Ile kosztuje średnio ubezpieczenie OC pracodawcy?

Niezależnie od tego, czy prowadzimy małą firmę zatrudniającą jednego asystenta, czy też sieć biur na terenie całej Wielkiej Brytanii, to najprawdopodobniej będziemy potrzebować ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Jak jednak zaplanować budżet na tego rodzaju ubezpieczenie? Ile kosztuje średnio ubezpieczenie OC pracodawcy? I jak założyć polisę odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

Przygotowując ofertę, firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę kilka różnych czynników, dlatego początkowo nie wiadomo dokładnie, ile będziemy musieli zapłacić za polisę, dopóki nie wyślemy zapytania. Możemy jednak oszacować wysokość składki kierując się kilkoma kryteriami.

W artykule wyjaśnimy, dlaczego właściciele firm muszą posiadać ubezpieczenie OC pracodawcy. Omówimy też czynniki, na które ubezpieczyciele zwracają uwagę, a także zobrazujemy pokrótce, jakich kosztów możemy oczekiwać za dany zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

W Wielkiej Brytanii, przedsiębiorstwa opłacają składki za polisę OC pracodawcy, aby zabezpieczyć się na wypadek wszelkich roszczeń składanych przeciwko nim przez pracowników. Pracownik może pozwać swojego pracodawcę do sądu, jeśli:

 • Dozna urazu na skutek wypadku przy pracy, takiego jak poślizgnięcie się czy potknięcie, bądź też przez urządzenie, z którego korzysta podczas pracy.
 • Straci zdolność fizyczną na skutek urazu doznanego w pracy, np. bólu pleców wynikającego z dźwigania ciężarów lub urazu spowodowanego powtarzanym wysiłkiem.
 • Stan zdrowia pracownika ulegnie pogorszeniu na skutek wykonywanej pracy, jeśli obejmuje ona kontakt z substancjami chemicznymi, które wymagają specjalistycznych szkoleń i sprzętu.

Jeśli do uszkodzenia ciała pracownika dojdzie pomimo ścisłego przestrzegania zasad BHP, to wówczas ubezpieczenie OC pracodawcy ma za zadanie pokryć wszelkie koszty prawne oraz koszty zaspokojenia roszczenia, które mogą obejmować:

 • Koszty leczenia pracownika
 • Utracone zarobki za okres, kiedy pracownik nie mógł pracować
 • Zadośćuczynienie finansowe za spowodowane szkody psychiczne

Dlaczego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest tak ważne?

Istnieje kilka mocnych powodów, dla których przedsiębiorstwo powinno posiadać odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej OC pracodawcy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest często wymogiem prawnym

Z wyjątkiem kilku przypadków (które za chwilę omówimy), przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii mają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Jest ono obowiązkowe dla firm, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika, angażują do pomocy wolontariuszy lub współpracują z podwykonawcami. Dotyczy to również biznesów, których pracownicy pracują z domu.

Ile wynosi najniższa suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Wielkiej Brytanii?

Prawo wymaga, aby przedsiębiorstwa były ubezpieczone przynajmniej na kwotę 5 mln funtów. W praktyce natomiast większość polis opiewa na kwotę minimum 10 milionów funtów.

Wypadki się zdarzają

Nieoczekiwane zdarzenia mogą przydarzyć się w każdym miejscu pracy, nawet tam, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nie tylko wypadki w typowo niebezpiecznych zakładach pracy, (takich jak fabryki, magazyny i gospodarstwa rolne), ale także skutki urazów spowodowanych powtarzanym wysiłkiem.

Urazy te grożą zazwyczaj kasjerom sklepowym, osobom, które wpisują lub wprowadzają dane, remontowcom, a także wszystkim, którzy w pracy korzystają z narzędzi wibrujących.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy mogą być kosztowne

Nawet dla dużych przedsiębiorstw, koszt likwidacji szkody pracownika może być potencjalnie katastrofalny. Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała w pracy może kosztować fortunę, a nawet jeśli sprawa zakończy się dla nas korzystnie, to będziemy musieli opłacić koszty prawne.

Ważne też jest, aby wiedzieć, ile kosztuje brak ubezpieczenia OC pracodawcy. Jeśli nie mamy odpowiedniej polisy dla swojego biznesu, to ryzykujemy karę grzywny 2500 funtów za każdy dzień bez ubezpieczenia. A jeśli nie jesteśmy w stanie przedstawić odpowiedniej dokumentacji podczas inspekcji, to grozi nam dodatkowe 1000 funtów kary.

Jaki jest średni koszt ubezpieczenia OC pracodawcy?

