżej granicy wieku szkolnego), muszą zarabiać minimum £4,35 na godzinę, a wynagrodzenie dla praktykantów powinno wynosić £3,90 na godzinę.

Odcinki wypłat

Wprowadzono również zmiany dotyczące odcinków wypłat i związanych z nimi obowiązków pracodawcy. Od 6 kwietnia 2019 r., pracodawca zobowiązany jest wysłać każdemu pracownikowi odcinek wypłaty najpóźniej do dnia wypłaty wynagrodzenia. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych na tzw. „zero-hours” umowach o pracę oraz pracowników agencyjnych. Poza tym, jeśli czas pracy danego pracownika ulega zmianie z miesiąca na miesiąc, w odcinku wypłaty pracodawca musi uwzględnić liczbę przepracowanych godzin w miesiącu.

Składki emerytalne

Kolejna zmiana, którą wprowadzono w kwietniu, dotyczy systemu autorejestracji składki emerytalnej. Pracodawca zobowiązany jest do opłacenia składki emerytalnej w wysokości 3% wynagrodzenia, a nie – jak dotychczas – 2%. Wyższa składka dotyczy również samych pracowników, którzy muszą płacić 5% zamiast 3% wynagrodzenia.

Ustawowy zasiłek chorobowy, macierzyński i odprawy w przypadku zwolnienia z pracy

W kwietniu zwiększono kwotę ustawowego zasiłku chorobowego do £94,25 tygodniowo. Ustawowy zasiłek macierzyński oraz inne świadczenia rodzinne, takie jak zasiłek ojcowski, urlop rodzicielski oraz urlop adopcyjny podniesiono do £148,68.

6 kwietnia wprowadzono również zmiany dotyczące wysokości odpraw w przypadku zwolnienia z pracy. Wciąż oblicza się je w oparciu o długość zatrudnienia, wiek pracownika oraz wysokość tygodniowego wynagrodzenia, ale maksymalna kwota wynagrodzenia, na podstawie której oblicza się wysokość odprawy, wynosi teraz £525. Odprawa przysługuje pracownikom zwalnianym po minimum 2-letnim okresie zatrudnienia.

Zarówno osoby zarządzające płacami osobiście, jak i te, które zlecają sprawy kadrowe specjalistom, powinny być na bieżąco ze zmianami w prawie pracy. Dowiedz się więcej na temat innych nadchodzących zmian tutaj.