4 powody, przez które szkoda na polisie domowej może zostać odrzucona

Celem ubezpieczenia nieruchomości oraz zawartości mieszkania w UK jest przede wszystkim zagwarantowanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej na wypadek nieprzewidzianych i często kosztownych szkód, takich jak uszkodzenie w następstwie wichury lub pożaru, kradzieży lub też przypadkowego uszkodzenia …

Celem ubezpieczenia nieruchomości oraz zawartości mieszkania w UK jest przede wszystkim zagwarantowanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej na wypadek nieprzewidzianych i często kosztownych szkód, takich jak uszkodzenie w następstwie wichury lub pożaru, kradzieży lub też przypadkowego uszkodzenia spowodowanego wyciekiem wody, zawaleniem się drzewa lub osunięciem gruntu. Niestety, jak wykazało badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Brytyjskich Ubezpieczycieli, ponad 20% szkód na polisach domowych zostaje odrzuconych.

Okazuje się, że najczęstszą przyczyną tego rodzaju sytuacji są zazwyczaj proste błędy popełniane przez ubezpieczających się. Uniknięcie czterech najczęściej popełnianych błędów zamieszczonczonych poniżej zapewni powodzenie w uzyskaniu odszkodowania:

1. Niewystarczająca konserwacja budynku i spadek wartości nieruchomości.

Zniszczenia powodowane czasem, będące skutkiem np. przeciekającego dachu, takie jak pleśń, czy inne uszkodzenia konstrukcji domu, nie podlegają ubezpieczeniu. Aby utrzymać nieruchomość w dobrym stanie technicznym, właściciel ma obowiązek przeprowadzania regularnej konserwacji budynku.

2. Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia domu nie przekraczającej wartości udziału własnego.

Niektórzy właściciele domu decydują się na przyjęcie wyższego udziału własnego w celu obniżenia kwoty składki ubezpieczeniowej. Jednakże to właśnie wartość szkody mniejsza od kwoty udziału własnego jest jednym z głównych powodów jego odrzucenia. Na przykład zgłoszenie szkody na skradziony telewizor na kwotę £350 przy udziale własnym w wysokości £400 jest nieopłacalne. Jeżeli natomiast wartość skradzionego przedmiotu wynosi £1,000, to przekracza ona znacznie kwotę udziału własnego i w takim wypadku zgłoszenie szkody jest jak najbardziej uzasadnione.

3. Brak wiedzy o tym, co dokładnie obejmuje polisa.

Przy podpisywaniu polisy ubezpieczeniowej na dom należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami oraz zakresem ubezpieczenia. Niektórzy właściciele domów sądzą, że każdy rodzaj szkody objęty jest polisą ubezpieczeniową. Niestety, nie ma nic bardziej mylnego. Dla przykładu, standardowa polisa ubezpieczeniowa na dom nie pokrywa zazwyczaj uszkodzeń przypadkowych. Inne elementy wykluczone ze standardowych polis to ubezpieczenie gadżetów czy własności używanej poza domem. Warto również sprawdzić dozwoloną wartość pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia, szczególnie w sytuacji, kiedy polisa obejmuje takie elementy jak biżuteria czy dzieła sztuki.

4. Niedoubezpieczenie, oraz często wiążąca się z nim tzw. zasada proporcji.

Badania wykazały, że ponad 80% właścicieli domów i mieszkań w Wielkiej Brytanii niedoubezpieczyło swoich nieruchomości bądź majątku. Oznacza to, że w przypadku zgłoszenia szkody, zwrot całkowitej wartości skradzionej lub uszkodzonej własności może okazać się niemożliwy. Co więcej, w niektórych polisach stosuje się zasadę proporcji. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa może obniżyć wysokość odszkodowania propocjonalnie do zadeklarowanej wartości.

Uniknięcie wszystkich powyżej wymienionych, często popełnianych błędów jest bardzo proste. Zastosowanie się do poniżej zawartych wskazówek pomoże Ci w uzyskaniu odszkodowania:

  1. Upewnij się, że polisa pokrywa koszty przebudowy domu a nie jego wartość rynkowa.
  2. Upewnij się, że wartość Twojego wyposażenia zawiera wszystkie wartościowe przedmioty, jak również te, znajdujące się na poddaszu, w ogrodzie i w szopie. Najlepiej jest regularnie, co kilka lat, sprawdzać zawartość wszystkich pomieszczeń. Pol-Plan może pomóc w tym zadaniu.
  3. Zwiększyj bezpieczeństwo domu poprzez zainstalowanie zamków, okiennic chroniących przed sztormem, czy też systemów alarmowych.

 

Najbardziej efektywną metodą gwarantującą przyjęcie oraz pozytywne rozpatrzenie szkody jest szczegółowa konsultacja w sprawie ubezpieczenia domu w UK z polskim specjalistą Pol-Plan. Zrób to już dziś!

[maxbutton id=”1″ url=”http://polplan.co.uk/pol-plan” text=”Dowiedz się więcej” ]

Udostępnij