4 na 10 osób nie wie, jak wycenić swoje mienie

• Szacuje się, że niemal 11 milionów gospodarstw domowych¹ w Wielkiej Brytanii nie ma pewności, że poprawnie wyceniło wartość wyposażenia swoich domów dla celów ubezpieczenia mienia ruchomego, bądź też w ogóle nie ma takiej polisy – według raportu Spotlight sporządzonego przez A-Plan Insurance w 2019 roku*.

• Stowarzyszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ang. Association of British Insurers ABI) informuje, że wyposażenie typowego domu w Wielkiej Brytanii warte jest 35,000² funtów. Przy wycenie błędnej tylko o 10%, mamy do czynienia z nieodpowiednio wycenionym mieniem o wartości 37,1 mld³ funtów.

• Ponadto, zgodnie ze wspomnianym raportem Spotlight, 44% brytyjskich konsumentów nie zweryfikowało w ciągu ostatnich pięciu lat wartości posiadanych drogocennych przedmiotów, a niemal jedna czwarta z nich (24%) uważa, że nie posiada w domu żadnych kosztownych przedmiotów.

Według nowego raportu, firma A-Plan szacuje, że mieszkańcy 10,6 mln domów w Wielkiej Brytanii błędnie oceniają wartość swojego mienia ruchomego. Oznacza to, że mienie o wartości do 37,1 mld funtów jest niepoprawnie wycenione, nawet jeśli jest mały margines błędu, jak podaje ABI4. Już 10-procentowa różnica może oznaczać, że wycena wyposażenia przeciętnego domu jest zaniżona nawet o 3,5 tys. funtów. Najwięcej przypadków takich błędów zanotowano w hrabstwie Buckinghamshire.

Zgodnie z nowym raportem Spotlight opracowanym przez A-Plan na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2 tysięcy brytyjskich konsumentów, ponad 58% z nich skupia się na wykupieniu najtańszej polisy ubezpieczeniowej.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia domu jest jedną z najważniejszych inwestycji gospodarstwa domowego, a konsekwencje błędnej decyzji mogą być katastrofalne. Mimo to, jak wykazało nowe badanie konsumentów przeprowadzone przez A-Plan, konsumenci są nieświadomi rzeczywistej wartości wyposażenia swoich domów, ryzykując unieważnieniem polisy ubezpieczeniowej domu, odrzuceniem roszczeń, a nawet poważnymi stratami finansowymi.

Brak profesjonalnej porady ma znaczący wpływ na poziom pewności konsumentów, gdzie 39% z nich twierdzi, że nie są pewni, czy dobrze wycenili swoje mienie, bądź czy w ogóle to zrobili. Szczególnie dotyczy to osób w wieku 18-34 lat, z których aż 62% nie ma pewności, czy wartość mienia objęta ubezpieczeniem jest poprawna.

Gavin Cox, manager oddziału A-Plan Insurance w Aylesbury radzi: „Drogocenne przedmioty powinny być wyceniane co trzy lata, aby mieć pewność, że ich wartość jest odpowiednia, aby uniknąć odrzucenia roszczeń. Wartość niektórych rzeczy osobistych, takich jak biżuteria, odzież od projektantów, a nawet płyty winylowe mogą ulegać znacznym zmianom.”

Z raportu firmy A-Plan wynika, że jest jeszcze wiele do zrobienia, aby zachęcić konsumentów do zabezpieczenia swojej własności, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia. Liczni członkowie tej grupy społecznej posiadają wiele kosztownych urządzeń, ale ryzykują wykupieniem nieprzemyślanej polisy ubezpieczeniowej, która nie zapewni im wystarczającej ochrony. Ponadto, w niektórych przypadkach, jeśli podane zostaną błędne dane, taka polisa może w ogóle ich nie chronić.

Cox dodaje: „Ochrona ubezpieczeniowa mienia ruchomego zależna jest od wielu czynników. Trudno jest oszacować wartość wyposażenia domu, ponieważ jego stan, wiek i stopień rzadkości mogą mieć wpływ na wycenę. Każda firma ubezpieczeniowa stosuje nieco inne zasady, przez co trudno jest udzielić ogólnej odpowiedzi bez poznania szczegółów, co z kolei jest zadaniem znacznie łatwiejszym dla eksperta ubezpieczeniowego niż dla konsumenta. Znalezienie pół godziny na spotkanie lub rozmowę telefoniczną z jednym z naszych doradców, może pomóc Ci uniknąć problemów w przyszłości i dać pewność, że posiadasz odpowiednią polisę, unikając tym samym przykrych niespodzianek, jeśli okaże się, że Twoja polisa ubezpieczeniowa nie chroni Cię, w taki sposób, w jaki tego oczekiwałeś.”

Raport Spotlight opracowany przez A-Plan Insurance ma na celu rozpoczęcie rozmowy dotyczącej większej transparentności poprzez poszukiwanie informacji o opinii i zachowaniach konsumentów w kwestii ubezpieczenia domu, samochodu i firmy, aby ustalić, gdzie występują luki w wiedzy oraz wypracować rozwiązania, które pomogą konsumentom i społecznościom uzyskać lepszą ochronę.

*Raport Spotlight opracowany przez A-Plan Insurance z 2019 r., badanie reprezentatywne na poziomie krajowym przeprowadzone wśród 2000 brytyjskich konsumentów przez Netfluential

¹Liczba obliczona na podstawie raportu A-Plan Spotlight stanowiąca ekwiwalent 39% brytyjskich konsumentów (liczebność próby 2000 dorosłych Brytyjczyków), którzy nie mają pewności, że poprawnie wycenili swoje mienie, bądź też w ogóle nie mają ubepieczenia mienia ruchomego, dotyczy łącznie 27,2 mln brytyjskich gospodarstw domowych (Krajowy Urząd Statystyczny listopad, 2017 r.)

²Źródło: Stowarzyszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli (ang. Association of British Insurers) luty 2018 r.

³Liczba oparta na 10,6 mln gospodarstw domowych (39% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii) z szacowaną błędną wyceną wynoszącą 10% wartości mienia ruchomego

4Źródło: Stowarzyszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli, luty 2018 r.

Pol-Plan oraz A-Plan są markami A-Plan Holdings, które są autoryzowane i regulowane przez Financial Conduct Authority (numer rejetracyjny 310164). Zarejestrowane biuro: 2 Des Roches Square, Witney, OX28 4LE (numer rejestracyjny 750484).