Pracodawco! Czy dbasz o bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii zobowiązani są nie tylko do kontrolowania zagrożeń na terenie swojego przedsiębiorstwa aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, ale również do podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom, które mogą przydarzyć …

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii zobowiązani są nie tylko do kontrolowania zagrożeń na terenie swojego przedsiębiorstwa aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, ale również do podjęcia odpowiednich kroków zapobiegających nieszczęśliwym wypadkom, które mogą przydarzyć się zarówno pracownikom jak i klientom odwiedzającym ich firmę. Niedostosowanie się do tego wymogu może narazić firmę na roszczenia ofiar wypadków w miejscu pracy.

Statystyki BHP

Poniżej zamieściliśmy statystyki BHP w latach 2016/2017, opublikowane przez brytyjską organizację ds. bezpieczeństwa i zdrowia w Wielkiej Brytanii (HSE). Prezentują one liczbę spraw, w których sformułowano akt oskarżenia oraz liczbę nakazów wydanych przez rząd brytyjski. W roku bieżącym zaobserwowano już wzrost sumy nałożonych kar grzywny o 82,5 proc. w stosunku do ubiegłego roku – z 38,3 do 69,9 milionów funtów. Jest to już drugi rok, w którym wysokość kar za wykroczenia BHP nałożonych na mocy wyroku sądowego znacząco wzrosła, przy obowiązujących nowych wytycznych.

Pracodawcy powinni regularnie zapoznawać się z najnowszymi przepisami BHP po to, aby ich firma nie została wciągnięta do statystyk wymiaru sprawiedliwości.

Jeśli chcesz zasięgnąć rady na temat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i urzędników, skontaktuj się z polskim specjalistą ds. ubezpieczeń dla firm w UK – Pol-Plan Insurance.

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.polplan.co.uk/biznesowe/” text=”Dowiedz się więcej” ]

Udostępnij