Mimo iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest wymagane przez prawo, wysokość składki może się różnić. Niektóre firmy będą musiały zapłacić około 60 funtów za pracownika rocznie, inne zaś będą musiały wydać 200 funtów na roczną polisę dla jednego pracownika, a czasem nawet więcej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają wysokość składki ubezpieczenia na zasadzie równowagi między kosztem polisy a ryzykiem, które nasza firma reprezentuje. Dlatego przede wszystkim starają się przewidzieć, jakie istnieje prawdopodobieństwo powstania szkody, jeśli obejmą naszą firmę ochroną. Podobnie, przedsiębiorcy muszą znaleźć równowagę między wysokością składki, a poziomem oferowanej im ochrony ubezpieczeniowej.

Czynniki decydujące o cenie ubezpieczenia OC pracodawcy

Ogólnie rzecz biorąc, firmy ubezpieczeniowe, przedstawiając ofertę ubezpieczenia dla pracodawców biorą pod uwagę następujące dane.

Liczba pracowników

Im więcej pracowników zatrudniamy, tym statystycznie większe prawdopodobieństwo, że nasz ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić odszkodowanie. Przedsiębiorstwa z licznym personelem zapłacą za ubezpieczenie więcej także dlatego, że składki są obliczane na pracownika rocznie.

W przypadku niektórych firm ubezpieczeniowych zaś koszt na pracownika będzie niższy, jeśli zakładamy polisę dla wielu osób pracujących w naszej firmie. Zatem podczas gdy mała kawiarnia zatrudniająca 10 pracowników zapłaci 100 funtów rocznie za pracownika, sieć kawiarni ze 150 pracownikami w różnych lokalizacjach otrzyma ofertę tylko 90 funtów na pracownika, który wykonuje tę samą pracę i odbył te same szkolenia.

Łączny koszt oczywiście będzie wyższy w drugim przypadku.

Czynniki ryzyka w branży

Niektóre branże wiążą się z większym ryzykiem niż inne. Ze 135 wypadków śmiertelnych w miejscu pracy, do których doszło w Wielkiej Brytanii w latach 2022 i 2023, jedna trzecia miała miejsce w sektorze budowlanym.

Inne niebezpieczne branże to rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i produkcja.

Mimo iż wypadki przy pracy są zdecydowanie poważniejsze w zawodach, gdzie wykorzystuje się ciężki sprzęt, to nie zapominajmy, że te profesje, które pozornie nie są niebezpieczne, również niosą ze sobą pewne ryzyko i wymagają szkoleń bezpieczeństwa. Należą do nich:

 • Usługi sprzątania
 • Gastronomia
 • Praca w sklepach detalicznych, np. układanie towarów na półkach
 • Praca przy linii montażowej
 • Praca kierowcy, w tym kierowcy ciężarówki i pojazdów dostawczych
 • Malowanie i remontowanie
 • Obsługa maszyny do szycia

Mimo iż niebezpieczeństwo utraty życia w tych branżach jest niższe, to wciąż istnieje ryzyko uszkodzenia ciała, urazu spowodowanego powtarzanym wysiłkiem czy też problemów z plecami, które wpłyną na koszty ubezpieczenia pracowników w tych zawodach.

Historia szkód

Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń dla firm, jeśli ubezpieczony zgłaszał w przeszłości szkody z polisy OC pracodawcy, to najprawdopodobniej będzie musiał liczyć się z wyższymi składkami. A to dlatego, że w oczach ubezpieczycieli firma jest obarczona wyższym ryzykiem.

Jak obniżyć koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

Ponieważ ubezpieczenie OC pracodawcy jest obowiązkowe, nie możemy z niego zrezygnować, aby zaoszczędzić. Kary za brak polisy są zbyt wysokie, a zapewnienie ochrony pracownikom jest kluczową kwestią w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W związku z tym wiele firm szuka sposobów na obniżenie składek ubezpieczenia OC pracodawcy, tak aby otrzymać pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej po atrakcyjnej cenie.

Szkolenie i ocena pracowników

Jeśli nasi pracownicy posiadają aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w danej branży (obejmujące również podstawowe kwestie, takie jak środki ochrony indywidualnej i obsługa ręczna), to wówczas możemy liczyć na lepszą ofertę ubezpieczenia. Warto zatem zainteresować się szkoleniami rekomendowanymi przez Brytyjski Inspektorat ds. BHP. Na rynku dostępne są również kursy bezpieczeństwa na poziomie zaawansowanym, stworzone specjalnie dla poszczególnych branż.

Środki bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Instalacja najnowszego sprzętu bezpieczeństwa i zadbanie o dobry stan obecnego sprzętu to kolejny sposób na ograniczenie zagrożeń w miejscu pracy. Pomoże to obniżyć wysokość składek i uniknąć potencjalnych kar za przestarzały sprzęt (a przede wszystkim pomoże uniknąć postępowania sądowego).

