Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia biznesowego?

Założenie działalności gospodarczej to dla wielu osób życiowe marzenie. Jednak nawet w najlepszym wypadku, prowadzenie firmy jest wyzwaniem niosącym ze sobą wiele pułapek, w które wpadają nawet najlepiej zarządzane przedsiębiorstwa.

Podczas gdy w wyniku pandemii wiele firm, dużych i małych, upadło, to jednocześnie w czasie lockdownów, w latach 2020/2021, powstała rekordowa liczba nowych biznesów. Wygląda na to, że płatne urlopy przymusowe oraz drastyczna zmiana warunków pracy obudziły w społeczeństwie ducha przedsiębiorczości.

Przy tak szybkim tempie otwierania i zamykania firm, jakie są dostępne opcje ubezpieczeniowe chroniące je przed poważnymi stratami i zabezpieczające przed nieoczekiwanymi problemami, z którymi przyjdzie im się zmierzyć?

W artykule przyjrzymy się ubezpieczeniom biznesowym; wyjaśnimy na czym polegają, kto powinien je mieć oraz jak Pol-Plan może pomóc Ci w znalezieniu idealnej ochrony dla Twojej działalności.

Czym jest ubezpieczenie biznesowe?

Ubezpieczenie biznesowe znane też jako ubezpieczenie dla firm, to ogólny termin oznaczający różne rodzaje ubezpieczeń mających na celu ochronę przedsiębiorstw, ich klientów, pracowników i pracodawców.

W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, większość ubezpieczeń jest dobrowolna, aczkolwiek bardzo zalecana. Do obowiązkowych należy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (ang. employer’s liability), które jest wymagane przez prawo, jeśli firma zatrudnia pracowników.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia biznesowego?

Niezależnie od tego, czy jesteśmy osobą samozatrudnioną, właścicielem małej firmy, czy też CEO globalnej korporacji, ubezpieczenie biznesowe może pomóc nam zaoszczędzić chroniąc przed nieoczekiwanymi kosztami.

Osoby samozatrudnione, które prowadzą jednoosobową działalność są często bardziej niestabilne finansowo, ponieważ mają tylko częściowe zabezpieczenie przed stratami finansowymi, których mogą doznać na skutek choroby lub niezdolności do pracy. Ubezpieczenie biznesowe może w takiej sytuacji chronić osoby samozatrudnione i zapewnić im dochód zastępczy, ubezpieczenie od choroby lub ubezpieczenie medyczne.

Z kolei przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników są prawnie zobowiązane do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, a firmy korzystające z pojazdów muszą mieć ubezpieczenie komunikacyjne dla firm (ang. commercial motor insurance). Oprócz dwóch powyższych polis, większość ubezpieczeń biznesowych nie jest wymagana przez prawo. Warto jednak sprawdzić, jakie zasady dotyczące ubezpieczeń obowiązują w naszej branży, gdyż mogą się różnić w zależności od sektora.

Na rynku istnieją także inne nieobowiązkowe, ale zalecane polisy ubezpieczeniowe, jak na przykład ubezpieczenie majątkowe (ang. property cover), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt (ang. product liability insurance) oraz ubezpieczenie przerw w działalności firmy (ang. business interruption insurance). Jednak dokładny poziom ochrony będzie inny dla każdego przedsiębiorstwa, w zależności od jego potrzeb.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń biznesowych?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów polis ubezpieczeń dla firm. Wybór tej odpowiedniej będzie zależał od rodzaju działalności gospodarczej. Przyjrzyjmy się im bliżej:

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (Employer’s liability insurance)

Ten rodzaj ubezpieczenia zabezpiecza nas i naszą firmę przed pokryciem kosztów odszkodowawczych, jeśli nasz pracownik zachoruje lub dozna urazu w ramach wykonywanych obowiązków.

Jak wspomnieliśmy powyżej, ubezpieczenie OC pracodawcy jest wymogiem prawnym nałożonym na wszystkie podmioty gospodarcze zatrudniające pracowników. Dotyczy to wszystkich firm niezależnie od tego, jak niewiele osób liczy ich personel, ani jak rzadko korzystają z pracowników tymczasowych lub sezonowych.

Ponadto, certyfikat ubezpieczenia musi być uwidoczniony, tak aby wszyscy pracownicy mogli go zobaczyć. Certyfikat może być w formie drukowanej lub elektronicznej, ale prawo wymaga, aby powiadomić pracowników o miejscu jego przechowywania i okazywać go nowo zatrudnionym pracownikom.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Public liability insurance)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni nas w przypadku roszczeń wniesionych przez osoby trzecie, które doznały szkody na ciele lub mieniu na skutek działań naszej firmy.

Ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe, ale mocno rekomendowane. Większość zarówno mniejszych jak i większych przedsiębiorstw, które mają osobisty kontakt z klientami, decyduje się na zakup tej polisy.

Ubezpieczenie komunikacyjne dla firm (Commercial motor insurance)

Jeśli nasza firma korzysta z pojazdów silnikowych, wówczas prawo nakłada na nas obowiązek posiadania ubezpieczenia komunikacyjnego dla firm. Jeśli my lub którykolwiek z naszych pracowników jeździ samochodem firmowym, wówczas to my – właściciele firmy – mamy obowiązek wykupienia dla każdego pojazdu ubezpieczenia komunikacyjnego dla firm.
Z kolei gdy nasi pracownicy używają własnych pojazdów w celach związanych z działalnością firmy, to musimy dopilnować, aby mieli minimalną ochronę ubezpieczeniową wymaganą przez prawo. Aczkolwiek w tej sytuacji nie jesteśmy zobowiązani do pokrywania kosztów ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt (Product liability insurance)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt wypłaca odszkodowanie, w przypadku gdy produkt sprzedawany przez naszą firmę spowoduje u kogokolwiek uraz lub chorobę.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej (Professional indemnity insurance)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej chroni właścicieli firm, freelancerów oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sytuacji, gdy klient stwierdzi, że usługa, którą mu wyświadczono jest nieadekwatna. Każda firma bądź też pojedynczy przedsiębiorca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli klient nie jest zadowolony z ich pracy, a ubezpieczenie OC zawodowe zapewnia nam przed tym ochronę.

Ubezpieczenie przerw w działalności firmy (Business interruption insurance)

Polisa ta zabezpiecza przedsiębiorstwa przed utratą przychodu w okresach, kiedy prowadzenie działalności przez firmę nie jest możliwe ze względu na nieprzewidziane zdarzenie.

Przerwa w działalności firmy może być spowodowana szkodą wyrządzoną przez pożar, huragan lub powódź; awarią sprzętu; warunkami pogodowymi lub wypadkami uniemożliwiającymi wejście na teren firmy; bądź też szkodą lub poważnym opóźnieniem ze strony dostawcy.

Ubezpieczenie mienia firmy (Commercial property insurance)

Na rynku dostępne są dwa rodzaje ubezpieczeń mienia firmy: ubezpieczenie budynku i mienia ruchomego. Ubezpieczenie budynku chroni elementy konstrukcji lokalu firmy. Z kolei ubezpieczenie mienia ruchomego obejmuje wyposażenie tegoż lokalu. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia domu, można połączyć je w jedną polisę, co zwykle jest tańszą opcją niż zawieranie dwóch osobnych umów.

Ubezpieczenie kluczowych pracowników (Key person insurance)

Polisa ta obejmuje wszelkie straty, które firma mogłaby ponieść na skutek śmierci lub niezdolności do pracy jednego z głównych członków personelu. Ubezpieczenie kluczowych pracowników jest formą polisy na życie, której celem jest zabezpieczenie firmy.

Kluczową osobą może być każdy, kto ma zasadniczy wkład w sukces finansowy przedsiębiorstwa. Mogą to być dyrektorzy, specjaliści, ambasadorzy marki, dyrektorzy zarządzający lub osoby zajmujące inne stanowiska.

Ubezpieczenie cybernetyczne (Cyber insurance)

Ubezpieczenie cybernetyczne zabezpiecza przedsiębiorstwa i osoby prywatne przed zagrożeniami związanymi z internetem i urządzeniami komputerowymi. Może też chronić przed stratami spowodowanymi zniszczeniem danych, wyciekiem danych lub atakiem hakerskim.

Jaki rodzaj ubezpieczenia biznesowego będzie dla mnie odpowiedni?

Wybór polisy ubezpieczenia biznesowego zależy od rodzaju działalności gospodarczej, lokalizacji oraz zakresu działalności naszej firmy. W pakiecie ubezpieczenia biznesowego mogą znaleźć się różne rodzaje ochrony objęte jedną polisą. Dzięki temu ubezpieczenie będzie prostsze i tańsze.

