Czym różni się ubezpieczenie indywidualne od biznesowego?

Niezależnie od tego, czy prowadzimy własną działalność gospodarczą, czy tylko chcemy zabezpieczyć swój majątek, potrzebne nam będzie ubezpieczenie. Ochrona, którą zapewnia ubezpieczenie biznesowe jest niezbędna dla firm, gdyż dotyczy nie tylko ich właścicieli, ale i …

Niezależnie od tego, czy prowadzimy własną działalność gospodarczą, czy tylko chcemy zabezpieczyć swój majątek, potrzebne nam będzie ubezpieczenie. Ochrona, którą zapewnia ubezpieczenie biznesowe jest niezbędna dla firm, gdyż dotyczy nie tylko ich właścicieli, ale i pracowników oraz klientów. Z kolei ubezpieczenie indywidualne może złagodzić rozgoryczenie i trudności finansowe, których możemy doświadczyć, jeśli dojdzie do najgorszego.

19,3 mln domostw w Wielkiej Brytanii posiada ubezpieczenie mienia ruchomego chroniącego majątek przed kradzieżą i uszkodzeniem. Podczas gdy polisa ta chroni gospodarstwa domowe, mienie należące do firmy wymaga innego rodzaju ubezpieczenia, ponieważ przedsiębiorstwa niosą ze sobą ryzyka innego typu.

Podmioty gospodarcze mierzą się z sytuacjami wymagającymi specjalistycznej ochrony. Tak jak nie ubezpieczymy firmy polisą indywidualną, tak też nie potrzebujemy ubezpieczenia biznesowego dla naszego domu. Różne polisy zapewnią nam odpowiednią ochronę obejmującą codzienną aktywność zarówno w pracy jak i w domu.

W artykule przyjrzymy się różnym typom ochrony, którą zapewnia ubezpieczenie indywidualne i sprawdzimy, jakiego ubezpieczenia potrzebują osoby prowadzące własną firmę. Omówimy także, jakiego poziomu ochrony możemy potrzebować i dlaczego to tak ważna inwestycja.

Czym różni się ubezpieczenie indywidualne od biznesowego?

Ubezpieczenie indywidualne to ogólny termin obejmujący różne polisy ubezpieczeniowe zabezpieczające nasz majątek osobisty, mienie i naszą aktywność, jak na przykład wyjazdy na wakacje. Niektóre rodzaje ubezpieczeń są dosyć powszechne, inne zaś nieco bardziej niszowe.

Z kolei przedsiębiorcy będą potrzebowali ochrony, którą daje ubezpieczenie biznesowe, ponieważ jest ona ściśle dopasowana do konkretnych firm i zagrożeń, na jakie są narażone. Ubezpieczenie będzie obejmowało sytuacje, które nie mają miejsca w środowisku domowym, na przykład kwestie związane z pracownikami, klientami, danymi czy mieniem firmy.

Nie zwlekajmy zatem i zapoznajmy się z polisami oferowanymi w ramach ubezpieczenia indywidualnego i ubezpieczenia biznesowego.

Jakie polisy są oferowane w ramach ubezpieczenia indywidualnego?

„Ubezpieczenie indywidualne” to ogólna nazwa wielu różnych polis ubezpieczeniowych. W ramach tego rodzaju ubezpieczenia możemy wybrać poziom ochrony, który nam odpowiada w zależności od posiadanego mienia i stylu życia. Na przykład, jeśli posiadamy samochód, zgodnie z prawem musimy go ubezpieczyć. Zależnie od wybranego poziomu ochrony, będziemy zabezpieczeni finansowo, gdy zdarzy się nam wypadek lub gdy nasz pojazd zostanie skradziony.

Inne popularne rodzaje polis ubezpieczenia osobowego obejmują:

 • Zdrowie
 • Podróże
 • Ochronę domu (oraz jego wyposażenia)
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
 • Ubezpieczenie od utraty dochodu
 • Ubezpieczenie dla zwierząt

Ubezpieczenie zdrowotne pokryje koszty leczenia, w przypadku gdy zachorujemy i będziemy potrzebować pomocy medycznej. Ubezpieczenie od utraty dochodu zabezpieczy nasze finanse gdy utracimy dochód z powodu niezdolności do pracy lub konieczności wprowadzenia zmian ze względu na niepełnosprawność nabytą przez nas lub przez członka rodziny.

Możemy też ubezpieczyć nasze zwierzęta domowe, co warto zrobić, gdyż leczenie naszych pupilów może być bardzo kosztowne.

Czy ubezpieczenie indywidualne jest konieczne?

