5 często popełnianych błędów przez małe firmy

Założenie własnej działalności gospodarczej to odważne i ekscytujące przedsięwzięcie, które dla wielu oznacza koniec pracy dla kogoś innego. Niestety, przy napotkaniu pierwszych trudności, wiele małych przedsiębiorstw szybko kończy swoją działalność. Do kryzysu dochodzi zazwyczaj na skutek kilku najczęściej popełnianych błędów w pierwszym roku działalności. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

1. Zaniedbanie biznes planu

Może się nam wydawać, że ścieżka rozwoju firmy została jasno określona, ale nawet w takiej sytuacji, bez biznes planu może bardzo szybko doprowadzić do zmiany obranego kierunku, a nawet do upadku firmy. Biznes plan pomaga nie tylko w jasnym określeniu wizji rozwoju firmy oraz sposobów osiągnięcia obranych celów. Przydaje się on również podczas rozmów z przedstawicielami banku i potencjalnymi inwestorami. Ponadto, sporządzenie takiego dokumentu zmusza do analizy konkurencji na rynku i pomaga w znalezieniu swojej niszy.

2. Zbyt wczesne zatrudnienie pracowników

W każdym przedsiębiorstwie zdarzają się bardziej i mniej napięte okresy. Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że kiedy przybywa pracy, należy natychmiast zatrudnić pracowników etatowych. Problem pojawia się, kiedy pensje i koszty zatrudnienia pracowników potrzebnych w okresach wzmożonej aktywności staną się ciężarem i spowodują dodatkowe obciążenia finansowe w czasie, kiedy nie będzie wystarczająco dużo pracy. Jeśli w firmie potrzebna jest dodatkowa pomoc, warto pomyśleć o zaangażowaniu personelu tymczasowego lub freelancerów. Takie rozwiązanie gwarantuje większą elastyczność dla firm w początkowej fazie rozwoju.

3. Pożyczanie zbyt wielkich kwot.

Pozyskanie funduszy na rozpoczęcie działalności bywa konieczne, ale zaciąganie ogromnych pożyczek na samym początku nie jest dobrym pomysłem. Tego typu decyzje prowadzą do sytuacji, w której zyski pochłonie spłata zadłużenia i niemałych odsetek. Lepszym rozwiązaniem dla początkujących przedsiębiorstw jest zgromadzenie oszczędności i odpowiednie ich zagospodarowanie.

4. Braki w księgowości

Odpowiednio prowadzona księgowość stanowi integralną część każdego przedsiębiorstwa. Na początkowym etapie, kiedy pracy jest dużo, a rąk do pracy niewiele, księgowanie może wymknąć się spod kontroli. Najlepszym rozwiązaniem jest systematyczne prowadzenie ksiąg. Pozwoli to na ciągły dostęp do aktualnego rachunku dochodów i kosztów oraz pozwoli na lepszą kontrolę finansową w firmie. W przeciwnym razie, kiedy nadejdzie czas na złożenie zeznania podatkowego i okaże się, w jak wielkim nieładzie znajduje się dokumentacja przedsiębiorstwa, uporządkowanie jej przysporzy dodatkowego stresu.

5. Brak odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej.

Zapewne wielu początkujących przedsiębiorców pragnie ograniczyć wydatki firmowe do minimum w pierwszym roku działalności, jednakże ubezpieczenie firmy to inwestycja, z której nie należy rezygnować. Jeśli w fazie rozruchu działalności na drodze do sukcesu pojawią się jakieś trudności – pozew złożony przez osobę prywatną bądź pożar w siedzibie firmy – wówczas łatwo o bankructwo, zanim firma zdąży osiągnąć swój potencjał.

Dlatego warto porozmawiać z firmą, bądź brokerem ubezpieczeniowym na temat odpowiedniego ubezpieczenia dla swojej działalności.