5 powodów, dla których warto ubezpieczyć firmę

Każdy przedsiębiorca chce mieć pewność, że bez względu na okoliczności, jego firma będzie nieprzerwanie funkcjonować. Założenie polisy ubezpieczeniowej to istotny krok w kierunku zabezpieczenia swojego źródła utrzymania. Poniżej wyjaśniamy dlaczego.

1. Ubezpieczenie na wypadek roszczeń wobec Ciebie i Twojej firmy

W dzisiejszym świecie często można spotkać się z opinią, że w każdej sytuacji, w której można wskazać winnego, istnieje możliwość uzyskania odszkodowania. Na wypadek takich właśnie sytuacji, ubezpieczenie firmy jest rozsądnym środkiem ostrożności.

Odpowiednie ubezpieczenie firmy ma za zadanie utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia nawet najmniej korzystnych okoliczności. Chroni ono zarówno w przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej – chroniącego na wypadek roszczenia ze strony klienta, wysuniętego na podstawie popełnionego przez firmę błędu lub udzielenia nieodpowiedniej porady – jak i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – zapewniającego ochronę ubezpieczeniową w sytuacji, w której osoba trzecia dozna uszkodzenia ciała na terenie firmy.

Pomaga ono w pokryciu kosztów postępowania i pomocy prawnej oraz wypłaconych odszkodowań, które bez odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej mogłyby znacznie uszczuplić – lub nawet całkowicie pochłonąć – dochody firmy.

2. Ochrona majątku firmy na wypadek okoliczności nadzwyczajnych

Obywatele i mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają dużo szczęścia, ponieważ nie dotykają ich klęski żywiołowe, takie jak trzęsienia ziemi, huragany czy wybuchy wulkaniczne. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwa działające w tym kraju są odporne na działanie siły wyższej.

Pożary i powodzie to dwa przykłady klęsk żywiołowych, które mogą, w najmniej oczekiwanym momencie, spowodować kryzys w przedsiębiorstwie. Należy zastanowić się, czy w przypadku poważnych zniszczeń, możliwe byłoby pokrycie kosztów odbudowy pomieszczeń firmowych oraz zakupu nowych maszyn i urządzeń z własnej kieszeni? Skąd firma prowadziłaby działalność w trakcie procesu odbudowy i gdzie miałaby swoją siedzibę?

Warto również zauważyć, że natura jest siłą, która może wprowadzić zamęt w działalność przedsiębiorstwa. Kradzież, podpalenie oraz inne przestępcze akty wandalizmu dokonane na budynkach, pojazdach i sprzęcie firmowym również bardzo często prowadzą do ogromnych strat finansowych, skutkujących nawet koniecznością zaprzestania działalności.” Ubezpieczenie mienia dla firm, jako forma ubezpieczenia majątkowego, gwarantuje ochronę ubezpieczeniową zasobów przedsiębiorstwa oraz spokój ducha dla właściciela firmy.

3. Wymagania i regulacje prawne

Zatrudnienie pracowników w firmie obliguje prawnie do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla pracodawców. Pomimo, że inne rodzaje ubezpieczeń firmowych nie są obowiązkowe, może okazać się, że w rzeczywistości ich posiadanie jest konieczne, ze względu na profil działalności firmy. Powodem są branżowe organy regulujące, które nalegają na wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Na przykład księgowi i prawnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

4. Profesjonalny status firmy

Posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej jest znakiem, że właściciel firmy jest osobą profesjonalną, traktującą kwestie biznesowe poważnie i skrupulatnie. Ochrona ubezpieczeniowa podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa, pomaga w budowaniu zaufania potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych.

5. Wymagania innych firm

Zdarza się, że warunkiem do rozpoczęcia współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, szczególnie w przypadku kontaktorów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia firmowego. Podobnie jest w sytuacji podjęcia pożyczki na zakup lub wynajem powierzchni biurowej i samochodów firmowych – ubezpieczenie jest często warunkiem zawarcia umowy kredytowej.

Jeśli nie posiadasz jeszcze ubezpieczenia firmowego, lub jeśli szukasz lepszej oferty, kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniach dla firm oferowanych przez Pol-Plan Insurance.