Opłaty skarbowe dla osób kupujących dom po raz pierwszy w UK

Jeśli planujesz zakup domu w UK w 2018 r. to aktualne opłaty skarbowe mogą mieć wpływ na Twoje plany.

Zgodnie z zasadami budżetowymi, opublikowanymi jesienią 2017 r., osoby kupujące nieruchomość po raz pierwszy mogą zaoszczędzić aż do 5 tys. funtów na opłacie skarbowej, jeśli wartość kupowanej nieruchomości nie przekracza 300 tys. funtów. Jest to pomocne dla osób dopiero co rozpoczynających przygodę z rynkiem nieruchomości*. Niemniej jednak, jeśli wartość nieruchomości wynosi około 500 tys. funtów, kupującym po raz pierwszy też przysługuje ulga w opłacie skarbowej. Nowe zasady spowodowały wzrost liczby zapytań o kredyty hipoteczne o 27%**. Czy rozwiążą one również problemy osób, których nie stać na zakup nieruchomości? Prawdopodobnie nie, ale na pewno dodatkowo zachęcą potencjalnych kupców do podjęcia ostatecznej decyzji.

W przeciwieństwie do poprzednich przepisów dotyczących ulg w opłatach skarbowych z 2014 roku, według których każdy kupujący nieruchomość o wartości nie większej niż 250 tys funtów był zwolniony z tych opłat, nowe zasady są o wiele bardziej restrykcyjne. Zniżki przysługują jedynie osobom kupującym swoją pierwszą nieruchomość. Oznacza to, że żaden z kupców nie może być w posiadaniu – obecnie lub w przeszłości – nieruchomości w Wielkiej Brytanii lub za granicą. To powinno uszczelnić system przed nadużyciami ze strony tych, którzy dotychczas wykorzystywali istniejące w nim luki. Prawnicy będą sprawdzać zarówno w rejestrze gruntów jak i w różnych innych systemach, czy dany klient rzeczywiście kupuje nieruchomość po raz pierwszy.

Skontaktuj się ze swoim lokalnym prawnikiem lub notariuszem w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących zasad i procedury wnoszenia opłat skarbowych. Nowy system nie spowoduje zauważalnego wzrostu liczby osób wchodzących na rynek nieruchomości, ale z pewnością może zachęcić do kupna, szczególnie że został on wprowadzony w czasie, kiedy rosnące koszty wynajmu utrudniają zaoszczędzenie kwoty potrzebnej do wkładu własnego.

Jeśli kupujesz dom w UK po raz pierwszy i chcesz porozmawiać na temat ubezpieczenia Twojego domu, skontaktuj się z Pol-Plan Insurance.

*dotyczy zakupu pierwszej nieruchomości w Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

**statystyki w oparciu o dane Integra Financial Ltds, na podstawie średniej z ostatnich 3 miesięcy przed wprowadzeniem zmian w opłatach skarbowych, a wzrost liczby zapytań obliczony na podstawie danych z miesiąca po wprowadzeniu zmian.

Artykuł napisany przez Ryan Boyd, doradcę kredytowego z firmy Integra Financial Ltd.