Czy mogę zgłosić szkodę, jeśli uszkodzę swój samochód?


Czy jeśli uszkodzę swój samochód, to mogę złożyć roszczenie o odszkodowanie? To zależy. W przypadku uszkodzenia własnego samochodu czasami można zgłosić szkodę z własnej polisy, ale tylko mając odpowiedni poziom ochrony.

Aby otrzymać w tej sytuacji odszkodowanie należy posiadać ubezpieczenie AC czyli comprehensive insurance. To najwyższy poziom ochrony ubezpieczeniowej gwarantujący wypłatę odszkodowania za uszkodzenie zarówno cudzego pojazdu, jak i własnego. Chroni także od pożaru i kradzieży.

Jednak nawet posiadając ubezpieczenie comprehensive i mając możliwość zgłoszenia szkody, nie zawsze na tym skorzystasz. Likwidacja szkody najprawdopodobniej wpłynie na podniesienie składek, nawet jeśli uszkodzenie nie będzie z Twojej winy. Jeśli jednak do zdarzenia doszło częściowo z Twojej winy, np. w proporcji 50/50 lub każdej innej, to obie strony będą miały odnotowaną szkodę zawinioną na polisie, gdyż z obu ubezpieczeń wypłacona będzie część odszkodowania.

W artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o zgłaszaniu szkody z ubezpieczenia, kiedy jest to dobrym pomysłem i jakie są tego minusy.

Czym jest szkoda z ubezpieczenia samochodu?

Ubezpieczenie samochodu zapewnia ochronę finansową, w przypadku gdy dojdzie do wypadku lub kolizji. W zależności od rodzaju posiadanej polisy, firma ubezpieczeniowa może wypłacić odszkodowanie pokrywające koszty uszkodzenia pojazdu lub szkód osobowych ubezpieczonego bądź też innych poszkodowanych.

Aby otrzymać odszkodowanie, trzeba najpierw zgłosić szkodę. Zgłoszenie szkody ma miejsce, kiedy ubezpieczony oficjalnie żąda od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania za wypadek.

Jest kilka rodzajów takich zgłoszeń – to z którego akurat skorzystasz będzie zależało od tego, kto spowodował wypadek.

 • Szkoda niezawiniona. Szkody niezawinione składane są, gdy do wypadku doszło z winy drugiego kierowcy. Firma ubezpieczeniowa będzie wówczas żądać podania danych osoby, która ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku. Szkoda będzie sklasyfikowana jako niezawiniona, jeśli ubezpieczyciel odzyska wszystkie koszty likwidacji szkody od firmy ubezpieczeniowej drugiego kierowcy. Do tego czasu ubezpieczyciel będzie traktował ją jako zawinioną.
 • Szkoda zawiniona. Jak wskazuje nazwa, szkody zawinione to takie, w których ubezpieczony jest winny spowodowania wypadku. Taki rodzaj szkody musisz złożyć również wtedy, gdy nie ma możliwości odzyskania kosztów od drugiego kierowcy, nawet gdy to on był sprawcą wypadku.
 • Współwina. W tym przypadku obie strony są winne spowodowania wypadku, np. w proporcji 50/50 lub każdej innej i obie strony będą miały odnotowaną winę na polisie, gdyż z obu ubezpieczeń wypłacona będzie część odszkodowania.

Jeśli do wypadku doszło z Twojej winy, to Twój ubezpieczyciel pokryje koszty uszkodzeń pojazdu drugiego kierowcy oraz wszelkich doznanych urazów. Natomiast to, czy Ty także otrzymasz odszkodowanie za uszkodzenie samochodu będzie zależało od rodzaju posiadanego ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, co obejmuje polisa zanim zgłosisz szkodę.

Czy mogę zgłosić szkodę z własnej winy?

Tak, można złożyć roszczenie o odszkodowanie z własnej polisy, nawet jeśli to Ty jesteś sprawcą zdarzenia. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej.

W Wielkiej Brytanii istnieją trzy rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • OC (third party). Ubezpieczenie typu third party to podstawowy poziom ochrony wymaganej przez prawo. Pokrywa koszty uszkodzeń samochodu i odszkodowania za szkody osobowe innych osób. Co najważniejsze, polisa ta nie wypłaci odszkodowania za uszkodzenia Twojego samochodu.
 • OC oraz od pożaru i kradzieży (third party, fire and theft). To ubezpieczenie gwarantuje ochronę na poziomie OC, a dodatkowo obejmuje uszkodzenia samochodu w wyniku pożaru lub jego kradzieży. Podobnie jak w przypadku polisy typu third party, nie wypłaci odszkodowania na naprawę Twojego pojazdu, jeśli został uszkodzony w wyniku wypadku.
 • Autocasco (comprehensive). Ubezpieczenie typu comprehensive zapewnia najwyższy dostępny poziom ochrony ubezpieczeniowej obejmującej:

 • Uszczerbek na zdrowiu innych osób oraz uszkodzenia ich pojazdów (tak jak w przypadku ubezpieczenia OC)
 • Uszkodzenia samochodu w wyniku pożaru lub jego kradzież (dokładnie tak jak polisa OC oraz od pożaru i kradzieży)
 • Przypadkowe zdarzenia losowe
 • Uszkodzenie lub kradzież zawartości pojazdu

Ostatecznie tylko w przypadku tego rodzaju ubezpieczenia możesz otrzymać odszkodowanie za uszkodzenia własnego auta. Nie jest to możliwe, jeśli posiadasz tylko polisę typu third-party.

