Czy ubezpieczenia na życie zmieniły się od czasu pandemii?

Covid-19 zmienił życie wielu z nas w sposób zupełnie nieoczekiwany – jak natomiast wpłynął na ubezpieczenia na życie? Przygotowaliśmy krótki przewodnik, który pozwoli lepiej te zmiany zrozumieć.

W ankiecie przeprowadzonej niedawno przez firmę Vitality wśród 2000 konsumentów, jeden na 10 ankietowanych (10%) uważa, iż jedną z największych lekcji wynikających z obecnej pandemii to potrzeba zabezpieczenia siebie i rodziny w formie ubezpieczenia na życie. Co ważniejsze, trzech na pięciu ankietowanych (59%) zdało sobie sprawę, iż życie jest zbyt krótkie i że wszystko może zdarzyć się im samym lub członkom ich rodzin.

Dla ponad jednej trzeciej osób, pandemia wywołała świadomość potrzeby ubezpieczenia na życie; w grupie osób w wieku od 25 do 34 lat to aż ponad połowa ankietowanych.

Pandemia koronawirusa na zawsze zmieniła nasze życie, ale jaki miała wpływ na wykupywanie polis ubezpieczeniowych, a zwłaszcza polis na życie?

„Czy roszczenia będą odrzucane z powodu koronawirusa?”
„Czy składki będą wyższe z powodu koronawirusa?”
„Czy muszę odpowiadać na więcej pytań o moim stanie zdrowia?”

To tylko kilka pytań, które nasuwają się w związku z potencjalnymi skutkami pandemii na polisy na życie; przyjrzyjmy się zatem bliżej odpowiedziom.

„Czy roszczenia będą odrzucane z powodu koronawirusa?”

LV, jeden z największych ubezpieczycieli na rynku ujawnił niedawno statystyki zgłoszonych roszczeń za rok 2020, z których wynika, iż w roku 2020 wypłacono 99 procent odszkodowań z wszystkich ubezpieczeń na życie. Łączna suma świadczeń wyniosła ponad 72 miliony funtów!
COVID-19 był trzecim najczęściej zgłaszanym zdarzeniem ubezpieczeniowym – dotyczyło go aż 10 procent roszczeń, z tytułu których wypłacono ponad 6,4mln funtów.

„Czy składki będą wyższe z powodu koronawirusa?”

Pandemia będzie wywierała długotrwałe skutki na nasze życie, ale na szczęście nie zaobserwowaliśmy jeszcze znaczących podwyżek składek ubezpieczeń na życie.

W przypadku osób, które mają polisę na życie z gwarantowaną stałą składką, wysokość tej składki nie ulegnie zmianie, nawet pomimo coraz starszego wieku ubezpieczonego.

„Czy muszę odpowiadać na więcej pytań o moim stanie zdrowia?”

Większość ubezpieczycieli wymaga wypełnienia kwestionariusza medycznego, aby zweryfikować, czy przyznać polisę na życie.

Od czasu pandemii, dodano kilka pytań dotyczących koronawirusa, ale głównie dlatego, aby sprawdzić, czy ubezpieczony został zakażony wirusem w ciągu ostatnich kilku miesięcy i czy w pełni wyzdrowiał.

Podsumowując:

  • Roszczenia z tytułu Covid-19 są wypłacane.
  • Pandemia nie wpłynęła na wysokość składek, które utrzymują się na tym samym poziomie. W kwestionariuszu medycznym prawdopodobnie pojawią się dodatkowe pytania dotyczące Covid-19, aczkolwiek przebycie koronawirusa nie powinno mieć wpływu na polisę.