Doświadczeni pracownicy

W zależności od sektora, zatrudnienie bardziej doświadczonych pracowników może być postrzegane jako mniej ryzykowne, niż zatrudnienie osób bez doświadczenia w branży. Nie jest to koniecznie powód, aby całkiem unikać świeżo wykwalifikowanego personelu, aczkolwiek warto wiedzieć, że poziom doświadczenia w zespole będzie brany pod uwagę przez ubezpieczycieli.

Zniżki za brak szkód

Im dłużej nie musimy zgłaszać szkód z polisy OC pracodawcy, tym większa szansa, że otrzymamy zniżkę przy odnowieniu polisy lub szukaniu nowej oferty.

Czy ubezpieczenie OC pracodawcy jest wymagane przez prawo? Wyjątki, o których warto wiedzieć

Choć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest wymogiem prawnym dla większości przedsiębiorstw zatrudniających pracowników na pełen etat, na pół etatu, wolontariuszy oraz podwykonawców, istnieją pewne wyjątki. Przepisy, które mają tu zastosowanie to sekcja 2 ustawy o odpowiedzialności pracodawcy z 1969 r. (Employers’ Liability Act).

Zgodnie z ustawą, firmy rodzinne nie muszą posiadać ubezpieczenia OC pracodawcy, aby zatrudnić bliskich członków rodziny. Niektóre organizacje publiczne także są zwolnione z tego obowiązku, ponieważ posiadają odrębne procedury dotyczące wypadków w miejscu pracy. Należą do nich:

 • Władze lokalne
 • Departamenty i agencje rządowe
 • Policja
 • Służba zdrowia, np. trusty NHS
 • Znacjonalizowane gałęzie przemysłu

Ostatnim wyjątkiem są firmy zatrudniające pracowników poza terenem Wielkiej Brytanii. W tym przypadku zaś taka polisa stanie się obowiązkowa, jeśli ci pracownicy lub podwykonawcy przepracują w Wielkiej Brytanii 14 kolejnych dni.

Naturalnie, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają żadnych pracowników mogą zaoszczędzić na ubezpieczeniu, ponieważ nie muszą go posiadać. Może jednak okazać się, że będą potrzebowały ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej bądź też ubezpieczenie samochodu firmowego, ale ponieważ nie są pracodawcami, to ubezpieczenie OC pracodawcy nie będzie w ich przypadku konieczne.

Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy obejmuje osoby trzecie?

Ubezpieczenie OC pracodawcy to jeden z najważniejszych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa osobom zatrudnionym w firmie, ale dotyczy ono tylko pracowników, wolontariuszy i podwykonawców – nie obejmuje osób trzecich, ani klientów, którzy wchodzą na jej teren.

Aby zabezpieczyć się przed skutkami roszczeń prawnych ze strony klientów lub przechodniów z tytułu wypadku, urazu, choroby, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub uszkodzenia mienia, będziemy potrzebować ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ten rodzaj polisy obejmuje ochroną miejsce, gdzie prowadzimy działalność, a także wszelkie uszkodzenia ciała lub mienia, do których doszło w trakcie wykonywania pracy (na przykład gdy sprzęt, z którego korzystamy w czasie pracy spowodował zarysowanie czyjegoś samochodu).

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC pracodawcy, polisa odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowa. Jednakże, ponieważ koszt zaspokojenia roszczenia z tytułu urazu może być ogromny, polisa ta stanowi ważny aspekt zabezpieczenia firmy. Ponadto, w praktyce, wiele firm odmówi współpracy z przedsiębiorstwem, które nie jest w stanie udowodnić, że posiada odpowiednie ubezpieczenie OC pracodawcy oraz odpowiedzialności cywilnej, dlatego warto posiadać wysoki poziom ochrony także w tym zakresie.

Koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy: Podsumowanie

Wciąż zastanawiasz się ile kosztuje ubezpieczenie OC pracodawcy? Obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej pracodawcy to zwykle koszt rzędu 60 funtów rocznie na pracownika, aczkolwiek kwota ta może znacząco różnić się w zależności od naszej gałęzi przemysłu, liczby zatrudnianych pracowników oraz ewentualnych poprzednich szkód.

Zgodnie z prawem, firma powinna być ubezpieczona przynajmniej na 5 mln funtów, aby pokryć potencjalne koszty odszkodowania. Jeżeli chcemy zapłacić mniej za ubezpieczenie, to możemy odświeżyć szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa oraz zaktualizować lub ulepszyć stan sprzętu i zwiększyć bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

Kary grzywny za brak ubezpieczenia lub dowodu potwierdzającego posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej pracodawcy mogą szybko zamienić się w spiralę kosztów, dlatego warto w pełni się ubezpieczyć.

A jeśli zastanawiasz się, jak możesz założyć polisę ubezpieczenia OC pracodawcy, to mamy dla Ciebie prostą odpowiedź. Skontaktuj się z doświadczonym brokerem, takim jak Pol-Plan, aby jeszcze dziś ubezpieczyć swoją firmę.