Mimo, iż wszyscy mamy nadzieję, że nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której będziemy musieli zgłosić szkodę, założenie polisy to wciąż bardzo ważna inwestycja, którą warto dokonać. Będzie działała jak płaszcz ochronny, na wypadek, gdy stanie się coś nieprzewidzianego. Nie mając ubezpieczenia możemy znaleźć się w sytuacji, kiedy będziemy musieli pokryć ogromne koszty stanowiące niechciany ciężar dla nas i naszej rodziny.

Dokonując wyboru odpowiedniej polisy, warto zadać sobie wcześniej kilka ważnych pytań. Na przykład, czy będzie nas stać na obecne wydatki, jeśli nagle stracimy źródło dochodu? Czy jesteśmy przygotowani na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany samochodu, jeżeli zostanie uszkodzony?

Czy będziemy mogli pozwolić sobie na kupno nowego telewizora, gdy obecny zostanie skradziony? Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedzieliśmy negatywnie, to znaczy, że musimy zainwestować w ubezpieczenie indywidualne.

Polisę zawsze można zmienić lub uaktualnić, gdy nasza sytuacja życiowa ulegnie zmianie. Na przykład, nowa nieruchomość lub samochód należy dodać do polisy, aby były objęte odpowiednią ochroną.

Dla kogo ubezpieczenie biznesowe?

Przedsiębiorstwa muszą być ubezpieczone, żeby mogły na co dzień działać i funkcjonować. Tak jak w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, niektóre polisy są obowiązkowe (np. ubezpieczenie samochodu), zaś inne zależą od decyzji właściciela firmy. Aczkolwiek, brak niektórych ubezpieczeń, nawet tych nie wymaganych przez prawo, może utrudnić prowadzenie działalności.

Dlatego niezależnie od tego, czy prowadzimy małą firmę, czy też dużą korporację, potrzebne nam będzie ubezpieczenie biznesowe. Przedsiębiorcy i ich firmy są regularnie narażeni na liczne zagrożenia, dlatego w ramach zachowania ostrożności warto dopełnić wszelkich starań i wykupić konieczne ubezpieczenie.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń biznesowych?

Ubezpieczenie biznesowe to ogólna nazwa obejmująca różne rodzaje ubezpieczeń dla firm. Polisy są dostosowywane, aby odpowiadały konkretnym sytuacjom, z którymi przedsiębiorstwa mierzą się na co dzień, jak na przykład bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, zarządzanie sprzętem oraz sprzedaż produktów lub usług.

Poniżej przygotowaliśmy listę najbardziej powszechnych ubezpieczeń dla firm:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Public liability)

Celem tej polisy jest ochrona przedsiębiorstwa, w przypadku gdy ktokolwiek złoży przeciwko niemu pozew odszkodowawczy lub gdy firma musi pokryć koszty prawne. Może tak się zdarzyć na skutek uszkodzenia ciała (a nawet śmierci) doznanego przez osoby trzecie w trakcie pracy lub pobytu na terenie firmy. W tym przypadku, świadczenie wypłacone z polisy może być wykorzystane na pokrycie kosztów leczenia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewni nam również ochronę, jeśli w ramach wykonywania obowiązków uszkodzimy czyjeś mienie. Do takiej sytuacji może dojść, gdy na przykład hydraulik podczas naprawy zlewu klienta uszkodzi jedną z rur.

Ten rodzaj ubezpieczenia biznesowego nie jest obowiązkowy, ale większość firm uważa go za niezbędny. Brak ubezpieczenia OC może utrudnić niektórym profesjonalistom prowadzenie własnej działalności gospodarczej i zaszkodzić ogólnemu funkcjonowaniu ich firmy.

Osoby, które inwestują w ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to m.in. przedstawiciele tych zawodów:

 • Fryzjerzy
 • Budowlańcy
 • Sprzedawcy detaliczni
 • Producenci
 • Handlowcy
 • Organizatorzy eventów

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (Employer’s liability)

Wszystkie firmy zatrudniające przynajmniej jednego pracownika są prawnie zobowiązane do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Polisa ta chroni pracodawcę, gdy ktokolwiek z jego personelu zachoruje lub dozna urazu w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych. W tej sytuacji pracodawca może stanąć przed koniecznością pokrycia kosztów leczenia, wypłacenia odszkodowania oraz poniesienia kosztów prawnych. Nawet jeśli postępowanie wykaże, iż do szkody nie doszło z winy przedsiębiorstwa, to pracodawca wciąż musi pokryć koszty prawne.

Podmiotom gospodarczym, które nie wykupią tej polisy, grozi kara w wysokości 2500 funtów dziennie za pracownika, do momentu podpisania umowy ubezpieczenia. Prawo wymaga, aby suma posiadanego ubezpieczenia wynosiła przynajmniej 5 mln funtów, aczkolwiek 10 mln funtów jest zwykle standardem.