Wówczas wszelkie koszty napraw trzeba pokryć z własnej kieszeni. A wiadomo, że może się to wiązać ze sporymi wydatkami, dlatego najlepiej po prostu wybrać wyższy poziom ochrony.

Warto jednak zaznaczyć, że w sytuacji gdy posiadasz tylko ubezpieczenie OC, a drugi kierowca był sprawcą wypadku, to z racji szkody niezawinionej otrzymasz odszkodowanie z polisy drugiego kierowcy, które pokryje koszty uszkodzenia Twojego samochodu.

Czy ubezpieczenie samochodu obejmuje naprawy pojazdu?

Jak wspomnieliśmy, ubezpieczenie comprehensive zazwyczaj pokryje koszty uszkodzenia Twojego pojazdu na skutek wypadku. Nie obejmuje jednak ono ogólnych napraw auta spowodowanych zwykłą usterką czy wadliwymi częściami.

Rodzaj napraw objętych ochroną ubezpieczeniową będzie różnił się w zależności od posiadanej polisy. Dlatego najlepiej sprawdzić w dokumentacji polisy, aby wiedzieć, w jakich okolicznościach możesz liczyć na odszkodowanie.

Na przykład możesz zgłosić szkodę, jeśli naprawa ma związek z usterką spowodowaną pożarem lub powodzią, ale najprawdopodobniej nie będziesz mieć takiej możliwości w przypadku zwykłego zużycia lub awarii pojazdu. To samo dotyczy uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem lub nieodpowiednią konserwacją auta, np. nie sprawdzeniem poziomu oleju. Z zasady szkoda musi mieć charakter przypadkowy, czyli musi być wynikiem wypadku, a nie celowych działań czy zaniedbań. Przykładowo, jeżeli droga jest zamknięta w wyniku powodzi, a Ty zdecydujesz się mimo wszystko zaryzykować i nią przejechać, to wówczas firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania za naprawę skutków zalania.

Co się stanie jeśli zgłoszę szkodę ze swojej polisy?

Warto zaznaczyć, że w sytuacji gdy posiadasz tylko ubezpieczenie OC, a drugi kierowca był sprawcą wypadku, to z racji szkody niezawinionej otrzymasz odszkodowanie z polisy drugiego kierowcy, które pokryje koszty uszkodzenia Twojego samochodu.

Co się stanie jeśli zgłoszę szkodę ze swojej polisy?

Aby otrzymać odszkodowanie z polisy za uszkodzenie pojazdu musisz zgłosić szkodę.

Oznacza to zwykłe poinformowanie ubezpieczyciela – na przykład, że zdarzył się wypadek lub że pojazd został uszkodzony w wyniku powodzi. Warto jednak pamiętać, że odszkodowanie zostanie wypłacone tylko za szkody objęte polisą, dlatego dobrze to sprawdzić przed zgłoszeniem szkody.

Proces zgłoszenia szkody zwykle wygląda następująco:

 • Kontaktujesz się z ubezpieczycielem. Zazwyczaj najlepiej zadzwonić, ale czasami można też skontaktować się online. Większość firm ubezpieczeniowych wymaga, aby zgłosić szkodę w ciągu 24 godzin od wypadku.
 • Trzeba wówczas podać jak najwięcej informacji dotyczących polisy, opisać, co się stało i kto według Ciebie był sprawcą wypadku. Ubezpieczyciel będzie zadawać pytania, aby uzyskać odpowiednie szczegóły, także nie martw się, że cokolwiek przeoczysz – zapyta nawet o to, co być może nie wydawało Ci się istotną informacją. Pamiętaj, że zespoły ds. likwidacji szkód zajmują się tym na co dzień i dokładnie wiedzą, jak sprawić, aby cały proces przebiegał jak najbardziej bezproblemowo, zarówno dla Ciebie i dla wszystkich, których cała sytuacja dotyczy.
 • Następnie dowiesz się, ile odszkodowania otrzymasz i ile wyniesie udział własny (excess). Udział własny w szkodzie to kwota, którą musisz zapłacić zgłaszając szkodę. Pozostałe koszty pokryje ubezpieczyciel.

