Co to jest ubezpieczenie biznesowe?

Ubezpieczenie biznesowe jest rodzajem ubezpieczenia, które wykupujesz, aby chronić swoją firmę przed wszelkimi stratami lub szkodami, zwłaszcza finansowymi, i obejmuje różne polisy w zależności od prowadzonej przez Ciebie działalności, gdyż każda firma narażona jest na …

Ubezpieczenie biznesowe jest rodzajem ubezpieczenia, które wykupujesz, aby chronić swoją firmę przed wszelkimi stratami lub szkodami, zwłaszcza finansowymi, i obejmuje różne polisy w zależności od prowadzonej przez Ciebie działalności, gdyż każda firma narażona jest na innego rodzaju ryzyko.

Jeśli na przykład prowadzisz firmę doradczą, wówczas możesz potrzebować polisę ubezpieczenia biznesowego zawierającą ubezpieczenie cybernetyczne chroniące dane klientów; natomiast świadcząc usługi elektryczne, potrzebujesz ubezpieczenia chroniącego Twoje narzędzia.
Zagłębmy się w temat i przyjrzyjmy się bliżej, czym jest ubezpieczenie biznesowe i na czym polega.

Dlaczego potrzebuję ubezpieczenia biznesowego?

Ubezpieczenie biznesowe jest potrzebne, ponieważ pomaga chronić firmę przed ryzykiem, które może zagrozić osiąganiu sukcesów w biznesie. Obejmuje ono ochronę reputacji, komfortu i stabilizacji finansowej przedsiębiorstwa, jak również zabezpiecza jego pracowników.

Ponadto, zatrudniając personel, nawet jeśli jest to tylko jedna osoba, musisz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla pracodawców, wchodzące w zakres ubezpieczenia biznesowego – jego brak może grozić karą 2500 funtów za każdy dzień bez ubezpieczenia.

Kolejną zaletą ubezpieczenia biznesowego, w przeciwieństwie do osobowego, jest wyższy poziom ochrony, co wpływa na korzyść firm posiadających więcej aktywów materialnych, które mogą być zagrożone.
Poza tym polisy ubezpieczenia biznesowego są dopasowane do konkretnego ryzyka, które dana firma ponosi na co dzień, podczas gdy ubezpieczenie osobowe ma szerszy i jednakowy zakres ochrony, który może nie spełnić potrzeb Twojej firmy, a zatem nie będzie dla Ciebie korzystne.

Jak działa ubezpieczenie biznesowe?

Ubezpieczenie biznesowe tak naprawdę nie jest skomplikowaną maszyną, za którą je uważamy.

Ubezpieczenie własnej firmy jest proste, a przecież właśnie tego chcemy stojąc w obliczu trudności związanych ze stratą finansową i szkodą dla Twojej firmy.

Polisa ubezpieczenia biznesowego zawierana jest w formie umowy między firmą ubezpieczeniową, a Twoją firmą.

W ramach tej umowy, ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapewnienia ochrony finansowej na wypadek określonej straty, która musi być niespodziewana lub przypadkowa, aby była objęta polisą.

W przypadku, gdy dojdzie do takiego zdarzenia, Twoja firma zgłosi szkodę, w ramach której ubezpieczyciel oszacuje szkodę lub stratę i rozpatrzy zgłoszenie, w wyniku czego Twoja firma otrzyma odszkodowanie za poniesione straty.

Przykładem sytuacji, kiedy Twoja firma może potrzebować ubezpieczenia biznesowego jest włamanie do biura i kradzież wszystkich laptopów należących do firmy. Wówczas, zamiast wyrywać sobie wszystkie włosy z głowy krzycząc: „Dlaczego?!” wniebogłosy, wystarczy zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, który następnie rozpatrzy zgłoszenie i oszacuje szkodę. Ostatnim etapem będzie wypłacenie niezbędnych funduszy na nowe laptopy oraz pokrycie kosztów wymiany okien i drzwi, jeśli zostały zniszczone lub rozbite przez włamywaczy.

Oczywiście, niektóre firmy mogą doświadczyć bardziej skomplikowanych i trudniejszych problemów objętych roszczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Na przykład kiedy klient, albo nawet pracownik zaskarży Twoją firmę do sądu z powodu straty finansowej, którą według nich Twoja firma spowodowała i będzie żądać wypłaty odszkodowania.

W sytuacji, gdy ktoś będzie próbował wnieść pozew przeciwko Twojej firmie z tytułu zdarzenia objętego polisą, ubezpieczyciel może zapewnić Ci prawnika i pokryć opłaty oraz koszty sądowe.

Ponieważ każda sytuacja, ryzyko i zagrożenie jest inne, proces zgłaszania szkody z ubezpieczenia biznesowego będzie wyglądał inaczej w zależności od wielkości szkody, możliwości jej likwidacji w formie odszkodowania oraz od tego, czy sprawa trafi do sądu.

Ponownie, ważne jest wziąć pod uwagę zagrożenia i ryzyka dotyczące Twojej firmy, tak aby wybrać polisę dopasowaną do jej potrzeb.

