Ubezpieczenie dla fachowców – jakiej polisy potrzebujesz


Jako fachowiec, należysz do grupy pracowników wykwalifikowanych, takich jak budowlaniec, hydraulik, elektryk, stolarz, dekarz, itd. Ponieważ definicja fachowcy jest szeroka i obejmuje wiele zawodów, możesz mieć trudności z określeniem, jakiego ubezpieczenia potrzebujesz.

Przedstawiamy zatem 3 główne rodzaje ubezpieczeń, które możesz potrzebować jako fachowiec, aczkolwiek, zanim zdecydujesz się na którekolwiek z nich, zasięgnij porady wykwalifikowanego eksperta ubezpieczeniowego, na przykład jednego z naszych konsultantów.

Odpowiedzialność cywilna


Pomimo, iż dla różnych zawodów rodzaje ryzyka są inne, jeden z nich jest wspólny dla wszystkich: odpowiedzialność cywilna. Warto zatem przyjrzeć się następującym rodzajom ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawców (Employer’s liability) jest obowiązkowe, jeśli zatrudniasz pracowników. Jest to ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń ciała lub szkód, które mogą się zdarzyć Twojemu pracownikowi w trakcie wykonywania obowiązków.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Public liability) jest szczególnie zalecane, jeśli istnieje ryzyko wypadku osób trzecich lub uszkodzenia ich własności.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej (Professional indemnity) obejmuje roszczenia o odszkodowanie ze strony klienta, w przypadku szkody spowodowanej Twoim błędem lub niedopatrzeniem.

Ubezpieczenie samochodu dostawczego

Wykonywanie Twojego zawodu byłoby trudne bez pojazdu. Samochód dostawczy jest najlepszą metodą transportu osób i potrzebnych narzędzi do miejsca pracy, a ubezpieczenie firmowego vana jest wymagane, jeśli używasz go w ramach prowadzenia działalności.

Warto też wziąć pod uwagę dodanie do polisy ubezpieczenia na wypadek awarii. Dzięki niemu możesz zadzwonić po pomoc, jeśli w drodze do pracy zepsuje Ci się samochód.

Rzeczy znajdujące się w samochodzie dostawczym

Ubezpieczenie narzędzi: Jeśli na co dzień w swojej pracy używasz narzędzi, na pewno masz świadomość ich wysokiej wartości oraz jaki wpływ na Twoje źródło utrzymania i finanse miałaby ich kradzież. Oferowane przez nas ubezpieczenie obejmuje narzędzia przechowywane w Twoim lokalu, a nawet jeśli są zostawiane na noc w samochodzie dostawczym.

Ubezpieczenie przewożonych towarów: Jeśli przewozisz towary – dla klienta lub dla siebie – potencjalne problemy mogą zaszkodzić reputacji Twojej firmy. Nie mówimy tu tylko o ochronie wartości przewożonych towarów, ale również o zabezpieczeniu się przed konsekwencjami ewentualnych opóźnień.