Likwidacja niektórych szkód jest bardziej skomplikowana i nie zawsze dokładnie wiadomo, kto był tak naprawdę sprawcą wypadku, kiedy obie strony twierdzą, że nie są winne. Czas trwania likwidacji szkody będzie zależał od procesów, które trzeba zastosować, aby oszacować wysokość szkody, zakresu uszkodzeń pojazdów oraz od komunikacji z firmą ubezpieczeniową drugiego kierowcy. Nagranie z kamery samochodowej może być bardzo przydatne, ponieważ umożliwia firmom ubezpieczeniowym na ponowne odtworzenie zapisu zdarzenia, co zdecydowanie przyspiesza proces likwidacji szkody i tym samym skraca czas oczekiwania na odszkodowanie.

• Kolejnym krokiem jest wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela. Czasami środki będą wysłane na Twoje konto, ale niektóre firmy ubezpieczeniowe będą wolały bezpośrednio zapłacić osobie wykonującej naprawy.

Czy w Wielkiej Brytanii warto zgłosić wgniecenie auta jako szkodę?

Zgłoszenie szkody z polisy może wiązać się w podwyższeniem składek. Ponadto, jeśli będzie to szkoda zawiniona, to najprawdopodobniej stracisz zniżki za bezszkodową jazdę. Możesz zabezpieczyć swoje zniżki wykupując dodatek No-Claims Bonus Protection, aczkolwiek warto pamiętać, że jego ochrona jest ograniczona i różni się w zależności od ubezpieczyciela – może na przykład zezwolić na 2 zgłoszenia szkody w ciągu 5 lat lub na 2 zgłoszenia w ciągu 3 lat bez utraty zniżek, więc po wyczerpaniu tego limitu, zabezpieczenie bonusa za bezszkodową jazdę przestanie działać.

Dlatego czasami niezgłoszenie szkody ubezpieczycielowi może wydawać się kuszące, zwłaszcza gdy uszkodzenie nie było poważne. Często naprawa niewielkich wgnieceń czy nierówności może okazać się tańsza, jeśli zapłacisz za nią z własnej kieszeni niż ryzykując podwyżkę składek.

Natomiast, jeśli do uszkodzenia pojazdu doszło w wyniku wypadku, nawet jeśli była to niewielka kolizja i to nie z Twojej winy, to wówczas najlepiej będzie poinformować o tym swoją firmę ubezpieczeniową.

Nie trzeba nawet zgłaszać oficjalnie szkody. Jednak niepowiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu może unieważnić polisę. Przykładowo, jeśli okaże się, że mała stłuczka spowodowała awarię silnika, to ubezpieczenie może nie zwrócić kosztów naprawy. Zgłaszając tego typu zdarzenie wystarczy tylko podać szczegóły „wyłącznie dla celów informacyjnych, bez zgłaszania szkody”.

O ile podrożeje moje ubezpieczenie samochodu po zgłoszeniu szkody (w Wielkiej Brytanii)?

Zgłoszenie szkody z polisy najprawdopodobniej spowoduje podniesienie składki, nawet jeśli do uszkodzenia doszło nie z Twojej winy. Trudno jednak z góry oszacować, o ile koszt ubezpieczenia w tej sytuacji wzrosnie, ponieważ wysokość składki ubezpieczeniowej jest obliczana na podstawie wielu różnych czynników, między innymi wiek kierowcy, model samochodu, miejsce zamieszkania oraz historia szkód. To zbyt wiele zmiennych, żeby móc samodzielnie ustalić koszt ubezpieczenia. Ponadto, dokładny koszt likwidacji danej szkody również wpłynie na wysokość podwyżki.

Po zgłoszeniu szkody najlepiej rozejrzeć się na rynku i zapytać różnych firm o oferty. Dobrze też poprosić brokera o poradę.

Krótkie podsumowanie: Czy w Wielkiej Brytanii mogę zgłosić szkodę, jeśli uszkodzę swój samochód?

Jeżeli uszkodzisz swój samochód to możesz zgłosić szkodę z ubezpieczenia, ale tylko w określonych przypadkach.

Po pierwsze, musisz posiadać ubezpieczenie autocasco, jeśli zgłaszasz szkodę ze swojej winy. Ubezpieczenie OC tu nie wystarczy, ponieważ pokrywa jedynie uszkodzenia innych pojazdów.

Po drugie, nie możesz zgłosić szkody, jeśli do uszkodzenia pojazdu doszło w wyniku nieprzypadkowego zdarzenia, zwykłego zużycia bądź też zaniedbania lub braku konserwacji auta.

Wszystkie informacje dotyczące Twojego ubezpieczenia samochodu możesz znaleźć w swojej polisie. Warto pamiętać, że różne polisy mają inny zakres ochrony i nie zawsze obejmują te same kwestie. Ponadto każda firma ubezpieczeniowa będzie miała inne warunki oraz treść polisy.