Skutki niedoubezpieczenia w UK

Każdy z nas ma za sobą niejeden ciężki dzień, a dodatkowo nieodpowiednia polisa ubezpieczeniowa to ostatnia rzecz jaką chcemy mieć. Szczególnie, gdy stojąc na pogorzelisku zastanawiamy się nie tylko nad tym jak na nowo postawić …

Każdy z nas ma za sobą niejeden ciężki dzień, a dodatkowo nieodpowiednia polisa ubezpieczeniowa to ostatnia rzecz jaką chcemy mieć.

Szczególnie, gdy stojąc na pogorzelisku zastanawiamy się nie tylko nad tym jak na nowo postawić doszczętnie spalony budynek, ale również jak zadbać o przyszłość naszej firmy i byt jej pracowników.

W takiej sytuacji informacja o obowiązującej zasadzie proporcji oznacza wiele dodatkowych trudności. Poważnych trudności.

Krótko mówiąc, zasadę proporcji stosuje się w przypadkach niedoubezpieczenia czyli w takich, w których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca na pokrycie kosztów przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed szkody. Najistotniejsze jest to, że podanie odpowiedniej wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz ustalenie sumy ubezpieczenia jest obowiązkiem właściciela firmy.

Na szczęście wyspecjalizowani doradcy oraz brokerzy ubezpieczeniowi służą swoją pomocą.

Po pierwsze, zadaniem brokera jest dostarczenie informacji o zakresie polisy ubezpieczeniowej oraz pomoc w ustaleniu sumy ubezpieczeniowej.

Bardzo często wydaje się nam, że potrafimy określić koszt wybudowania nieruchomości, szczególnie w przypadku nowych budynków. Jednakże w procesie rozpatrywania roszczeń ubezpieczeniowych pod uwagę branych jest wiele dodatkowych kosztów. Najważniejszy z nich to koszt potencjalnej rozbiórki pozostałości budynku oraz oczyszczenia terenu pod budowę. Do tego dochodzą koszty wynagrodzenia specjalistów takich jak architekci, inspektorzy, czy rzeczoznawcy, zaangażowanych w planowanie nowego budynku. Uzyskanie pozwolenia na budowę nowo zaplanowanej nieruchomości również może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

A wszystko to przed wbiciem pierwszej łopaty w ziemię!

Suma wspomnianych wyżej wydatków może zwiększyć koszty projektu budowlanego o co najmniej 15%. Do przeprowadzenia dokładnej wyceny konieczne są regularne inspekcje nieruchomości przeprowadzane przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę. Zaangażowanego specjalistę należy poinformować o tym, że inspekcja przeprowadzana jest w celu określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości na potrzeby ubezpieczenia, ponieważ różnica pomiędzy wartością rynkową a odtworzeniową jest zazwyczaj dosyć znaczna. Aby uniknąć ryzyka niedoubezpieczenia należy dobrze zadbać o kluczowe elementy mające wpływ na sumę ubezpieczenia.

W zakres nieruchomości wchodzą również bramy, ogrodzenia, parkingi i sieci zewnętrzne, które muszą zostać uwzględnione w sumie ubezpieczenia.

Roszczenie z tytułu szkody całkowitej jest co prawda mało prawdopodobne, ale zasada proporcji dotyczy również częściowej straty mienia. Oznacza to, że w przypadku niedoubezpieczenia, kwota należnego odszkodowania zostanie odpowiednio pomniejszona nawet jeśli poniesiona szkoda jest stosunkowo niewielka.

Zatem jeżeli w ciągu ostatnich trzech do pięciu lat nie przeprowadzono przeszacowania wartości budynku firmy, należy zrobić to natychmiast. Wraz z upływem czasu koszty odbudowy ulegają zmianie. Wartość nieruchomości zmienia się również względem regionu. Dokładna wycena przeprowadzona przez wyszkolonego, odpowiednio poinstruowanego specjalistę to najlepszy sposób na uniknięcie kiepskiego dnia.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj po bezpłatną wycenę po polsku na ubezpieczenie dla firm w UK.

[maxbutton id=”1″ url=”http://polplan.co.uk/” text=”Dowiedz się więcej” ]

Udostępnij