Czy mój samochód został wycofany z użytku?

Wszyscy zapewne słyszeliśmy o skandalu emisyjnym oraz o związanym z nim wycofaniu samochodów z użytku. Dlatego warto zastanowić się, jakie mogłyby być konsekwencje, jeżeli okazałoby się, że nasz samochód jest jednym z tych wycofanych z użytku z powodu zbyt wysokiego poziomu emisji zanieczyszczeń bądź problemu bezpieczeństwa. Oto, co należy wtedy wiedzieć.

Wycofanie pojazdu z użytku

Stan techniczny pojazdu może zostać oceniony według kilku kategorii i może on zostać wycofany z użytku z różnych powodów. Pierwsza, najpoważniejsza kategoria, to tzw. „Stop drive recall” – nakaz natychmiastowego zaprzestania użytkowania pojazdu z powodów bezpieczeństwa. Ta kategoria przyznawana jest bardzo rzadko.

Druga kategoria to tzw. „Safety recalls”. Oznacza ona, że w pojeździe, lub w którejś z jego części znaleziono wadę techniczną, która uniemożliwia bezpieczną jazdę. W takim przypadku, i jeżeli producent pojazdu nie zaleci inaczej, z samochodu nie można korzystać zanim podda się go naprawie.

Producent może również poinformować nas o innych wadach technicznych pojazdu, które nie wpływają na bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu, ale warto wspomnieć o nich mechanikowi przeprowadzającemu kolejny przegląd techniczny.

Jak uzyskać informacje?

Jeśli Twój pojazd zostanie wycofany z użytku, otrzymasz od producenta pismo informujące o kategorii, do której zaklasyfikowano wadę techniczną pojazdu. Dokument zawierać będzie szczegóły defektu oraz potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić, jeżeli wada nie zostanie usunięta. Producent powiadomi również jakiego rodzaju naprawa jest konieczna, i gdzie można ją przeprowadzić.

Jeśli kierowca nie uzyska oficjalnego powiadomienia od producenta, ale doszły go słuchy o wadach technicznych marki swojego samochodu, to może uzyskać informacje na ten temat w brytyjskiej centralnej ewidencji pojazdów (MOT history tool), gdzie znajdują się dane o wszystkich obowiązujących nakazach wycofania z użytku dla poszczególnych marek samochodu.

Jakie opłaty się z tym wiążą?

Kiedy producent decyduje się na wycofanie samochodu z użytku przez wzgląd na bezpieczeństwo, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wszelkich koniecznych napraw. A zatem, konieczna naprawa oraz/lub wymiana części powinna być darmowa. Możliwość ta powinna być dostępna nawet wtedy, kiedy naprawy nie podejmie się natychmiastowo.

Kwestie ubezpieczenia pojazdu

Samo wycofanie samochodu z użytku nie jest powodem do unieważnienia polisy, ale zignorowanie zaleceń producenta może stanowić do tego podstawę. Oznacza to, że jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli samochód został wycofany z użytku, a jego właściciel nie podjął zaleconych przez producenta napraw.

Kierowca może zostać uznany za winnego prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu, ponieważ odwlekanie w czasie naprawy – już po otrzymaniu formalnego zawiadomienia o wycofaniu pojazdu z użytku – jest równoznaczne ze świadomym stwarzaniem zagrożenia na drodze.

Po otrzymaniu informacji od producenta, warto działać natychmiastowo. Obowiązkiem producenta jest poinformowanie o wycofaniu pojazdu z użytku, ale obowiązek podjęcia działania i przeprowadzenia koniecznych napraw leży po stronie kierowcy.