Aby dobrać odpowiednią polisę, należy wziąć pod uwagę:

  • Czy nasza firma ma bezpośredni kontakt z osobami trzecimi. Jeśli tak, to warto skorzystać z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
  • Czy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, czy też zatrudniamy pracowników, wówczas warto wybrać m.in. ubezpieczenie OC zawodowe. Jeżeli zaś zatrudniamy personel, to mamy obowiązek posiadania ubezpieczenia OC pracodawcy.
  • Czy firma ma swój lokal. Jeśli tak, to może nam być potrzebne ubezpieczenie mienia firmy.
  • Czy korzystamy z pojazdu w ramach działalności gospodarczej. Jeśli tak, to zgodnie z prawem musimy posiadać ubezpieczenie komunikacyjne dla firm.
  • Czy mamy zaopatrzenie bądź narzędzia i sprzęt. W przypadku zaopatrzenia i sprzętu, dobrze jest mieć ubezpieczenie mienia firmy.
  • Czy prowadzimy działalność produkcyjną, handlową lub usługową. Jeśli tak, to może nam być potrzebne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt.
  • Czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia przerw w działalności firmy. Możemy potrzebować ubezpieczenie przerw w działalności firmy, jeśli mieszkamy na terenie podatnym na zagrożenie powodziowe lub gdy zakładamy działalność gospodarczą w niepewnych czasach (na przykład w czasie pandemii koronawirusa), bądź też z racji innych okoliczności mogących wstrzymać jej funkcjonowanie.

Wybierając jedną polisę ubezpieczenia biznesowego obejmującą różne rodzaje ochrony, możemy być pewni, że nie płacimy za ubezpieczenie, które nie będzie przydatne dla naszej działalności. Dzięki temu, każdego roku możemy znacząco zaoszczędzić na ubezpieczeniu.

Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu biznesowym

Łączny koszt ubezpieczenia biznesowego będzie zależał od rodzaju i wielkości naszej działalności gospodarczej, a także od wybranej przez nas polisy.

Natomiast, podobnie jak w przypadku wszystkich składek ubezpieczeniowych, jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, aby go obniżyć.

Oto kilka z nich:

Zabezpiecz lokal firmy

Większość firm mających biura, halę, sklep lub salon decyduje się na ubezpieczenie mienia firmy, aby chronić budynek i jego wyposażenie przed pożarem, uszkodzeniem, wandalizmem czy kradzieżą. Ubezpieczenie mienia firmy może być bardzo kosztowne, zwłaszcza gdy przedsiębiorstwo posiada więcej niż jeden lokal.

Pokazując ubezpieczycielowi, że podjęliśmy kroki, aby zwiększyć bezpieczeństwo terenu firmy, mamy szansę na niższą składkę ubezpieczenia mienia. W tym celu możemy na przykład zainstalować rolety, system alarmowy, kamery CCTV bądź też wynająć ochronę.

Zwiększ udział własny

Udział własny to kwota, którą zgodziliśmy się pokryć w przypadku zgłoszenia szkody. Na przykład, jeśli wartość szkody wynosi 1000 funtów, a nasz udział własny 200 funtów, to my pokrywamy kwotę 200 funtów, a ubezpieczyciel 800 funtów. Jeżeli zwiększymy udział własny, wówczas wysokość składki ubezpieczeniowej zostanie obniżona.

Zwiększ bezpieczeństwo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może zapewnić ochronę do milionów funtów, ale jego koszt może być często bardzo wysoki. Zapłacimy za nie mniej, jeśli pokażemy swojemu ubezpieczycielowi, że kwestię bezpieczeństwa traktujemy poważnie i przestrzegamy wszelkich przepisów i praktyk ograniczających ryzyko wypadków.

Podobnie jak w przypadku zniżek za bezwypadkową jazdę, jeśli w naszej firmie przez dłuższy czas nie będziemy zgłaszać szkód z polisy OC, najprawdopodobniej nasza składka zostanie obniżona.

Zadbaj o stabilną firmę

Oczywiście łatwiej jest powiedzieć niż zrobić, ale stabilna i dłużej działająca na rynku firma będzie często płaciła niższe składki niż start-up. A to dlatego, że start-up nie mógł jeszcze wykazać odporności na zagrożenia w żadnej z dziedzin objętych ubezpieczeniem. Natomiast po tym, jak przedsiębiorstwo udowodni, że jest odpowiednio zarządzane i bezpieczne, firmy ubezpieczeniowe będą chętniej oferować niższe składki.