Jak zapisać dziecko do szkoły w UK?

Edukacja to niezwykle istotny element życia każdego dziecka — nie tylko daje podstawową wiedzę, ale pomaga też rozwijać pasje i umiejętności, które mogą przekształcić się w przyszłości w karierę zawodową. Wybranie właściwej szkoły jest więc …

Edukacja to niezwykle istotny element życia każdego dziecka — nie tylko daje podstawową wiedzę, ale pomaga też rozwijać pasje i umiejętności, które mogą przekształcić się w przyszłości w karierę zawodową. Wybranie właściwej szkoły jest więc niezwykle ważnym zadaniem, które czeka wszystkich rodziców. Dla Polaków w UK cały proces może wydawać się nieco skomplikowany z powodu różnic w porównaniu z systemem szkolnictwa, który znają z Polski, dlatego przygotowaliśmy krótki przewodnik wyjaśniający podstawowe rzeczy, o których trzeba pamiętać, aby zapisać dziecko do brytyjskiej szkoły.

  • W tym miejscu warto zaznaczyć, że zasady dotyczące zapisów i funkcjonowania systemu edukacji mogą wyglądać inaczej w różnych częściach Wielkiej Brytanii. W poniższym artykule skupimy się na wyborze szkoły dla dziecka w Anglii, dlatego szczegóły procesu mogą różnić się w Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej.

W jakim wieku dzieci idą do szkoły w UK?

W Anglii dziecko do szkoły musi pójść po osiągnięciu compulsory school age, czyli wieku, w którym zostaje objęte obowiązkiem szkolnym. Następuje to 31 grudnia, 31 marca lub 31 sierpnia po piątych urodzinach dziecka (lub w dniu urodzin, jeśli przypadają na jedną z wymienionych dat).

Warto jednak wiedzieć, że w Anglii wszystkie trzy- i czterolatki mają prawo do darmowej wczesnej edukacji przed rozpoczęciem szkoły. W rzeczywistości większość dzieci zaczyna reception (pierwszy rok szkoły podstawowej) we wrześniu po czwartych urodzinach.

W kontekście obowiązku szkolnego warto wspomnieć również o tym, kiedy się kończy. W Wielkiej Brytanii następuje to po ukończeniu 16 roku życia, ale podobnie jak z rozpoczęciem szkoły moment, w którym faktycznie można z nauki zrezygnować, zależy od daty urodzenia i miejsca zamieszkania.

W Anglii jest to ostatni piątek czerwca pod warunkiem osiągnięcia wymaganego wieku przed końcem letnich wakacji. Co jednak istotne, konieczne jest wtedy rozpoczęcie praktyk/stażu lub podjęcie pracy (20 godzin tygodniowo) przy jednoczesnym kontynuowaniu nauki/stażu w niepełnym wymiarze aż do ukończenia 18 roku życia.

Wybór szkoły w UK – co warto wiedzieć?

W UK spotkamy różne rodzaje szkół, w tym np.: szkoły państwowe, szkoły prywatne czy szkoły wyznaniowe. W dodatku rodzice, którzy nie chcą posyłać dziecka do szkoły, mogą zdecydować się też na nauczanie domowe, czyli home schooling.

Warto mieć na uwadze, że pomiędzy poszczególnymi rodzajami szkół mogą występować różnice nie tylko w ramach wymagań podczas przyznawania miejsc, ale też w zakresie programu nauczania (np. szkoły prywatne nie muszą stosować państwowego programu) czy oferowanych zajęć dodatkowych. Nie bez znaczenia jest też poziom nauczania.

Wybór szkoły podstawowej (primary school) lub średniej (secondary school) warto więc poprzedzić zebraniem informacji o interesującej nas placówce oraz kryteriach niezbędnych do przyjęcia. W tym celu możemy np. wybrać się do szkoły w czasie dnia otwartego, sprawdzić raporty Ofsted czy zapoznać się z ogólną opinią o szkole.

Jak zapisać dziecko do szkoły w Wielkiej Brytanii?

Państwowe szkoły w swojej okolicy (lub innych miejscach) znaleźć można kontaktując się z local council w miejscu zamieszkania. Również za pośrednictwem local council składa się wniosek o miejsce w szkole państwowej — z zastosowaniem procesu wnioskowania właściwego dla danego miejsca. We wniosku należy podać szkoły, do których chcemy zapisać dziecko, zaczynając od tej, na której najbardziej nam zależy.

Trzeba też pamiętać, że miejsce dla dziecka w szkole odpowiadającej za kolejny etap edukacji nie jest przyznawane automatycznie, nawet jeśli dziecko uczęszcza już do powiązanej placówki, np. żłobka czy szkoły podstawowej. W takiej sytuacji również należy złożyć wniosek o przyjęcie.

  • Ważne! W przypadku szkoły prywatnej oraz 6th form wniosek składa się bezpośrednio w wybranej szkole.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zapisać dziecko szkoły?

Zapisując dziecko do brytyjskiej szkoły, należy dostarczyć:

  • potwierdzenie danych i daty urodzenia dziecka (np. paszport. Akceptowane mogą być też akty urodzenia, choć warto upewnić się, czy taki dokument zostanie zaakceptowany, ponieważ może być wymagane jego tłumaczenie uwierzytelnione na język angielski),
  • potwierdzenie miejsca zamieszkania (np. rachunek za media czy Council Tax),
  • potwierdzenie prawa do opieki nad dzieckiem.

Nie jest natomiast konieczne dostarczenie świadectwa z polskich szkół, jeśli dziecko uczyło się wcześniej w Polsce.

Kiedy zapisać dziecko do szkoły?

W przypadku szkoły podstawowej:

  • wniosek trzeba złożyć rok przed możliwością pójścia do szkoły, czyli przed czwartymi urodzinami. Jest tak nawet wtedy, kiedy nie chcemy, by dziecko rozpoczęło edukację w wieku 4 lat — informację o chęci późniejszego startu należy podać we wniosku.
  • termin składania wniosków ustalany jest przez local council. Z reguły rozpoczyna się we wrześniu i kończy 15 stycznia.

W przypadku szkoły średniej:

  • termin składania wniosków zazwyczaj trwa od 1 września do 31 października.

Jak przenieść dziecko do innej szkoły w UK?

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których nie ma możliwości złożenia wcześniejszego wniosku, np. z powodu podjęcia decyzji o zmianie miejsca zamieszkania już po upływie podanych wyżej terminów. Jeśli chcemy zapisać lub przenieść dziecko do innej szkoły w trakcie roku szkolnego możemy zrobić to poprzez local council. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że w preferowanych szkołach może nie być już wolnych miejsc i dziecko zostanie wtedy zapisane do innej szkoły w okolicy.

Udostępnij