Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawców

Każdy pracodawca i właściciel firmy, jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz ponosi za nie odpowiedzialność. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, zarówno obecni, jak i byli pracownicy firmy mają prawo do …

Każdy pracodawca i właściciel firmy, jest prawnie zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz ponosi za nie odpowiedzialność. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, zarówno obecni, jak i byli pracownicy firmy mają prawo do wniesienia roszczenia o odszkodowanie.

Pozew wniesiony przez pracownika może firmę dużo kosztować, powodując straty finansowe oraz zagrażając reputacji firmy. Dlatego należy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawców (ang. Employer’s Liability Insurance, EL), aby odpowiednio zabezpieczyć siebie, a tym samym spełnić wymagania prawne. Polisa ta pokryje koszty rekompensaty należnej pracownikom za poniesione w pracy szkody chorobowe lub wypadkowe. Nawet, jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia tylko jedną osobę, musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawców.

Poza pracownikami pełnoetatowymi, firma może również zatrudniać wolontariuszy, pracowników sezonowych, podwykonawców lub innych, niestandardowych członków zespołu. Odpowiednia klasyfikacja zatrudnionych osób, szczególnie tych niestandardowych, jest niezbędna do przeprowadzenia dokładnej analizy potrzeb ubezpieczeniowych firmy. Poniższe wskazówki pomogą w dokonaniu bezbłędnej klasyfikacji.

Czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawców?

Na mocy ustawy brytyjskiego Parlamentu (Employers’ Liability Compulsory Insurance Act) każde przedsiębiorstwo angażujące pracowników na pełny bądź niepełny etat, poza nielicznymi wyjątkami, jest prawnie zobowiązane do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracodawców.

Brytyjski organ wykonawczy odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy (HSE), w ramach egzekwowania tej ustawy może sprawdzić, czy zakład pracy posiada odpowiednie ubezpieczenie. Podczas przeprowadzanych inspekcji, jego przedstawiciele mają prawo wglądu zarówno w certyfikat ubezpieczenia jak i w pozostałą dokumentację ubezpieczeniową. W przypadku braku ww. dokumentów lub niewyrażenia zgody na ich ujawnienie, pracodawca może ponieść karę grzywny w wysokości £1000. Jeśli pracodawca nie posiada odpowiedniej kategorii ubezpieczenia, HSE może nałożyć karę grzywny w wysokości £2500.

Najczęściej wymagane jest ubezpieczenie od pracodawców do 5 milionów funtów, ale w zależności od konkretnego ryzyka i odpowiedzialności, specyficznych dla danego przedsiębiorstwa, pracodawca może zdecydować się na zwiększenie sumy ubezpieczenia.

Kompleksowa i skuteczna polisa dla pracodawcy powinna obejmować ochroną ubezpieczeniową następujące kategorie pracowników:

• Personel pełnoetatowy
• Podwykonawców, pracowników sezonowych i tymczasowych
• Pracowników zagranicznych, którzy spędzają nieprzerwanie co najmniej 14 dni w Wielkiej Brytanii oraz więcej niż 7 dni na pracy poza granicami kraju
• Podwykonawczą siłę roboczą

Zakres ubezpieczenia powinien również obejmować pracowników z listy poniżej, nawet jeśli nie otrzymują oni wynagrodzenia:

• Personel tymczasowy – praktykanci, studenci i inni.
• Wolontariusze, doradcy, sędziowie i funkcjonariusze.

Ubezpieczenie wolontariuszy oraz nieopłacanych pracowników jest zazwyczaj uwzględnione w ramach standardowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawców.

Udostępnij