Zielona karta dla kierowców w UK- wskazówki

Warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) nie zostały jeszcze ostatecznie określone, a temat Brexitu pozostaje nadal niepewny. Dlatego też postanowiliśmy podzielić się naszymi przemyśleniami na temat potencjalnego wpływu Brexitu na ochronę ubezpieczeniową pojazdu prowadzonego poza granicami Zjednoczonego Królestwa.

Zalecenia Stowarzyszenia Brytyjskich Ubezpieczycieli (ang. Association of British Insurers) oraz brytyjskiego Biura Ubezpieczeń Motoryzacyjnych (ang. Motor Insurance Bureau) sugerują, że kiedy wybije północ 29 marca 2019 r., każdy kierowca prowadzący pojazd poza granicami Zjednoczonego Królestwa będzie zobowiązany do posiadania zielonej karty.

Czym jest zielona karta?

Zielona karta to dokument ubezpieczeniowy, wydawany dla polis założonych w Zjednoczonym Królestwie, tymczasowo rozszerzający geograficzny zasięg ochrony ubezpieczeniowej na państwa Unii oraz okres wskazany przez właściciela polisy. Kierowcy, którym zdarzyło się podróżować np. do Szwajcarii czy Rosji, zobowiązani byli do posiadania takiej właśnie zielonej karty. Dokument ten gwarantuje minimalną ochronę ubezpieczeniową, umożliwiającą poruszanie się pojazdem na terenie danego państwa UE.

Prowadząc samochód w UE, należy mieć przy sobie papierową wersję dokumentu, wydrukowaną na gładkim, matowym, zielonym papierze. Elektroniczne wersje dokumentu, takie jak PDF, nie będą na razie akceptowane. Warunkiem wjazdu na terytorium danego państwa w UE będzie posiadanie zielonej karty. Jej brak może oznaczać zakaz przekroczenia granicy.

Jak ubiegać się o zieloną kartę?

Firmy ubezpieczeniowe pracują nad stworzeniem odpowiednich procedur wydawania zielonych kart. Zanim formalne kwestie Brexitu zostaną doprecyzowane, firmy ubezpieczeniowe zalecają, aby przynajmniej miesiąc przed planowaną podróżą do państwa Unijnego kontaktować się bezpośrednio z nimi lub z brokerami.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy za wydanie zielonej karty naliczona zostanie dodatkowa opłata?

Istnieje taka możliwość, ale nie wydaje się nam, aby wydanie zielonej karty wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Czy zielona karta będzie odrębnym dokumentem?

Tak, jest to oddzielny dokument, wydrukowany na zielonym papierze.

Jakie rozwiązania będą dostępne dla kierowców potrzebujących zielonej karty z krótkim wyprzedzeniem, jeśli dojdzie do bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii?

Zalecamy, aby wszelkie wyjazdy planować co najmniej miesiąc wcześniej, ale obowiązywać będzie także okres przejściowy.

Co należy zrobić jeśli dojdzie do bezumownego wyjścia, w przypadku, w którym wjazd na terytorium Unii nastąpił przed 29 marca, a powrót po?

Obowiązywać będzie okres przejściowy.