Co obejmuje ubezpieczenie biznesowe?

Na rynku znajdziemy szeroki zakres polis uwzględniających potrzeby różnych przedsiębiorstw, jednak Twoja firma nie potrzebuje ich wszystkich.
Na przykład stopień ryzyka w przypadku fachowca będzie zupełnie inny niż u profesjonalnego pisarza; ten pierwszy ponosi ryzyko poważnego urazu, drugi zaś co najwyżej może skaleczyć się od czasu do czasu papierem.

Poniżej przedstawiamy listę różnych rodzajów ubezpieczeń biznesowych, które możesz wykupić:

  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej (Professional indemnity insurance): W idealnym świecie, klienci są zawsze zadowoleni ze świadczonych przez Ciebie usług. Aczkolwiek, jeśli klient stwierdzi, iż usługa nie była odpowiednio wykonana, wówczas ubezpieczenie pokryje potencjalne szkody spowodowane niespodziewanymi błędami oraz koszty prawne, a także wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie.
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Public liability insurance): Polisa ta chroni w przypadku, gdy ktokolwiek doznał urazu na ciele lub ich mienie zostało uszkodzone w wyniku korzystania z Twoich usług, na przykład jeśli ktoś został ranny korzystając ze ścianki wspinaczkowej w centrum fitnessu. Mimo, iż nie jest wymagane prawnie, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, gdyż pokrywa wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowania oraz koszty prawne z tytułu szkody na zdrowiu lub uszkodzenia mienia osób trzecich.
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla pracodawców (Employer’s liability insurance): Jeśli jeden z Twoich pracowników zachoruje lub dozna urazu powstałego wskutek pracy, wówczas polisa chroni Cię przed roszczeniami pracowniczymi. Zgodnie z prawem brytyjskim, każdy pracodawca, bez względu na to, czy zatrudnia jednego pracownika, czy stu musi tę polisę posiadać. Obejmuje ona również wolontariuszy i pracowników tymczasowych, a nawet przyjaciół pomagających w czasie weekendu.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (Personal accident insurance): Ten rodzaj ubezpieczenia pokryje straty finansowe związane z nieobecnością pracownika przez okres przynajmniej dwóch tygodni spowodowaną obrażeniami doznanymi w wyniku wypadku. Jednym słowem, pomaga złagodzić konsekwencje braków kadrowych przez dłuższy okres czasu.
  • Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych (Commercial building insurance): Ubezpieczenie to jest szczególnie przydatne, jeśli jesteś właścicielem budynku, w którym mieści się Twoja firma. Dzięki niemu jesteś chroniony przed wszelkimi niespodziewanymi zagrożeniami, jak powódź czy pożar. Warto jednak zaznaczyć, że polisa obejmuje jedynie sam budynek, a nie jego wyposażenie czy znajdujące się w nim mienie ruchome.
  • Ubezpieczenie narzędzi (Tools insurance): Ten rodzaj ubezpieczenia chroni specjalistyczne narzędzia, dlatego jest bardzo przydatne dla fachowców, którzy używają ich na co dzień i nie mogą bez nich wykonywać swojej pracy. Ubezpieczenie narzędzi może być szczególnie przydatne dla majstrów, stolarzy czy elektryków.
  • Ubezpieczenie sprzętu firmowego i wyposażenia biura (Business equipment and office contents insurance): Każda firma, niezależnie od jej wielkości, posiadająca biuro potrzebuje tego ubezpieczenia, ponieważ obejmuje ono ochroną niezbędny sprzęt, z którego korzystasz na co dzień, czyli komputery, biurka, kserokopiarki, drukarki oraz inne podobne urządzenia. Mając ubezpieczenie sprzętu firmowego, możesz szybko uzyskać ich konieczną wymianę, dzięki czemu firma może dalej funkcjonować bez zakłóceń.
  • Ubezpieczenie od przestępstw (Crime insurance): Chroni Twoją firmę przed wszelkiego rodzaju przestępstwami, jak kradzież, uszkodzenie mienia, czy oszustwo i stanowi niezbędne zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych okoliczności.
  • Ubezpieczenie cybernetyczne i ochrony danych (Cyber and data insurance): Wraz ze zmianą naszych czasów, zmieniają się także przestępstwa, których ofiarami padają firmy. Ponieważ coraz bardziej polegamy na technologii, ubezpieczenie cybernetyczne przychodzi z pomocą i może zabezpieczyć Twoją firmę przed zagrożeniami online, takimi jak naruszenia danych osobowych, czy ataki hakerskie. Jest ono szczególnie potrzebne, jeśli Twoja firma wykorzystuje poufne dane klientów.

Ile kosztuje ubezpieczenie biznesowe?

