Czy okres odszkodowania jest wystarczający?

Okres odszkodowania (ang. indemnity period) to czas, w którym firma ubezpieczeniowa gotowa będzie wypłacić odszkodowanie za straty wynikające z utraty zysków lub przerwy w działalności firmy. Okres odszkodowania rozpoczyna się wraz z wystąpieniem szkody początkowej …

Okres odszkodowania (ang. indemnity period) to czas, w którym firma ubezpieczeniowa gotowa będzie wypłacić odszkodowanie za straty wynikające z utraty zysków lub przerwy w działalności firmy.

Okres odszkodowania rozpoczyna się wraz z wystąpieniem szkody początkowej i obowiązuje w trakcie likwidacji szkody oraz po wznowieniu działalności firmy aż do czasu, kiedy ubezpieczyciel uzna, że firma funkcjonuje normalnie (tzn. w sposób taki sam – lub zbliżony – jak przed wystąpieniem szkody, z uwzględnieniem różnych innych czynników).

Przedsiębiorcy niejednokrotnie zbyt nisko szacują czas potrzebny na przywrócenie działalności firmy do stanu sprzed szkody. Ważne jest, aby odpowiednio określić obowiązujący okres odszkodowania.

Oto kilka praktycznych przykładów, które pomogą w zrozumieniu znaczenia okresu odszkodowania dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności.

Restauracja lub pub

W kuchni wzniecił się pożar. Ogień, dym i woda uszkodziły budynek i sprzęt. Wstępna analiza szkód wykazała, że konieczna będzie całkowita wymiana sprzętu, a czas potrzebny na jej wymianę oszacowano na około 6 miesięcy. Ponadto, uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą wymusiły renowację dachu.

Logistyka wymaganych zmian – usunięcie uszkodzonego sprzętu i renowacja dachu – wskazywała na około 14-15 miesięcy potrzebnych na przywrócenie działalności firmy. W tym przypadku, 12-miesięczny okres odszkodowania byłby niewystarczający. W niektórych okolicznościach 24-miesięczny lub dłuższy okres odszkodowania może okazać się konieczny.

Fabryka/drukarnia

Producent wysoko wyspecjalizowanych maszyn poniósł straty na skutek poważnego pożaru i przeszedł w stan upadłości. Klienci stanęli przed poważnym problemem, ponieważ znalezienie części, naprawa oraz wymiana zużytych komponentów maszyn okazały się bardzo trudne. W rezultacie, niektóre z posiadanych maszyn trzeba było wycofać z użytku.

W procesie pozyskiwania części oraz zakupu nowych maszyn, przedsiębiorstwa nie były w stanie utrzymać oczekiwanego poziomu produkcji i zrealizować zamówień. W opisywanej sytuacji, polisa ubezpieczeniowa obejmująca również dostawców (ang. Suppliers Extension), zapewniłaby ochronę ubezpieczeniową na szkody wynikające bezpośrednio z pożaru w przedsiębiorstwie produkcyjnym dostawcy.

Sklepy z wmontowanym w ścianę bankomatem

W nocy doszło do próby kradzieży gotówki z bankomatu, w której uszkodzono również ścianę budynku, w którą był on wmontowany. Przywrócenie budynku do stanu, w którym sklep będzie mógł wznowić swoją działalność, zajmie około 8 miesięcy. Możliwe, że nowy bankomat zostanie zainstalowany jeszcze później. Tego rodzaju zdarzenia pokazują, jak ważne jest rozpatrzenie wszystkich możliwych aspektów działalności i zdarzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na źródło przychodów.

Firmy ubezpieczeniowe nie posiadają w swojej ofercie standardowej ochrony ubezpieczeniowej na wypadek przerwy w działalności firmy. Większość polis uwzględnia natomiast umowny okres odszkodowania, wynoszący zazwyczaj 12 lub 24 miesiące.

Przed zakupem ubezpieczenia, każde przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić analizę wszystkich czynników, które w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego mogą opóźnić ponowne uruchomienie działalności, np. usunięcie gruzu, prace naprawcze, specjalistyczne maszyny, spersonalizowana zawartość wymagająca wykonania na zamówienie, czy też straty poniesione w okresie potrzebnym na ponowny rozruch działalności i przyciągnięcie klientów.

Sprawdź, czy posiadasz ubezpieczenie firmowe dopasowane do swoich potrzeb. Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów ds. ubezpieczenia dla firm – z przyjemnością odpowiedzą oni na wszystkie Twoje pytania.

Źródło: BIBA

Udostępnij