Czy ubezpieczenie samochodu obejmuje prowadzenie cudzych pojazdów?

Czasami może zdarzyć się, że sytuacja zmusi nas do podjęcia jazdy cudzym samochodem. Kiedy na przykład krewny poprosi o podwiezienie w jakieś miejsce i o odstawienie ich samochodu do domu, lub też znajomy za dużo …

Czasami może zdarzyć się, że sytuacja zmusi nas do podjęcia jazdy cudzym samochodem. Kiedy na przykład krewny poprosi o podwiezienie w jakieś miejsce i o odstawienie ich samochodu do domu, lub też znajomy za dużo wypije i trzeba go będzie odwieźć do domu jego samochodem. Może też zdarzyć się, że znajomy kupi fantastyczny nowy pojazd i pozwoli się nim przejechać. W takich sytuacjach należy zastanowić się, czy nasza polisa obejmuje prowadzenie cudzych pojazdów.

Czasy się zmieniają

Wielu osobom wydaje się, że ubezpieczenie typu „comprehensive” (odpowiednik polskiego AC) gwarantuje ochronę ubezpieczeniową typu „third party” (odpowiednik polskiego OC) podczas prowadzenia cudzych pojazdów. Niestety – tak było w przeszłości ale zasady uległy zmianom. Kierowcy, którzy bez zastanowienia wychodzą z założenia, że ich ubezpieczenie obejmuje prowadzenie cudzych pojazdów, mogą nieświadomie działać niezgodnie z prawem. Jeśli podczas jazdy cudzym samochodem dojdzie do jakiegoś zdarzenia, firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Podstawą do wydania takiej decyzji będzie brak dodatkowego ubezpieczenia na prowadzenie cudzych pojazdów (ang. ‘Driving Other Cars’), które w przeszłości było częścią polisy typu „comprehensive”. Obecnie jest to opcja uzupełniająca do ubezpieczenia samochodu i aby ją uzyskać, należy ją zaznaczyć podczas wyceny. Wiąże się to też z wyższą składką. Warto również wspomnieć, że dostępne w przeszłości ubezpieczenie na prowadzenie cudzych pojazdów obejmowało kierowców ochroną ubezpieczeniową tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba kierowcy.

Młodzi kierowcy – poniżej 25. roku życia – nie mają możliwości nabycia tego rodzaju ubezpieczenia. To samo dotyczy osób wykonujących zawody o zwiększonym poziomie ryzyka, np. w sektorze motoryzacyjnym, gdzie prowadzenie wielu różnych pojazdów jest na porządku dziennym.

Czy można prowadzić samochód współmałżonka? Może zdarzyć się, że nasz samochód ulegnie awarii w momencie, kiedy musimy gdzieś dojechać. Najłatwiej w takiej sytuacji jest skorzystać z pojazdu współmałżonka, ale aby zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową, w polisie konieczne jest imienne wskazanie dodatkowego kierowcy. Powodem jest zapis widniejący w wielu polisach, który definiuje „cudzy samochód” jako samochód nie należący do, lub nie wynajmowany przez partnera lub współmałżonka.

W razie wątpliwości, przed podjęciem jazdy warto sprawdzić zapisy w polisie

Prowadzenie pojazdu bez ubezpieczenia zaliczane jest do poważnych wykroczeń drogowych i grozi za nie sześć do ośmiu punktów karnych. Poza tym znalezienie firmy, która zgodzi się na udzielenie ubezpieczenia będzie trudniejsze, a jeśli już uda się nam ją w ogóle znaleźć, to trzeba będzie zapłacić dużo wyższą składkę ubezpieczeniową. Jeśli kierowca nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową a zdarzy się wypadek, będzie on musiał najprawdopodobniej pokryć rachunek za naprawę lub wymianę samochodu na nowy, ponieważ firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania.

Najlepszym sposobem na zapewnienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej podczas jazdy cudzym samochodem jest wykonanie telefonu do firmy ubezpieczeniowej i dodanie drugiego kierowcy do polisy. Rozwiązanie może być tymczasowe, ale zapewni pełnoprawną ochronę ubezpieczeniową. Aby sprawdzić zakres ochrony ubezpieczeniowej lub dokonać zmian w aktualnej polisie, należy skontaktować się z naszym specjalistą ds. ubezpieczeń samochodowych.

Udostępnij