Ubezpieczenie biznesowe musi obejmować wszystkich pracowników, niezależnie od tego gdzie pracują, nawet jeśli jest to praca z domu.
Niektóre firmy (nie dotyczy firm Ltd) składające się tylko z bliskich członków rodziny nie muszą mieć ubezpieczenia OC pracodawcy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą również są wyłączone z tego obowiązku, ponieważ nie zatrudniają pracowników.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej (Professional indemnity insurance)

Ten rodzaj ubezpieczenia chroni nas, jeśli na skutek błędu popełnionego w ramach wykonywanej pracy, klient poniósł straty finansowe lub utratę reputacji. Polisa wypłaci także świadczenie, w przypadku gdy wniesiono przeciwko nam pozew w wyniku ujawnienia poufnych informacji lub naruszenia praw autorskich bądź też innej własności intelektualnej.
Ubezpieczenie OC zawodowe chroni firmę również w sytuacji gdy pracownik celowo podejmie działania prowadzące do naruszenia reputacji klienta, utraty zleceń bądź strat finansowych.

Dostępny poziom ochrony ubezpieczeniowej dla firmy waha się przykładowo od 50 tys. do 5 mln funtów. Jego wysokość będzie zależała od wielkości naszego przedsiębiorstwa oraz rodzaju wykonywanej działalności. Umowa zawarta z klientem również może określić wymaganą sumę ubezpieczenia.

Osoby inwestujące w ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej to m.in. przedstawiciele tych zawodów:

 • Księgowi
 • Projektanci
 • Rekruterzy
 • Konsultanci

Ubezpieczenie mienia firmy (Commercial property insurance)

Podmioty gospodarcze posiadające własny lokal będą potrzebowały ubezpieczenia mienia firmy. Do takich lokali mogą należeć: sklep, restauracja czy biura. Polisa pokryje koszty nieprzewidzianych napraw szkód powstałych w wyniku takich zdarzeń jak:

 • Pęknięta rura
 • Pożar
 • Powódź
 • Kradzież
 • Huragan

Wyposażenie budynku, na przykład meble, może być również dodane do polisy ubezpieczenia biznesowego. Polisa może też obejmować zaopatrzenie przechowywane w budynku, jeśli zostanie uszkodzone lub skradzione.

Ubezpieczenie komunikacyjne dla firm

Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje do swojej działalności samochody firmowe, dlatego warto zadbać o odpowiednią ochronę tych pojazdów. Prawo wymaga, aby samochody, vany oraz inne pojazdy posiadane przez firmę i służące w ramach jej działalności były ubezpieczone.

Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej mogą być również wszyscy pracownicy firmy, którzy jeżdżą tymi pojazdami. Polisa ubezpieczenia komunikacyjnego dla firm chroni nas w sytuacji, gdy którykolwiek z pojazdów zostanie uszkodzony na skutek kolizji lub w wyniku klęsk żywiołowych, takich jak pożary czy powodzie.

Ten rodzaj ubezpieczenia jest odpowiedni m.in. dla taksówkarzy, kierowców ciężarówek czy instruktorów jazdy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy ubezpieczenie biznesowe można odliczyć od podatku?

Ubezpieczenie biznesowe jest zaliczane jako koszt uzyskania przychodu, ponieważ służy wyłącznie interesom firmy. Oznacza to, że koszt ubezpieczenia można odliczyć od podatku. Należy jednak udokumentować wszelkie płatności za ubezpieczenie, tak aby móc je okazać w razie ewentualnej kontroli podatkowej. Dokumentacja ubezpieczeniowa również powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Jaki poziom ubezpieczenia osobowego jest mi potrzebny?

Poziom ochrony, który potrzebujemy, będzie zależał od naszego stylu życia. Możemy na przykład wykupić polisę ubezpieczenia na wypadek chorób krytycznych (ang. critical illness insurance), jeśli obawiamy się, że problemy zdrowotne mogą uniemożliwić nam pracę. Warto również wziąć pod uwagę wykupienie polisy na życie, której poziom ochrony wystarczy na pokrycie wszelkich zadłużeń (takich jak kredyt hipoteczny), na wypadek naszej śmierci przed ich spłatą.

Podsumowanie

Celem ubezpieczeń zarówno osobowych jak i biznesowych jest ochrona w sytuacjach, gdy spełni się najgorszy scenariusz. Jednak podczas gdy ubezpieczenie osobowe zabezpiecza nasze prywatne mienie, ubezpieczenie biznesowe służy ochronie nas i naszej działalności gospodarczej.

Niektóre polisy ubezpieczeniowe są wymagane przez prawo, jak na przykład ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy czy ubezpieczenie komunikacyjne dla firm. Warto też wziąć pod uwagę ochronę innych aspektów naszego życia prywatnego lub firmy, które mogą spowodować poważne straty finansowe, jeśli stanie się coś nieoczekiwanego.

Udostępnij