Koszt ubezpieczenia zależy od wielu różnych czynników charakterystycznych dla Twojej firmy, na przykład jej wielkość oraz stopień ryzyka, które ponosi – im wyższy, tym więcej wyniesie składka. Dlatego przedsiębiorstwa zatrudniające większą liczbę pracowników, posiadające większe biura i większą bazę klientów zapłacą za szerszy zakres ochrony niż małe firmy prowadzone w domu wymagające znacznie mniejszego zabezpieczenia.

Jak mogę obniżyć koszty ubezpieczenia biznesowego?

Aby obniżyć wysokość składki, możesz zarządzać ryzykiem i przeprowadzać regularne oceny zarządzania ryzykiem w firmie. Przykładem zarządzania ryzykiem na co dzień może być zainstalowanie kamer do monitoringu, unikanie ryzyka popełnienia błędu dzięki skutecznej komunikacji z klientami lub prowadzenie notatek ze spotkań, a nawet wycieranie podłogi, kiedy na zewnątrz jest mokro, aby obniżyć ryzyko poślizgnięć i upadków.

Kolejnym sposobem na obniżenie kosztów ubezpieczenia jest konsultacja z niezależnym agentem ubezpieczeniowym specjalizującym się w ubezpieczeniach biznesowych, który nie tylko doradzi, jaka polisa będzie dla Ciebie najbardziej korzystna, ale również podpowie, jak ograniczyć stopień ryzyka.

Wreszcie, zasięgnięcie darmowej porady u brokera ubezpieczeniowego pozwoli Ci sprawdzić możliwie najszerszy zakres cen ubezpieczeń i opcji, aby mieć pewność, że wybrane ubezpieczenie biznesowe będzie najkorzystniejsze dla Ciebie i dopasowane do stopnia ryzyka ponoszonego przez Twoją firmę.

Jak mogę wykupić ubezpieczenie biznesowe?

Pierwszym i najważniejszym krokiem przy wykupywaniu ubezpieczenia biznesowego jest przeprowadzenie oceny ryzyka.

Dzięki niemu będziesz mieć jasny obraz, jakiego rodzaju wypadki, klęski żywiołowe lub postępowania sądowe mogą spowodować szkodę dla Twojej firmy oraz jakie stoją przed nią zagrożenia, co jest z kolei konieczne, aby wiedzieć, jaki rodzaj ochrony Twój biznes potrzebuje.

Następnym krokiem jest znalezienie brokera ubezpieczeniowego. Nawet jeśli przeczytałeś wszystkie artykuły na Google i czujesz się ekspertem od ubezpieczeń biznesowych, to jednak warto skorzystać z porady profesjonalisty. Brokerzy ubezpieczeniowi to niezależne podmioty regulowane przez Financial Conduct Authority.

Pomogą Ci znaleźć odpowiednią ofertę wśród wielu dostępnych na rynku i będą pośredniczyć między Tobą, a firmą ubezpieczeniową.
Porównywarki internetowe podają informacje i oferty, które mogą być zbyt ogólne, zaś broker ubezpieczeniowy dysponuje kompetentną wiedzą i pomoże wybrać odpowiednią ofertę oraz dopasować polisy odpowiadające Twojej sytuacji i działalności biznesowej.

Jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie biznesowe?

Skorzystanie z usług brokera ubezpieczeniowego to najlepszy sposób, aby proces wykupu ubezpieczenia biznesowego był szybki i prosty. Znalezienie odpowiedniej polisy może być skomplikowane, dlatego warto porozmawiać z brokerem ubezpieczeniowym i skorzystać z ich specjalistycznej wiedzy przy wyborze oferty dopasowanej do Twojej firmy.

Na przykład, jeśli prowadzisz mobilny serwis rowerowy i w ciągu lata masz znacznie więcej rezerwacji online, broker ubezpieczeniowy rozpozna potrzebę dodania do Twojej polisy ubezpieczenia cybernetycznego i ochrony danych.

Ponadto, brokerzy ubezpieczeniowi dzięki dobrym relacjom z firmami ubezpieczeniowymi mają dostęp do różnych ofert, które mogą nie być reklamowane, dzięki czemu możesz otrzymać najlepszą ofertę.

Podczas gdy agenci ubezpieczeniowi pracują dla jednej konkretnej firmy i mogą wybrać najlepszą ofertę tylko tej firmy, brokerzy ubezpieczeniowi reprezentują Ciebie. Ponieważ broker ubezpieczeniowy nie jest związany z żadną firma ubezpieczeniową, może znaleźć polisę, która będzie korzystna dla Ciebie.

Znalezienie idealnej oferty jest w jego interesie, gdyż broker ubezpieczeniowy zarabia na niewielkich prowizjach od firmy ubezpieczeniowej, u której wykupisz polisę, dlatego nic nie zapłacisz za skorzystanie z jego usług.

Pomimo, iż nie możesz przewidzieć przyszłości, możesz się na nią przygotować. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skorzystaj z naszego powyższego przewodnika po ubezpieczeniach biznesowych, dzięki czemu będziesz wiedzieć, od czego zacząć proces zapewnienia sukcesu i bezpieczeństwa Twojej firmie.

Udostępnij