Benefity po urodzeniu dziecka w UK

Narodziny dziecka to ważny moment w życiu każdego rodzica, ale należy pamiętać, że pojawia się wtedy również dużo nowych wydatków. W ich pokryciu pomóc mogą zasiłki rodzinne i na dziecko. Jakie świadczenia przysługują w czasie …

Narodziny dziecka to ważny moment w życiu każdego rodzica, ale należy pamiętać, że pojawia się wtedy również dużo nowych wydatków. W ich pokryciu pomóc mogą zasiłki rodzinne i na dziecko. Jakie świadczenia przysługują w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka? Kto może starać się o wypłatę takich benefitów? Jakie warunki trzeba spełnić?

Jakie benefity należą się w ciąży i po urodzeniu dziecka w UK?

To, na jaki zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii możemy liczyć, zależy w dużej mierze od naszej sytuacji życiowej (np. zarobki, zatrudnienie, inne pobierane świadczenia) oraz miejsca zamieszkania. Wśród możliwych benefitów są m.in.:

Child Benefit


  • Czym jest Child Benefit? To zasiłek, który pobierać mogą osoby odpowiedzialne za wychowanie i utrzymanie dziecka do 16 roku życia (lub do 20 roku życia jeśli spełniony jest wymóg dalszej edukacji). Child Benefit na jedno dziecko pobierać może tylko jedna osoba.
  • Ile wynosi Child Benefit? Aktualne stawki Child Benefit to: £24 tygodniowo na najstarsze lub jedyne dziecko i £15.90 na kolejne dzieci.
  • Czy można pobierać Child Benefit na więcej niż jedno dziecko? Tak. Nie ma żadnego ograniczenia związanego z liczbą dzieci, na które można pobierać Child Benefit.
  • Jak często wypłacany jest Child Benefit? Child Benefit jest wypłacany co cztery tygodnie.
  • Kiedy można wnioskować o Child Benefit? O przyznanie Child Benefit można ubiegać się dzień po zarejestrowaniu narodzin lub wprowadzeniu się dziecka.
  • Jak wnioskować o Child Benefit? Wniosek złożyć można online. Każda zmiana w sytuacji życiowej osoby pobierającej zasiłek musi być zgłoszona do Child Benefit Office.

Child Tax Credit

Child Tax Credit to ulga podatkowa na dziecko, z której mogą skorzystać rodzice dzieci do 16 roku życia (do 20 roku życia w przypadku dalszej nauki). Wysokość ulgi zależy m.in. od: dochodu wnioskującego za poprzedni rok podatkowy, liczby dzieci i daty urodzenia każdego z dzieci.

Ważne! CTC znajduje się na liście zasiłków i ulg zastępowanych przez Universal Credit. Oznacza to, że dla większości osób nie ma już możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na dziecko w tej formie i muszą zamiast tego wnioskować o UC.

Statutory Maternity Pay

SMP to zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę, który można pobierać przez okres do 39 tygodni.

Kto kwalifikuje się do Statutory Maternity Pay? By kwalifikować się do wypłaty SMP, należy spełnić następujące warunki:
○ zarabiać średnio co najmniej £123 tygodniowo,
○ prawidłowo zgłosić fakt bycia w ciąży pracodawcy,
○ pracować u danego pracodawcy przez co najmniej 26 tygodni przed tzw. tygodniem kwalifikującym (15 tydzień przed spodziewanym tygodniem porodu).


Ile wynosi Statutory Maternity Pay?
○ Pierwsze 6 tygodni: 90% średnich tygodniowych zarobków.
○ W kolejnych tygodniach: £172.48 lub 90% średnich tygodniowych zarobków (wypłacana jest niższa kwota).

Maternity Allowance

Maternity Allowance to zasiłek macierzyński wypłacany przez państwo w przypadkach, kiedy nie są spełnione wymogi konieczne do wypłaty SMP.

Świadczenie można otrzymywać do 39 tygodni.

  • Kto kwalifikuje się do Maternity Allowance? MA możesz otrzymać, jeśli: mimo zatrudnienia nie kwalifikujesz się do SMP, jesteś samozatrudniona, niedawno przestałaś pracować lub wykonujesz niepłatną pracę na rzecz działalności współmałżonka lub partnera cywilnego.
  • Ile wynosi Maternity Allowance? Najwyższa możliwa do uzyskania stawka Maternity Allowance wynosi £172.48. To, jaka kwota faktycznie zostanie wypłacona w danym przypadku, zależy jednak od indywidualnej sytuacji życiowej i wysokości średnich osiąganych dochodów.

Statutory Paternity Pay

To zasiłek, który może być wypłacany pracownikowi przez pracodawcę po tym, gdy urodzi im się dziecko (również w ramach macierzyństwa zastępczego) lub wraz z partnerem adoptują dziecko. SPP można pobierać przez dwa tygodnie. Stawka tygodniowa wynosi £172.48 lub 90% średnich tygodniowych zarobków (obowiązuje niższa kwota).

Statutory Adoption Pay

Urlop i zasiłek na opiekę nad dzieckiem mogą przysługiwać również w przypadku adopcji lub macierzyństwa zastępczego. W takiej sytuacji stawki wynoszą:

● 90% średnich tygodniowych zarobków przez 6 tygodni,
● £172.48 lub 90% średnich tygodniowych zarobków (wypłacana jest niższa kwota) przez kolejne 33 tygodnie.

Sure Start Maternity Grant

Jest to jednorazowe wsparcie finansowe w wysokość £500. Świadczenie przysługuje po spełnieniu dwóch warunków:

  • wniosek dotyczy pierwszej ciąży lub ciąży mnogiej (jeśli osoba wnioskująca ma już dzieci),
  • jeden z partnerów pobiera już inny określony zasiłek.

SSMG to odpowiednik znanego w Polsce becikowego.

Best Start Grant and Best Start Foods

Two dwa zasiłki wypłacane w Szkocji, których celem jest zapewnienie wsparcia finansowego w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka. Przysługuje rodzicom i opiekunom z niskimi zarobkami po spełnieniu określonych warunków. Wysokość wypłaty zależy od etapu ciąży/wieku dziecka.

Bezpłatne recepty i opieka dentystyczna

W czasie ciąży i przez 12 miesięcy po przewidywanym terminie porodu wszystkie recepty i opieka dentystyczna w ramach NHS przysługuje bezpłatnie. By skorzystać z tej możliwości, należy uzyskać stosowny certyfikat. Recepty są też darmowe dla dzieci do 16 roku życia.

Kto może pobierać zasiłek na dziecko w Wielkiej Brytanii?

Polacy w UK, którzy posiadają settled status lub prawo stałego pobytu, mają takie samo prawo do pobierania zasiłków jak obywatele Wielkiej Brytanii.

Czy Polacy w Wielkiej Brytanii mogą pobierać 500+?

Warunkiem koniecznym do pobierania świadczenia 500 plus jest mieszkanie na terenie Polski. Jeśli więc całą rodziną mieszkamy poza granicami Polski, nie mamy możliwości uzyskania środków z tego programu — nawet w przypadku posiadania tam stałego adresu zameldowania. Przeszkodą nie jest jednak sytuacja, gdy za granicą przebywa i pracuje tylko jeden rodzic. Należy przy tym pamiętać, że nie można pobierać jednocześnie 500 plus i innego świadczenia, np. Child Benefit, na to samo dziecko.

Udostępnij