Ubezpieczenie samochodu Third Party Only w UK

Ubezpieczenie typu Third Party Only (odpowiednik polskiego OC), to najbardziej podstawowa forma ubezpieczenia samochodu wymagana przez prawo w Wielkiej Brytanii. Ze względu na jej bardzo ograniczoną ochronę ubezpieczeniową, niektóre firmy ubezpieczeniowe nie posiadają jej w ogóle w swojej ofercie.

Ubezpieczenie typu Third Party Only jest wymaganym minimum ubezpieczenia samochodu w Wielkiej Brytanii, ale nie zawsze najtańszym i najlepszym rozwiązaniem.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest o wiele mniejszy, niż w przypadku polisy typu Third Party Fire and Theft (odpowiednika polskiego OC) i zdecydowanie uboższy, niż przy zakupie polisy typu Comprehensive (odpowiednika polskiego AC). 

Jego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie szkody na mieniu osób trzecich lub szkody zdrowotne. Jeśli w zdarzeniu zostanie uszkodzony Twój pojazd, otrzymanie odszkodowania będzie niemożliwe. Jeżeli doznasz obrażeń ciała, firma ubezpieczeniowa również nie pokryje kosztów Twojego leczenia.

Co zawiera ubezpieczenie typu Third Party Only?

• Szkoda na pojeździe i mieniu osób trzecich.
• Uszkodzenie ciała innych kierowców oraz pasażerów w ubezpieczonym pojeździe.
• Ubezpieczenie kosztów leczenia i likwidacji szkód osobowych.
• Ubezpieczenie na wypadek roszczeń prawnych.

Czy warto wykupić ubezpieczenie typu Third Party Only?

Ubezpieczenie typu Third Party Only to nadal dostępny rodzaj ubezpieczenia na rynku, aczkolwiek nie jest on rekomendowany ze względu na minimalną ochronę i nie zawsze konkurencyjną cenę.

Zdarza się, że składka na tego rodzaju polisę jest wyższa, niż na ubezpieczenie typu Third Party Fire & Theft czy Comprehensive, które dają większy zakres ochrony nie tylko osobom poszkodowanym, ale też kierowcy ubezpieczonego pojazdu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy dokładnie sprawdzić wszystkie dostępne opcje ubezpieczeniowe, czy pokryją wszystkie Twoje potrzeby ubezpieczeniowe.

Rozważ, czy kupując drogi pojazd, może lepiej byłoby zainwestować w polisę typu Third Party Fire & Theft lub Comprehensive, aby mieć zagwarantowaną kompleksową ochronę w razie nieszczęścia?

Jaki rodzaj polisy jest dla mnie odpowiedni?

Polisa, którą wybierzesz – w tym potrzebny stopień ochrony ubezpieczeniowej – zależy od Twoich indywidualnych potrzeb.

W procesie podejmowania decyzji nie należy kierować się tylko kwestiami finansowymi. Twoje ubezpieczenie powinno przede wszystkim zapewnić Tobie odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej.

Kiedy już podejmiesz decyzję o odpowiednim dla Ciebie zakresie ubezpieczenia i zaczniesz myśleć o wysokości składki, Pol-Plan Insurance pomoże Ci w znalezieniu odpowiedniej opcji ubezpieczenia samochodu dostępnej na rynku – telefonicznie lub online.